Geografia - państwa - definicje

 0    8 Datenblatt    pawelhandwerkier
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Enklawa
Lernen beginnen
(państwo otoczone innym państwem np. San marino)
Eksklawa
Lernen beginnen
część terytorium państwa lub innej jednostki administracyjnej, położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru, lecz na tym samym obszarze lądowym (przeważnie kontynent).
Terytorium zależne
Lernen beginnen
ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa.
Terytorium autonomiczne
Lernen beginnen
fragment obszaru państwa dysponujący autonomią, czyli znaczną swobodą w kształtowaniu swojej polityki wewnętrznej, niekiedy również zagranicznej.
Wspólnota Narodów
Lernen beginnen
międzynarodowa organizacja. Na początku w jej skład wchodziły 32 państwa oraz 30 terytoriów podległych. Obecnie zrzesza ona niepodległe kraje, z których większość była w ubiegłych wiekach częścią brytyjskiego imperium kolonialnego
Republika
Lernen beginnen
zgodnie ze współczesną definicją ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony na określony czas w wyniku wyborów.
Monarchia
Lernen beginnen
ustrój polityczny lub forma rządów, gdzie niewybieraną w sposób republikański głową państwa jest jedna osoba, nazywana monarchą. Obecnie monarcha sprawuje władzę zazwyczaj dożywotnio.
Cesarstwo
Lernen beginnen
państwo, którego panujący monarcha nosi tytuł cesarza lub cesarzowej. Tradycyjnie będące wyższe rangą i prestiżem od królestwa.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.