global news 123

 0    21 Datenblatt    beatadaszykowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to face a tough re-election challenge
Lernen beginnen
stawić czoła trudnemu wyzwaniu związanemu z ponownym wyborem
to receive heavy criticism
Lernen beginnen
spotkać się z ostrą krytyką
to come through on promises
Lernen beginnen
dotrzymywać obietnic
gender equality
Lernen beginnen
równość płci
refugee
Lernen beginnen
uchodźca
his brand has taken a beating
Lernen beginnen
jego marka pobiła/ przebita
is battling to stay in power
Lernen beginnen
walczy o utrzymanie władzy
to come uder fire
Lernen beginnen
być krytykowanym
Distress
Lernen beginnen
rozpacz
press scrutiny on family life
Lernen beginnen
kontrola prasowa życia rodzinnego
to despise
Lernen beginnen
gardzić
bad or has no value
Lernen beginnen
źle lub nie ma żadnej wartości
to pull down another prop in his life
Lernen beginnen
zburzyć kolejną podporę/wsparcie w swoim życiu
contra mundum
Lernen beginnen
przeciwko światu
reports of a rift
Lernen beginnen
raporty o rozłamie
be at loggerheads with sb
Lernen beginnen
poważnie się z kimś kłócić
unprecedented campaign for media freedom
Lernen beginnen
bezprecedensowa kampania na rzecz wolności mediów
subject to a regime of intense government secrecy
Lernen beginnen
podlega reżimowi ścisłej tajemnicy rządowej
to face criminal charges
Lernen beginnen
stawić czoła zarzutom karnym
triggered by raids
Lernen beginnen
wywołane obławą policyjną
alleged misconduct by the military
Lernen beginnen
domniemane przewinienie wojskowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.