glossika2 1126-1150

 0    25 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What does this word mean?
Lernen beginnen
Co znaczy to słowo?
Are you feeling all right?
Lernen beginnen
Dobrze się czujesz?
Heidi doesn't work at night.
Lernen beginnen
Heidi nie pracuje w nocy.
I'm very tired. I don't want to go out tonight.
Lernen beginnen
Jestem bardzo zmęczony. Nie chcę dziś wychodzić.
I'm very tired. I'm not going out tonight.
Lernen beginnen
Jestem bardzo zmęczony. Nie wychodzę dziś wieczorem.
Tom's not working this week. He's on holiday
Lernen beginnen
Tom nie pracuje w tym tygodniu. Jest na wakacjach
My parents are usually at home. They don't go out very often.
Lernen beginnen
Moi rodzice są zazwyczaj w domu. Nie wychodzą zbyt często.
Mira has traveled a lot, but she doesn‘t speak any foreign languages.
Lernen beginnen
Mira dużo podróżowała, ale ona nie mówi w żadnym obcym jezyku...
You can turn off the television. I'm not watching it.
Lernen beginnen
Możesz wyłączyć telewizor. Nie oglądam go.
Flora has invited us to her party next week, but we’re not going.
Lernen beginnen
Flora zaprosiła nas na imprezę w przyszłym tygodniu, ale nie idziemy.
Where were your shoes made?
Lernen beginnen
Gdzie zostały zrobione twoje buty?
Did you go out last night?
Lernen beginnen
Czy wychodziłeś zeszłej nocy?
What were you doing at ten thirty
Lernen beginnen
Co robiłeś o dziesiątej trzydzieści?
Where was your mother born?
Lernen beginnen
Gdzie twoja matka się urodziła?
Has Mark gone home?
Lernen beginnen
Czy Mark poszedł do domu?
What time did he go?
Lernen beginnen
O której godzinie poszedł?
When were these houses built?
Lernen beginnen
Kiedy te domy zostały zbudowane?
Has Konstantin arrived yet?
Lernen beginnen
Czy Konstantin już przyszedł?
Why did you go home early?
Lernen beginnen
Dlaczego poszedłeś wcześnie do domu?
How long have they been married?
Lernen beginnen
Jak długo oni są małżeństwem?
Susan's lost her passport.
Lernen beginnen
Suzana zgubiła paszport.
This bridge was built ten years ago.
Lernen beginnen
Ten most został zbudowany dziesięć lat temu.
Have you finished your work yet?
Lernen beginnen
Czy skończyłeś już swoją pracę?
This town is always clean. The streets get cleaned every day.
Lernen beginnen
To miasto jest zawsze czyste. Ulice są codziennie sprzątane.
I've just made some coffee. Would you like some?
Lernen beginnen
Właśnie zrobiłem kawę. Czy chcesz trochę?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.