glossika2 1126-1152

 0    26 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
My parents are going on vacation next week. — Sounds good, where are they going?
Lernen beginnen
Moi rodzice jadą na wakacje w przyszłym tygodniu. - Brzmi świetni, dokąd jadą
Esteban‘s taking an English course this semester. The course is ending on Friday.
Lernen beginnen
Esteban chodzi kurs angielskiego w tym semestrze. Kurs kończy się w piątek.
There's a party tomorrow night, but I’m not going.
Lernen beginnen
Jest impreza jutro wieczorem, ale ja nie idę.
I'm going outwith some friends tonight. Why don't you come too?
Lernen beginnen
Dziś wieczorem wychodzę z przyjaciółmi. Może pójdziesz z nami?
We're meeting at Tom's house at eight o'clock
Lernen beginnen
Spotykamy się w domu Toma o ósmej
How are you getting home after the party tomorrow? By taxi?
Lernen beginnen
Jak dostaniesz się do domu jutro po imprezie? Taksówką?
I can go by bus. The last bus leaves at midnight.
Lernen beginnen
Mogę jechać autobusem. Ostatni autobus odjeżdża o północy.
Do you want to go to the cinema tonight? — Sure, what time does the film begin?
Lernen beginnen
Czy chcesz iść do kina dziś wieczorem? - Pewnie, o której zaczyna się film?
What are you doing tomorrow afternoon? — I’m working.
Lernen beginnen
Co robisz jutro po południu? - Pracuję.
I'm going to watch TV tonight.
Lernen beginnen
Mam zamiar oglądać telewizję dziś wieczorem.
She's going to watch TV tonight.
Lernen beginnen
Ona ma zamiar oglqdać telewizję dziś w nocy.
I'm going to buy some books tomorrow.
Lernen beginnen
Mam zamiar kupić jutro kilka książek.
Sam's going to sell her car.
Lernen beginnen
Sam zamierza sprzedać swój samochód.
I'm not going to have breakfast this morning. I‘m not hungry.
Lernen beginnen
Nie mam zamiaru jeść dziś rano śniadania. Nie jestem głodny.
What are you going to wear to the wedding next week?
Lernen beginnen
W co masz zamiar ubrać się na ślub w przyszłym tygodniu?
I'm going to wash my hands.
Lernen beginnen
Mam zamiar umyć ręce.
Are you going to invite Walter to your party?
Lernen beginnen
Masz zamiar zaprosić Waltera na imprezę?
I'm playing tennis with Sam tomorrow.
Lernen beginnen
Jutro gram z Samem w tenisa.
Something is going to happen.
Lernen beginnen
Coś się wydarzy.
Look at the sky! It's going to rain.
Lernen beginnen
Spójrz w niebo! Będzie padać deszcz.
It’s nine o'clock and I’m not ready. I'm going to be late.
Lernen beginnen
Jest godzina dziewiąta i nie jestem jeszcze gotowy. Spóźnię się.
It's a nice day. I don't want to take the bus. I‘m going to walk.
Lernen beginnen
Jest ładny dzień. Nie chcę jechać autobusem. Zamierzam iść piechotą...
Danny’s going to St. Petersburg next week. He's going to go with some friends.
Lernen beginnen
Danny jedzie do Petersburga w przyszłym tygodniu. On ma zamiar jechać z kilkoma przyjaciółmi
I'm hungry. I'm going to have a sandwich.
Lernen beginnen
Jestem głodny. Mam zamiar zjeść kanapkę.
It's Violetta‘s birthday next week. We‘re going to get her a present.
Lernen beginnen
W przyszłym tygodniu są urodziny Violetty. Zarnierzamy kupić jej prezent.
Feliciana says she’s feeling very tired. She‘s going to lie down for an hour.
Lernen beginnen
Feliciana mówi, że jest bardzo zmęczona. Ona ma zamiar położyć sie na godzinę

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.