glossika2 1283-1308

 0    25 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Are you ready yet? Not yet. I‘ll be ready in five minutes.
Lernen beginnen
Jesteś już gotowy? Jeszcze nie. Będę gotowy za pięć minut.
I'm going away for a few days. I'm leaving tonight, so I won’t be at home, tomorrow.
Lernen beginnen
Wyjeżdżam na kilka dni. Wyjeżdżam dziś wieczorem, więc jutro nie będzie mnie w domu.
It won't rain, so you don't need to take an umbrella.
Lernen beginnen
Nie będzie padać, więc nie musisz brać parasola.
I don't feel very well tonight.
Lernen beginnen
Dziś nie czuję się dobrze dzisiaj wieczoem.
Well, go to bed early, and you'll feel better in the morning.
Lernen beginnen
Dobrze, idź spac wcześnie, a bedziesz się czuć dobrze rano.
It’s Lora's birthday next Monday. She‘ll be twenty-five
Lernen beginnen
W nastepny poniedziałek są urodziny Lory. Ona kończy dwadzieścia pieć lat.
I'm sorry, I was late this morning. It won't happen again.
Lernen beginnen
Przepraszam, za spóźnienie dziś rano. To się więcej nie powtórzy.
I think Sara will pass, her driver’s test.
Lernen beginnen
Myślę, że Sara zda test na prawo jazdy.
I think we'll win the game.
Lernen beginnen
Myślę, że wygramy grę
I won’t be here tomorrow. I don't think I'll be here tomorrow.
Lernen beginnen
Nie będę tu jutro. Myślę, że nie będę tu jutro.
I think Iris will like her present.
Lernen beginnen
Myślę, że Iris spodoba się prezent.
They won't get married. I don't think they'll get married.
Lernen beginnen
Oni nie biorą ślubu. Myślę że oni nie wezmą ślubu.
You won't like the film. I don't think you'll like the film.
Lernen beginnen
Nie spodoba ci się ten film. Myślę, że nie spodoba ci się ten film.
We're going to the theater tonight. We've got tickets.
Lernen beginnen
Idziemy dziś do teatru. Mamy bilety.
What are you doing tomorrow night? — Nothing, I‘m free.
Lernen beginnen
Co robisz jutro wieczorem? nic, jestem wolny
They're leaving tomorrow morning. Their train is at eight forty
Lernen beginnen
Oni wyjeżdzają jutro rano. Pociag jest o ósmej czterdzieści.
Why are you putting on your coat? — I'm going out.
Lernen beginnen
Dlaczego zakładasz płaszcz? - Wychodzę.
Do you think Tom will call us tonight?
Lernen beginnen
Myślisz, że Tom zadzwoni do nas dziś wieczorem?
Sara can't meet us on Saturday. She's working.
Lernen beginnen
Sara nie może spotkać się z nami w sobotę. Ona pracuje.
Let's fly to Barcelona instead of driving. It won't take as long.
Lernen beginnen
Lećmy do Barcelony zamiast jechać. To zajmie mniej czasu
What are your plans for the weekend?
Lernen beginnen
Jakie masz plany na weekend?
Some friends are coming to stay with us.
Lernen beginnen
Kilku przyjaciół przychodzi do nas.
My suitcase is very heavy. I'll carry it for you.
Lernen beginnen
Moja walizka jest bardzo ciężka. Poniosę ją
I'll call you tomorrow, okay?
Lernen beginnen
Zadzwonię do ciebie jutro, dobrze?
I'm tired. I think, I‘ll go to bed early tonight.
Lernen beginnen
Jestem zmęczony. Myślę, że dziś wcześnie pójdę spać.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.