Gramatyka

 0    28 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
liczba mnoga rzeczownika
Lernen beginnen
dodaj końcówkę "-en" lub "-s", gdy chcesz utworzyć liczbę mnogą rzeczownika.
stopień najwyższy przymiotnika
np. kort (krótki) -> kortst (najkrótszy)
Lernen beginnen
dodaj końcówkę "-st" (nie dotyczy przymiotników nieregularnych)
formy grzecznościowe
Lernen beginnen
zwracaj sie do wszystkich, używając zaimka osobowego "u" (Pani, Pan, Państwo) i czasownika w 3. os. l. poj. + "alstublieft" (proszę), gdy konieczne
imiesłów dokonany
Lernen beginnen
ge + rdzeń czasownika + d/t (nie dotyczy to czywiście czasowników nieregularnych, w tym "gaan")
np. werken -> gewerkt
zdanie pytające w czasie przeszłym Perfektum
Dlaczego poszła do szkoły?
Lernen beginnen
(słówko pytające) + czasownik posiłkowy w formie osobowej + podmiot + reszta zdania za wyjątkiem imiesłowu dokonanego + imiesłów dokonany +?
Waarom is ze naar de school gegaan?
stopień wyższy przymiotnika
np. groot (duży) -> groter (większy)
Lernen beginnen
dodaj końcówkę "-er" (nie dotyczy przymiotników nieregularnych)
zdanie przeczące w czasie teraźniejszym
My nie idziemy do szkoły.
Lernen beginnen
podmiot + czasownik w formie osobowej + niet/geen + cała reszta
We gaan niet naar school.
+21 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Niderlandzki: dzień drugi"
(Insgesamt 284 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.