handel zagraniczny i integracja gospodarcza

 0    21 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
handel wewnętrzny a handel zagraniczny - różnice
Lernen beginnen
na granicy łatwiej kontrolować towary (ilość, jakość; nakładanie podatku - cła); konieczność przeliczania ceny na inne waluty
przyczyny istnienia handlu zagranicznego
Lernen beginnen
brak możliwości produkcji danych dóbr (brak surowców); wyższe koszty produkcji; korzyści skali
co miało wpływ na wzrost znaczenia handlu zagranicznego
Lernen beginnen
industrializacja; rozwój transportu; globalizacja; korporacje międzynarodowe; outsourcing
autarkia
Lernen beginnen
zaspokajanie wszelkich potrzeb gospodarki bez wymiany z zagranicą
teoria kosztów komparatywnych
Lernen beginnen
wyspecjalizowanie się w produkcji jednego dobra, sprzedawanie jego nadwyżek i zakup brakujących dóbr zza granicy obniża koszty produkcji i jest korzystne ekonomicznie dla obydwu stron
teoria kosztów komparatywnych - przyczyny różnic w kosztach
Lernen beginnen
różnice techniczne, wydajność pracy i pracochłonność; różnice w relatywnych kosztach czynników wytwórczych
bariery handlu zagranicznego - podział
Lernen beginnen
taryfowe i pozataryfowe
taryfowe bariery handlu zagranicznego
Lernen beginnen
cła (importowe, eksportowe); zakazy (np.: dzieła sztuki); embargo; kontyngenty
pozataryfowe bariery handlu zagranicznego
Lernen beginnen
jakość
polityka handlowa
Lernen beginnen
polityka oddziaływania przez rząd na wymianę międzynarodową
dumping
Lernen beginnen
eksport towarów po cenie poniżej krajowych kosztów wytwarzania; w Polsce nielegalny
przyczyny wprowadzenia ceł
Lernen beginnen
ochrona pewnych grup zawodowych; ograniczenie luksusowej konsumpcji; obronność kraju; nowopowstające gałęzie przemysłu; wpływy budżetowe (poniżej 1%)
dlaczego stosuje się cła
Lernen beginnen
korzyści odnoszą konkretne grupy; koszty są rozproszone na wielu konsumentów
główne kategorie usług komercyjnych
Lernen beginnen
transport (lądowy, powietrzny, morski, astronautyczny, rurociągami); podróże (prywatne, biznesowe); inne usługi komercyjne (budowlane, ubezpieczeniowe, finansowe, komputerowe, licencje i prawa autorskie, kulturalne, rekreacyjne, inne biznesowe)
bilans płatniczy
Lernen beginnen
zestawienie wszystkich transakcji zawieranych między mieszkańcami danego kraju z zagranicą
co wchodzi w skład bilansu płatniczego
Lernen beginnen
rachunek obrotów bieżących (bilans handlowy inport-eksport, bilans usług, bilans procentów i dywidend); rachunek obrotów kapitałowych (wynik netto zakupów i sprzedaży artykułów)
problemy handlu światowego
Lernen beginnen
niskie ceny surowców w porównaniu z produktami przetworzonymi, zatem kraje mniej rozwinięte więcej wydają niż zarabiają; likwidowanie miejsc pracy w krajach importujących wyroby pracochłonne, gdyż siła robocza jest relatywnie droższa
kurs walutowy
Lernen beginnen
cena waluty danego kraju wyrażona w walucie innego kraju
aprecjacja (rewaluacja)
Lernen beginnen
wzrost wartości danej waluty względem innych walut
deprecjacja (dewaluacja)
Lernen beginnen
spadek wartości waluty względem innych walut
stadia integracji gospodarczej
Lernen beginnen
1. obszar preferencyjnego handlu; 2. strefa wolnego handlu; 3. unia celna; 4. wspólny rynek; 5. unia ekonomiczna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.