Irregular verbs, part 1 & 2

 0    42 Datenblatt    agnieszkaberesinska6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
On jest moim najlepszym przyjacielem. - Ona była/ oni byli kiedyś w kinie.
Lernen beginnen
be - was/were
He is my best friend. - She was / They were once in Greece.
stawać się
Chcę zostać artystą. - Staliśmy się leniwi.
Lernen beginnen
become - became
I want to become an artist. We became lazy.
zaczynać
Zaczynam naukę - On zaczął już zabawę.
Lernen beginnen
begin - began
I begin learning - He began to play already.
przynosić
Proszę, przynieś mi ubranie. - Mama przyniosła mi śniadanie.
Lernen beginnen
bring - brought
Please, bring me my clothes. - Mum brouhght my breakfast.
budować
Buduję z klocków LEGO. - Most został zbudowany przez żołnierzy.
Lernen beginnen
build - built
I am building from LEGO bricks. - The bridge was built by soldiers.
kupować
Moja siostra kupuje lalki. - Tata kupił mi tą grę.
Lernen beginnen
buy - bought
My sister buy's dols. - Dad bought me this game.
robić
Odrabiam pracę domową. - On mi to zrobił.
Lernen beginnen
do - did
I do my homework. - He did it to me.
pić
Moja siostra lubi pić kolę. - On pił dużo koli.
Lernen beginnen
drink - drank
My sister likes to drink coke. - He drank lot of coke.
prowadzić samochód
Potrafię kierować samochodem. On umiał prowadzić samochód jako dziecko.
Lernen beginnen
drive - drove
I can drive a car. He drove a car as a child.
jeść
Nie jadam ryb. - Kiedyś zjadłem 10 pączków.
Lernen beginnen
eat - ate
I don't eat fish. - Once I ate 10 donuts.
karmić
Mój colega karmi rybki. - On karmił konia.
Lernen beginnen
feed - fed
My colleague feeds fishes. - He fed the horse.
znaleźć
Chcę znaleźć moje książki. - Moja siostra je znalazła.
Lernen beginnen
find - found
I want to find my books. - My sister found them.
latać
Nie lubię latać samolotem. - On latał w powietrzu.
Lernen beginnen
fly - flew
I don't like to fly. - He flew in the air.
zapominać
Nie mogę zapomnieć o urodzinach mamy. - Prawie zapomniałem zjeść kolację.
Lernen beginnen
forget - forgot
I can't forget about my mum's birthday. - I almost forgot to eat dinner.
dostać
Chcę dostać prezent. - Dostałem prezent urodzinowy.
Lernen beginnen
get - got
I want to get present. - I got my birthday present.
iść, chodzić
Muszę iść do szkoły - Moja siostra poszła do przedszkola.
Lernen beginnen
go - went
I have to go to schol. - My sister went to kindergarten.
spędzić czas
Lubię spędzać czas z przyjaciółmi. - Ona spędzała czas z przyjaciółmi,
Lernen beginnen
hang out - hung out
I like to hang out with my friends. - She hung out with friends.
mieć
Mam dużo zabawek. - Zawsze miałem dużo zabawek.
Lernen beginnen
have - had
I have lots of toys. I always had lot of toys.
uderzyć
Spróbuję uderzyć w piłkę. - Piłka została uderzona.
Lernen beginnen
hit - hit
I will try to hit the ball. - The ball was hit.
uczyć się
Teraz się uczę. - Już się uczyłem matematyki.
Lernen beginnen
learn - learnt
I am learning now. - I learnt maths already.
opuścić, zostawić
Muszę zostawić moje książki w szkole. - Zostawiłem książki w domu.
Lernen beginnen
leave - left
I have to leave my ooks at school. - I left my books at home.
robić
Lernen beginnen
make - made
spotykać
Lernen beginnen
meet - met
zakładać
Załóż płaszcz, na zewnątrz jest zimno.
Lernen beginnen
put on - put on
Put on your coat, it’s cold outside.
czytać
Lernen beginnen
read - read
jeździć
Lernen beginnen
ride - rode
biegać
Lernen beginnen
run - ran
widzieć
Lernen beginnen
see - saw
wysyłać
Lernen beginnen
send - sent
strzelać
Lernen beginnen
shoot - shot
siedzieć
Lernen beginnen
sit - sat
spać
Lernen beginnen
sleep -slept
mówić
Lernen beginnen
speak -spoke
spędzać, wydawać
Lernen beginnen
spend - spent
pływać
Lernen beginnen
swim -swam
brać
Lernen beginnen
take - took
rzucać
Lernen beginnen
throw -threw
rozumieć
Lernen beginnen
understand - understood
budzić się
Lernen beginnen
wake up - woke up
nosić (ubranie)
Lernen beginnen
wear - wore
wygrywać
Lernen beginnen
win - won
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
Lernen beginnen
write - wrote
Robert is writing another letter of complaint.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.