IV Prawo na rzeczy cudzej (prawo zastawu)

 0    16 Datenblatt    mm121220170
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
fiducia
Lernen beginnen
najdawniejsza forma zabezpieczenia realnego wierzytelności
pignus
Lernen beginnen
zastaw ręczny
hypotheca
Lernen beginnen
hipoteka (zastaw umowny)
interdictum salvianum
Lernen beginnen
interdykt Salviański (dla wierzycieli jeżeli nie otrzymali czynszu od dzierżawcy)
actio serviana
Lernen beginnen
skarga rzeczowa (umożliwiająca dochodzenie rzeczy, które są obciążone prawem zastawu z tytułu czynszu za grunt)
tacita conventio
Lernen beginnen
zastaw powstały bez wyraźnej klauzuli o jego ustanowieniu, milcząco (zastaw ustawowy)
pignoris causa indivisa est
Lernen beginnen
podstawa zastawu jest niepodzielna
pignus Gordianum
Lernen beginnen
zastaw Gordiański
pignus nominis
Lernen beginnen
zastaw na wierzytelnościach
subpignus
Lernen beginnen
podzastaw
pactum de vendendo
Lernen beginnen
porozumienie w sprawie sprzedaży
lex commissoria
Lernen beginnen
prawo commissoria (w wypadku nieuiszczenia wierzytelności w oznaczonym terminie własność rzeczy zastawionej przypada na własność wierzycielowi)
pactum antichreticum
Lernen beginnen
umowa dodatkowa (na podstawie której zastawnik mógł wyjątkowo rzeczy używać i pobierać z niej pożytki)
melior est condicio possidentis
Lernen beginnen
lepsze jest stanowisko posiadacza
prior tempore melior iure
Lernen beginnen
pierwszy czasowo - lepszy pod względem prawnym
ius offerendi et succedendi
Lernen beginnen
dalszy zastawnik, który później uzyskał swoje prawa mógł wejść w uprawnienia swoich poprzedników, ale pod warunkiem zaspokojenia ich należności zabezpieczających hipotekę

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.