January 16 100%

 0    18 Datenblatt    pjendruszko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Sprawdzić moją wytrzymałość fizyczną
Lernen beginnen
Test my physical endurance
Oszacować predyspozycje
Lernen beginnen
Estimate predispositions
Zdeterminowanie
Lernen beginnen
Determination
Żywotnosć
Lernen beginnen
vitality
kosmiczny pył
Lernen beginnen
cosmic dust
Adaptuję się do zmian klimatycznych
Lernen beginnen
I am adapting to climate change
Obca cywilizacja
Lernen beginnen
Alien civilization
Tajemniczy gatunek
Lernen beginnen
Mysterious species
Nieznane gatunki zwierząt
Lernen beginnen
Unknown species of animals
Rakieta nie działa poprawnie
Lernen beginnen
Rocket does not work properly
Zmalało przyspieszenie
Lernen beginnen
Acceleration decreased
Porządne jedzenie
Lernen beginnen
Proper food
Rakieta nagle przyspieszyła
Lernen beginnen
The rocket suddenly accelerated
Rakieta zwolniła
Lernen beginnen
The rocket slowed down
Rakieta zwiększy prędkość
Lernen beginnen
The rocket will speed up
Silnik odrzutowy
Lernen beginnen
Jet engine
Przyciąganie ziemskie
Lernen beginnen
Earth's attraction
Przyciąganie magnetyczne
Lernen beginnen
Magnetic attraction

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.