January 9, 2023 - 100% 🤓🙌👍👌😎

 0    15 Datenblatt    derekluk1919
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jak stworzyć biznesplan
Lernen beginnen
how to create a business plan
Wybrałam firmę fryzjerską
Lernen beginnen
I chose a hairdress company
Sugerowała to moja siostra
Lernen beginnen
My sister suggusted it
pracowała w salonie fryzjerskim
Lernen beginnen
she worked at a hair solon for 5 years
teraz chce otworzyć swój własny salon fryzjerski solon
Lernen beginnen
now she wants to open her own hairdress solon
współpraca między moją siostrą a jej przyjaciółką
Lernen beginnen
coopperation between my sister and her friend
pozostać w biznesie
Lernen beginnen
stay in business
wymyślać innowacyjne pomysły
Lernen beginnen
come up with innovation ideas
konkurencja jest taka sama
Lernen beginnen
competition is the same
moje rodzinne miasto oferuje tylko standardowe usługi
Lernen beginnen
my hometown only offers standard service
krioterapia włosów
Lernen beginnen
cryo-therapy of the hair
wyglądać zdrowiej
Lernen beginnen
to look more healthy
usługa kosztuje około 400 zł
Lernen beginnen
the service costs around 400zl
to zależy od długości włosów
Lernen beginnen
it depends on the length of your hair
muszą płacić więcej z powodu kosztów podróży
Lernen beginnen
they have to pay more because of the traveling cost

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.