kartkówka unit 4

 0    31 Datenblatt    MrDeptak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przymiotnik
Lernen beginnen
adjective
praca domowa
Lernen beginnen
homework
mądry
Lernen beginnen
clever
kochanie
Kochanie, wyglądam dobrze w tej czerwonej sukience?
Lernen beginnen
sweetie
Sweetie, do I look good in this red dress?
temat
Twój email powinien zawierać temat.
Lernen beginnen
subject
Your email should contain a subject.
grupa
Moja grupa jest mniej zaawansowana niż jego.
Lernen beginnen
group
My group is less advanced than his.
zwierzęcy
Lernen beginnen
animal
zwykły
Lernen beginnen
usual
tańczyć
Zatańczymy?
Lernen beginnen
dance
Shall we dance?
osoba
Poproszę stolik dla jednej osoby.
Lernen beginnen
person
A table for one person, please.
żart
To był tylko żart, tak naprawdę nie jestem wampirem.
Lernen beginnen
joke
It was just a joke, I'm not really a vampire.
klawisz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
Lernen beginnen
key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
Lernen beginnen
funny
The play was very funny.
partia
Lernen beginnen
party
kiedyś
Lernen beginnen
sometime
czytać
Lernen beginnen
read
odpowiedź na pozew
Lernen beginnen
answer
przepraszam
Lernen beginnen
sorry
mówić
Mówisz po angielsku?
Lernen beginnen
speak
Do you speak English?
dom (budynek)
Lernen beginnen
house
miły
Lernen beginnen
kind
milutki, ładny
Lernen beginnen
nice
grzywna
narzucić komuś grzywnę
Lernen beginnen
fine
to impose a fine on sb
grzywa
Zawsze wiążę grzywę mojego konia w warkocz, gdy jedziemy na pokaz jeździecki.
Lernen beginnen
mane
I always plait my horse’s mane before we go to an equestrian show.
przyjaciel / przyjaciółka
Lernen beginnen
friend
miejsce
To interesujące miejsce.
Lernen beginnen
place
This is an interesting place.
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
Lernen beginnen
always
Peter is always late.
pomoc
Lernen beginnen
help
wszyscy / wszystkie
To wszystko, co powiedziała.
Lernen beginnen
all
That’s all she said.
nigdy
Lernen beginnen
never
często
Lernen beginnen
often

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.