Kochamy krope

 0    145 Datenblatt    michalwrobel2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podpalenie
Lernen beginnen
an arson
włamywacz
Lernen beginnen
a burglar
włamanie
Lernen beginnen
burglary
kradzież w autobusach, pociągach itp. kieszonkowa kradzież
Lernen beginnen
pickpocketing
rabunek
Lernen beginnen
robbery
gwałt
Lernen beginnen
a rape
kradzież sklepowa
Lernen beginnen
shoplifting
przekroczenie dozwolonej prędkości
Lernen beginnen
speeding
wandalizm
Lernen beginnen
vandalism
Podpalacz
Lernen beginnen
arsonist
włamywacz
Lernen beginnen
burglar
porywacz
Lernen beginnen
kidnapper
bandyta uliczny
Lernen beginnen
mugger
złodziej, rabuś
Lernen beginnen
robber
złodziej sklepowy
Lernen beginnen
shoplifter
złodziej
Lernen beginnen
thief
wandal
Lernen beginnen
vandal
sędzia
Lernen beginnen
judge
prawnik
Lernen beginnen
lawyer
detektyw' oficer z działu
Lernen beginnen
police detective
prywatny detektyw
Lernen beginnen
private detective
ochroniarz
Lernen beginnen
security guard
strażnik więzienny
Lernen beginnen
prison guard
sklepowy detektyw
Lernen beginnen
shop detective
oskarżony / oskarżona
Lernen beginnen
accused
praca społeczna
Lernen beginnen
community service
miejsce zbrodni
Lernen beginnen
crime scene
niewinny
Lernen beginnen
innocent
ława przysięgłych
Lernen beginnen
jury
wykroczenie
Lernen beginnen
offence
nadzór kuratorski / probacja
Lernen beginnen
probation
proces sądowy
Lernen beginnen
trial
wyrok
Lernen beginnen
verdict
ostrzeżenie
Lernen beginnen
warning
świadek
Lernen beginnen
witness
uprowadzać
Lernen beginnen
abduct
prowadzić śledztwo
Lernen beginnen
investigate
zakazać
Lernen beginnen
prohibit
wyrok
Lernen beginnen
sentence
ukraść
Lernen beginnen
steal
wtargnięcie, naruszenie własności
Lernen beginnen
trespass
łamać prawo
Lernen beginnen
break the law
uznać kogoś winnego
Lernen beginnen
find someone guilty of
składać oskarżenie
Lernen beginnen
press charges
podniesienia świadomością
Lernen beginnen
raise awarness
oddać kogoś pod nadzōr kuratorski/wytoczyć proces
Lernen beginnen
put on probation / trial
być po złej stronie prawa
Lernen beginnen
be on the wrong side of the law
być po prawej stronie prawa
Lernen beginnen
be on the right side of the law
w świetle prawa
Lernen beginnen
in the eyes of the law
wziąć prawo w swoje ręce
Lernen beginnen
take the law into one's own hands
długie ramię sprawiedliwoșci
Lernen beginnen
the long arm of the law
do władzy dojšć
Lernen beginnen
come into power
obniżenia podatków
Lernen beginnen
cut taxes
wygłosić przemówienie
Lernen beginnen
give a speech
uchwalić prawo
Lernen beginnen
pass a law
ubiegać się na stanowisko
Lernen beginnen
run for a position
zagłosuj na kogoś
Lernen beginnen
vote for sb
wygrać wybory
Lernen beginnen
win an election
prawa zwierząt
Lernen beginnen
animal rights
prawa kobiet
Lernen beginnen
chyba jakiś żart
kampania
Lernen beginnen
campaign
prawa dzieci
Lernen beginnen
children's rights
dyskryminacja
Lernen beginnen
discrimination
ochrona środowiskowa
Lernen beginnen
enviromental protection
prawa człowieka
Lernen beginnen
human rights
rōżnorodnoś ć etniczna
Lernen beginnen
ethnic diversity
system prawny
Lernen beginnen
legal system
bieda
Lernen beginnen
poverty
równości rasowej
Lernen beginnen
racial equality
terroryzm
Lernen beginnen
terrorism
zniesienie
Lernen beginnen
abolition
kara śmierci
Lernen beginnen
death penalty
równość
Lernen beginnen
equality
imigracja
Lernen beginnen
immigration
wzrost liczby ludności
Lernen beginnen
population growth
system opieki socialnej
Lernen beginnen
social security
wolność słowa
Lernen beginnen
freedom of speech
protest
Lernen beginnen
protest
zapewnienie bezpłatnej edukacji
Lernen beginnen
provide free education
poddać kwestie do glosowania
Lernen beginnen
put an isshe to vote
traktować ludzi
Lernen beginnen
treat people
atom
Lernen beginnen
atom
przełom
Lernen beginnen
breakthrough
dowód,świadectwo
Lernen beginnen
evidence
dowód,świadectwo
Lernen beginnen
evidence
eksperyment
Lernen beginnen
experiment
hipoteza
Lernen beginnen
hypothesis
molekuła
Lernen beginnen
molecule
cząstka
Lernen beginnen
particle
ogłosić
Lernen beginnen
announce
przeprowadzić eksperyment
Lernen beginnen
conduct an experiment
wynaleźć
Lernen beginnen
invent
przedstawić dowody
Lernen beginnen
provide evidence
odkryć dowody
Lernen beginnen
uncover evidence
publikowanie wyników
Lernen beginnen
publish findings
cyberprzestępczość
Lernen beginnen
cybercrime
kradzież osobistych informacji
Lernen beginnen
indefity theft
nielegalne pobieranie
Lernen beginnen
illegal downloading
pornografia dziecięca
Lernen beginnen
child porn
oszustwa karty kredytowej on-line
Lernen beginnen
online credit card fraud
rozprzestrzeniania wirusów komputerowych
Lernen beginnen
spreading computer viruses
załączać
Lernen beginnen
attach
klikniecie na cos
Lernen beginnen
click on sth
usunąć
Lernen beginnen
delete
odłączyć
Lernen beginnen
disconnect
Pobieranie
Lernen beginnen
download
edytować
Lernen beginnen
edit
zainstalować
Lernen beginnen
install
zachować kopię zapasową
Lernen beginnen
keep a back-up
umieścić film wideo
Lernen beginnen
post a video clip
opuścić pominąć
Lernen beginnen
skip
Specjalizujemy się w czymś
Lernen beginnen
specialise in sth
surfiwać
Lernen beginnen
surf
dokonać aktualizacji
Lernen beginnen
update
przesłać
Lernen beginnen
upload
psuć się
Lernen beginnen
break down
przeprowadzić eksperyment
Lernen beginnen
carry out an experiment
wymyśleć coś nowego
Lernen beginnen
come up with sth
dowiedzieć sth
Lernen beginnen
find out sth
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
Lernen beginnen
go off
spowolnić
Lernen beginnen
slow down
odrzucać ściszyć
Lernen beginnen
turn down
Lista kontaktów
Lernen beginnen
contact list
słuchawka
Lernen beginnen
handset
zestaw głośnomówiący
Lernen beginnen
hands free
Zestaw słuchawkowy
Lernen beginnen
headset
nieodebrane połączenie
Lernen beginnen
missed call
organizator osobisty
Lernen beginnen
personal organiser
dzwonek w telefonie
Lernen beginnen
rightone
Program antywirusowy
Lernen beginnen
antivirus program
dokument
Lernen beginnen
document
adres e-mail
Lernen beginnen
email adress
klawiatura
Lernen beginnen
keyboard
pendrive
Lernen beginnen
memory stick
modem
Lernen beginnen
modem
drukarka
Lernen beginnen
printer
Kosz w komputerze
Lernen beginnen
recycle bin
skaner
Lernen beginnen
scanner
ekran
Lernen beginnen
screen
wyszukiwarka
Lernen beginnen
search engine
oprogramowanie
Lernen beginnen
software
głośniki
Lernen beginnen
speakers
wieża
Lernen beginnen
tower
kamerka internetowa
Lernen beginnen
webcam
strona
Lernen beginnen
website

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.