konstrukcje first

 0    36 Datenblatt    MiloszZ
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
capable of passing the test
Lernen beginnen
zdolny zdać egzamin
look up the word in the dictionary
Lernen beginnen
wyszukaj słowo w słowniku
continue with the lessons
Lernen beginnen
kontynuować lekcje
athletics events
Lernen beginnen
imprezy lekkoatletyczne
in favour of going
Lernen beginnen
być za pójściem
instructions for use
Lernen beginnen
instrukcja użycia
cross it out and write it again
Lernen beginnen
przekreśl i napisz jeszcze raz
it is first time you have played
Lernen beginnen
grałeś po raz pierwszy
have you considered studying
Lernen beginnen
czy rozważałeś studiowanie
split up with
Lernen beginnen
rozstać się z
walk backwards
Lernen beginnen
idź do tyłu
set off at the journey
Lernen beginnen
wyruszyć w podróż
full, careful
Lernen beginnen
pełny, ostrożny
they provided with a map
Lernen beginnen
dostarczyli mapę
be late for school
Lernen beginnen
spóźnić się do szkoły
fond of travelling
Lernen beginnen
lubiący podróżować
arrived on schedule
Lernen beginnen
przybył zgodnie z harmonogramem
get on, get off the train
Lernen beginnen
wsiadaj, wysiadaj z pociągu
get into the car, get out of the car
Lernen beginnen
wsiąść do samochodu, wyjść z samochodu
your passport will be returned
Lernen beginnen
paszport zostanie zwrócony (obietnica)
Are you taking all yours bag with you tomorrow?
Lernen beginnen
Zabierasz jutro ze sobą całą swoją torbę? zamiar
Moreover, ... / In addition,...
Lernen beginnen
Ponadto ... / Ponadto...
As it was late, I was very nervous.
Lernen beginnen
Ponieważ było późno, byłem bardzo zdenerwowany.
Since I wasn't invited, I'll stay home.
Lernen beginnen
Ponieważ nie zostałem zaproszony, zostanę w domu.
Everyone was depressed on account of bad weather.
Lernen beginnen
Wszyscy byli przygnębieni z powodu złej pogody.
Anna succeeded owing her hard work.
Lernen beginnen
Anna odniosła sukces dzięki (z powodu) swojej ciężkiej pracy.
First of all, secondly, next, then, finally, lastly, in the end.
Lernen beginnen
Po pierwsze, po drugie, dalej, potem wreszcie, wreszcie, na końcu.
furthermore / as well as this/ besides this
Lernen beginnen
ponadto / jak również to / poza tym
Personally, in my own view
Lernen beginnen
Osobiście, moim zdaniem
the factory produces electrical goods, such as mixers.
Lernen beginnen
fabryka produkuje towary elektryczne, takie jak miksery.
Airlines are offering cheap flights consequently / thus, there has been an increase in the popularity of short holiday breaks.
Lernen beginnen
Linie lotnicze konsekwentnie oferują tanie loty / stąd wzrost popularności krótkich wyjazdów wakacyjnych.
However much she eats, she never gains weight.
Lernen beginnen
Bez względu na to, ile zje, nigdy nie przybiera na wadze.
On the other hand,...
Lernen beginnen
Z drugiej strony...
Even so, more than 70 percent of the students went on to college
Lernen beginnen
Mimo to ponad 70 procent studentów poszło na studia
The temperature was below zero. Even so, twenty people swam in the icy water.
Lernen beginnen
Temperatura spadła poniżej zera. Mimo to w lodowatej wodzie pływało dwadzieścia osób.
To sum up / Summing up, in conclusion, I would like to emphasize three points.
Lernen beginnen
Podsumowując / Podsumowując, na zakończenie chciałbym podkreślić trzy kwestie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.