KRĄŻENIE MAŁE

 0    17 Datenblatt    lumbagokochane
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Krwioobieg mały
Lernen beginnen
Circulus sanguinis minor
Pień płucny
co to?
Lernen beginnen
truncus pulmonalis
przedłużenie stozka tętniczego
stożek tętniczy
Lernen beginnen
conus arteriosus
ujście pnia płucnego
Lernen beginnen
ostium trunci pulmonalis
zastawka pnia płucnego
Lernen beginnen
valva trunci pulmonalis
zatoka pnia płucengo
dzieli się na?
Lernen beginnen
sinus trunci pulmonalis
2 tętnice zaopatrujące lewe i prawe płuco
tętnica płucna prawa i lewa
co dalej?
Lernen beginnen
arteria pulmonalis dextra et sinistra
kolejno dziela się na gałęzie odpowiednio do płatów płuca prawego i lewego
gałąź płata doczaszkowego
jakie płuco?
Lernen beginnen
ramus lobi cranialis
prawe i lewe
gałąź płata środkowego
gdzie
Lernen beginnen
ramus lobi medii
tylko płuco prawe
gałąź płata doogonowego
które płuco
Lernen beginnen
ramus lobi caudalis
prawe i lewe
gałąź płata dodatkowego
gdzie
Lernen beginnen
ramus lobi accessorii
dołącza sie do płata doogonowego płuca prawego
Zyły płucne
co robią
Lernen beginnen
venae pulmonales
odprowadzaja krew z płuc do przedsionka lewego
żyła płucna płata doczaszkowego prawego
Lernen beginnen
vena pulmonalis lobi cranialis dextri
żyła płucna płata środkowego
Lernen beginnen
vena pulmonalis lobi medii
żyła płucna płata doogonowego prawego
Lernen beginnen
vena pulmonalis lobi caudalis dextri
żyła płucna płata doczaszkowego lewego
Lernen beginnen
vena pulmonalis lobi cranialis sinistri
żyła płucna płata doogonowego lewego
Lernen beginnen
vena pulmonalis lobi caudalis sinistri

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.