Łacina 47- 72

 0    26 Datenblatt    xxkaiaxx0
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
Lernen beginnen
Leges ab omnibus intellegi debent
Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów
Lernen beginnen
Leges bonae ex malis moribus procreantur
Ustawy przekładają dobro ogółu nad dobro jednostek
Lernen beginnen
Leges omnium salutem singularum saluti anteponunt
Ustawę uchyla się ustawą
Lernen beginnen
Lex lege tollitur
Ustawa nie rozróżnia
Lernen beginnen
Lex no distinquit
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
Lernen beginnen
Lex non obligat nisi promulgata
Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lernen beginnen
Lex posterior derogat legi priori
Ustawa patrzy na przód a nie wstecz
Lernen beginnen
Lex prospicit, non respicit
Prawo/ ustawa nie działa wstecz
Lernen beginnen
Lex retro non agit
Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
Lernen beginnen
Lex specialis derogat legi generali
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi
Lernen beginnen
Lex superior derogat legi inferiori
Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne
Lernen beginnen
Libera matrimonia esse antiquitus placuit
Wolność jest rzeczą bezcenną
Lernen beginnen
Libertas inaestimabilis res est
Wielkie niedbalstwo jest winą, wielką winą jest oszustwo/podstęp
Lernen beginnen
Magna neglegentia culpa est, magna culpa dolus est
Późniejsza zła wiara nie szkodzi
Lernen beginnen
Mala fides superveniens non nocet
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
Lernen beginnen
Male enim nostro iure uti non debemus
To co oczywiste, nie wymaga dowodu
Lernen beginnen
Manifestum non eget probatione
Matka zawsze jest pewna, a ojcem jest ten, nakogo wskazuje małżeństwo
Lernen beginnen
Mater semper cera est, pater est quem nuptiae demonstrant
Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację
Lernen beginnen
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko
Lernen beginnen
Mora trahit periculum
Śmierć rozwiązuje wszyskie prawa
Lernen beginnen
Mors omnia iura solvit
Dziecko poczęte uważa się za narodzone, o ile/ ilekroć chodzi o jego korzyść
Lernen beginnen
Nasciturus pro iam nato habetur quotuens de commodis eius agitur
Nieobecny niech nie będzie karany
Lernen beginnen
Ne quis absens puniatur
Zaniedbanie jest winą
Lernen beginnen
Neglegentia culpa est
Nikogo nie uwięzimy o ile nie zostani pokonany prawem
Lernen beginnen
Neminem captivabimus nisi iure victum
Nikomu nie wyrządza szkody ten, kto wykonuje swoje prawa
Lernen beginnen
Neminem laedit, qui suo iure utitur

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.