Łacina prawnicza

 0    62 Datenblatt    Krzysztof94
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Prawo, zespół norm prawnych
Lernen beginnen
ius
w rzeczywistości
Lernen beginnen
de facto
z mocy samego prawa
Lernen beginnen
ipso iure
z mocy prawa
Lernen beginnen
ex iure
pełnoprawnie
Lernen beginnen
pleno iure
exsecutio iuris non habet iniuriam
Lernen beginnen
wykonywanie prawa nie jest bezprawne
summum ius summa iniuria
Lernen beginnen
summum ius summa iniuria
gołe prawo
Lernen beginnen
nudum ius
prawo nieograniczone
Lernen beginnen
ius Infinitum
prawo ściśle związane z osobą
Lernen beginnen
ius personalissimum
prawo bezwględnie obowiązujeące
Lernen beginnen
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
Lernen beginnen
ius dispositivum
stricto iure
Lernen beginnen
ściśle według prawa
w ścisłym znaczeniu
Lernen beginnen
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
Lernen beginnen
sensu largo
nieznajomość prawa szkodzi
Lernen beginnen
Ignorantia iuris nocet
iura novit curia
Lernen beginnen
sąd zna prawo
nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet
Lernen beginnen
nikt nie może na inną osobę przenieść więcej prawa niż sam posiada
sententia facit ius
Lernen beginnen
wyrok tworzy prawo
universitas iuris
Lernen beginnen
zbiór praw
ustawa
Lernen beginnen
lex
na mocy ustawy
Lernen beginnen
ex lege
iuxta legem
Lernen beginnen
zgodnie z ustawą
secundum legem
Lernen beginnen
zgodnie z ustawą
verba legis
Lernen beginnen
brzmienie ustawy
contra legem
Lernen beginnen
przeciw ustawie
sensum, non verba spectamus
Lernen beginnen
patrzymy na sens nie na brzmienie ustawy
in fraudem legis
Lernen beginnen
w celu obejścia ustawy
według usatwy uchwalonej
Lernen beginnen
de lege lata
według ustawy, która zostanie uchwalona
Lernen beginnen
de lege ferenda
uzasadnienie ustawy
Lernen beginnen
ratio legis
nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia
Lernen beginnen
Ignorantia legis neminem excusat
gdzie jest taka sama przyczyna ustawy tam jest taka sama dyspozycja
Lernen beginnen
ubi eadem legia ratio, ibi eadem legis dispositio
kiedy ustaje przyczyna ustawy wygasa i sama ustawa
Lernen beginnen
cesaamte ratione legis cessat et lex ipsa
ustawy czasem śpią nigdy nie umierają
Lernen beginnen
aliquando leges numquam mariuntur
czas między ogłoszeniem ustawy a wejściem jej w życie
Lernen beginnen
vacatio legis
lex retro non agit
Lernen beginnen
prawo nie działa wstecz
ustawa surowsza nie działa wstecz
Lernen beginnen
lex severior retro non agit
ustawa łagodniejsza działa wstecz
Lernen beginnen
lex mitior retro agit
ustawa patrzy w przód nie wstecz
Lernen beginnen
Lex prospicit non respicit
ustawa jest uchylana przez ustawę
Lernen beginnen
lex lege tollitur
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lernen beginnen
lex posterior derogat legi priori
lex posterior generali non derogat legi priori speciali
Lernen beginnen
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczegółowej
ustawa główna uchyla ustawę pomocniczą
Lernen beginnen
lex primaria derogat legi subsidariae
zastrzeżenie odstąpienia od umowy
Lernen beginnen
lex commisaria
czynność (sensu stricte cz. prawna)
Lernen beginnen
negotium
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Lernen beginnen
negotiorum gestio
czynność prawna niezupełna
Lernen beginnen
negotium claudicans
czynność prawna nieważna
Lernen beginnen
negotium nullum
małżeństwo nie istniejące
Lernen beginnen
matrimonium non existens
elementy przedmiotowo istotne (niezbędne)
Lernen beginnen
Essentalia negotii
elementy przdmiotowo nieistotne
Lernen beginnen
naturalia negotii
Accidentalia negotii
Lernen beginnen
elementy podmiotowo istotne
czynność prawna dochodząca do skutku między żyjącymi
Lernen beginnen
inter vivos
czynność prawna na wypadek śmierci
Lernen beginnen
mortis causa
Ad solemnitatem
Lernen beginnen
?
Ad probationem
Lernen beginnen
do celów zawodowych
do wywołania określonych skutków
Lernen beginnen
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczególnej
Lernen beginnen
pactum de forma
termin
Lernen beginnen
dies
termin początkowy, kiddy powstają skutki czynności
Lernen beginnen
dies a quo
termin końcowy kiedy ustają skutki czynności
Lernen beginnen
dies ad quem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.