Lekcja 2022-12-05 (Crime)

 0    33 Datenblatt    zruta
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
blackmail
You're telling me you'll send the email if I don't give you money? That's blackmail!
Lernen beginnen
szantaż
Mówisz, że wyślesz e-mail, jeśli nie dam ci pieniędzy? To szantaż!
bribery
Stephen used bribery to get the judge to rule in his favour.
Lernen beginnen
łapówkarstwo
Stephen uciekł się do przekupstwa, by sędzia orzekł na jego korzyść.
burglary
He was asleep when the burglary happened.
Lernen beginnen
włamanie
On spał, kiedy zostało dokonane włamanie.
drug dealing
Drug dealing is a very lucrative.
Lernen beginnen
sprzedaż narkotyków
Handel narkotykami jest bardzo dochodowy.
fraud
credit card fraud
Lernen beginnen
oszustwo
oszustwo przy użyciu karty kredytowej
hacking
Hacking into a computer network
Lernen beginnen
hakerstwo
Włamywanie się do sieci komputerowej.
hijacking
The terrorists have hijacked another plane.
Lernen beginnen
uprowadzenie
Terroryści uprowadzili kolejny samolot.
kidnapping
I never would have thought to go formal to a kidnapping.
Lernen beginnen
porwanie np. dzieci
Nigdy bym nie pomyśłał by ubrać się galowo na porwanie.
mugging
Police warn that there have been more muggings in the area than usual, and they suggest people be vigilant.
Lernen beginnen
okradanie na ulicy
Policja ostrzega, że w okolicy ma miejsce więcej rozbojów niż zwykle i radzi, by ludzie byli czujni.
murder
This is not a town where we can see a murder every day.
Lernen beginnen
morderstwo
To nie jest miasto, w którym na co dzień widzimy morderstwo.
rape
Police are investigating a rape.
Lernen beginnen
gwałt
Policja prowadzi dochodzenie w sprawie gwałtu.
robbery
The data about the bank robbery were given to the police.
Lernen beginnen
rabunek
Dane o napadzie na bank zostały przekazane policji.
smuggling
If you are involved in people smuggling, then you really are a very bad person.
Lernen beginnen
przemyt
Jeżeli bierzesz udział w przemycaniu ludzi, jesteś bardzo złą osobą.
stalking
She considers it stalking by the boss.
Lernen beginnen
prześladowanie
Ona uważa, że to jest prześladowanie przez szefa.
terrorism
Terrorism is one of the major threats in the 21st century.
Lernen beginnen
terroryzm
Terroryzm jest jednym z większych zagrożeń w XXI wieku.
theft
He is responsible for a couple of thefts in our city.
Lernen beginnen
kradzież
On jest odpowiedzialny za kilka kradzieży w naszym mieście.
vandalism
The local government has noticed numerous acts of vandalism in the area.
Lernen beginnen
wandalizm
Samorząd dostrzegł wiele aktów wandalizmu w okolicy.
identity theft
Each of us can be a victim of the identity theft on the internet.
Lernen beginnen
kradzież tożsamości
Każdy z nas może być ofiarą kradzieży tożsamości w Internecie.
impostor
Lernen beginnen
oszust
purchase
Lernen beginnen
zakup
to key in
Lernen beginnen
wprowadzić
require
Lernen beginnen
wymagać
actually
Actually, you are right.
Lernen beginnen
właściwie
Faktycznie, masz rację.
landline
Lernen beginnen
telefon stacjonarny
fraudulent
Lernen beginnen
nieuczciwy
legitimate
Lernen beginnen
prawowity
have access to
Lernen beginnen
mieć dostęp do
gather
Lernen beginnen
zbierać
consent
Lernen beginnen
zgoda
go through
Lernen beginnen
iść przez
dispose of
Lernen beginnen
pozbyć się
as far as
Lernen beginnen
tak daleko jak
concern
This matter doesn't concern you, Stephen. Please mind your own business.
Lernen beginnen
zmartwienie
Ta kwestia cię nie dotyczy, Stephen. Pilnuj swojego nosa.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.