Lektorat 201905

 0    41 Datenblatt    Byszek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozpocząć strajk
Lernen beginnen
begin strike, start an industrial action (w mediach, dla dużej grupynp. branzy)
odłożyć słuchawkę
Lernen beginnen
to hang up, również w znaczeniu zerwać roznowę)
wniebowzięty, szczęśliwy
Lernen beginnen
over the moon
coś bardzo wartościowego, atrakcyjnego, wartego każdej ceny
Lernen beginnen
to die for
zwiekszyć coś, nagle, gwałtownie
Lernen beginnen
to boost sth, booster
przechwalac sie
Lernen beginnen
to boast about
lenią się
Lernen beginnen
they are idle
w świetle reflektorów
Lernen beginnen
in the spotlight
wiercić się, kręcić się
Lernen beginnen
squirm, fidget
... no to znowu zaczynamy
Lernen beginnen
here we go again
pogoda zniechęciła ludzi
Lernen beginnen
the weather put people off
woli kawę od herbaty
Lernen beginnen
He prefers coffee to tea
to trudne pytanie
Lernen beginnen
it's a tricky question
nie mogę wskazać jednej osoby
Lernen beginnen
I can not point (pick) one person
jaką kawę pijesz
Lernen beginnen
how do take your coffee
próbować, usiłować, próba
Lernen beginnen
attempt
podrywać
Lernen beginnen
to chat sb up, to pict sb up, to hit on sb
przejdźmy na ty
Lernen beginnen
we should be on first name terms now, so call me...
zapewniam
Lernen beginnen
I can assure you
przepraszam za całą sytuację
Lernen beginnen
I apologize for the whole situation
jesteś głupi, zrobiłeś głupstwo (w tej chwili)
Lernen beginnen
you are stupid, you are being stupid (at the moment)
zadośćuczynić za coś
Lernen beginnen
to make it up to you
natychmiastowo, niezwłocznie
Lernen beginnen
promptly
Bardzo brudny i niechlujny Rob
Lernen beginnen
A very messy and scruffy Rob
śledzić tendencję
Lernen beginnen
follow the trend
nie zakładamy
Lernen beginnen
We do not assume
Piszę ze skargą w sprawie
Lernen beginnen
I am writing to complain about
W związku z rozmową telefoniczną
Lernen beginnen
Following my phone conversation
Czy byłby Pan tak miły i zapewinił mnie... jeśli nie będziemy zmuszeni szukać innego dostawcy
Lernen beginnen
Could you please assure me... if not we will be forced to look for another supplier
On ubiera niechlujny t-shirt
Lernen beginnen
He wears a scruffy t-shirt
Lubię ubierać wygodne ubranie kiedy relaksuję sie w domu
Lernen beginnen
I like to wear casual clothes when I'm relaxing at home
Piotr wyglada bardo elegancko w nowej koszuli
Lernen beginnen
Piotr looks very smart in a new shirt
Spodnie były modne kilka lat temu
Lernen beginnen
The trousers were fashionable a few years ago
napastnik
Lernen beginnen
striker
pole golfowe
Lernen beginnen
golf course
tor F1
Lernen beginnen
F1 circuit
wygrać coś
Lernen beginnen
win something (win - won - won)
pokonać kogoś
Lernen beginnen
beat someone, beat-beat-beaten
przegrać
Lernen beginnen
to lose -lost - lost
zremisować
Lernen beginnen
draw - drew - drawn
napastkin zamierza zdobyć wiele punktow
Lernen beginnen
Striker is going to score a lot of goals

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.