Lesson 11: This is my neighborhood

 0    16 Datenblatt    arek19960207
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bank
There is a bank behind you.
Lernen beginnen
bank
Za tobą jest bank.
buy
Marsha, now I need to buy stamps.
Lernen beginnen
kupować
Marsha, teraz muszę kupić znaczki.
cash
Now I have cash. I can buy stamps.
Lernen beginnen
gotówka
Teraz mam gotówkę. Mogę kupić znaczki.
corner
It is on this street on the corner.
Lernen beginnen
róg / narożnik
Jest na tej ulicy na rogu.
errand
I can do all my errands.
Lernen beginnen
zadanie, sprawa
Mogę załatwić wszystkie moje sprawy.
fast
Wow, you’re fast.
Lernen beginnen
szybki
Wow, jesteś szybka.
get
Marsha, before we get ice cream, I need to return three books to the library.
Lernen beginnen
dostawać
Marsha, zanim dostaniemy lody, muszę zwrócić trzy książki do biblioteki.
ice cream
I love my new neighborhood! Everything is near our apartment! Even hair salons, and ice cream!
Lernen beginnen
lody
Kocham moją nową dzielnicę! Wszystko jest blisko naszego mieszkania! Nawet salony fryzjerskie i lody!
library
I need to return three books to the library.
Lernen beginnen
biblioteka
Muszę zwrócić trzy książki do biblioteki.
mailbox
Um, no. The post office is far from here. But there is a mailbox across from the store.
Lernen beginnen
skrzynka pocztowa
Yyy ... nie. Poczta jest daleko stąd. Ale jest skrzynka pocztowa naprzeciwko sklepu.
post office
The post office is far from here.
Lernen beginnen
poczta
Poczta jest daleko stąd.
return
I need to return three books to the library.
Lernen beginnen
powrót, zwracać
Muszę zwrócić trzy książki do biblioteki.
sell
That store sells stamps.
Lernen beginnen
sprzedać
Ten sklep sprzedaje znaczki.
send
Thank you, thank you letters, for sending my words... my love ... to my family and friends
Lernen beginnen
wyślij
Dziękuję, dziękuję listy za przesłanie moich słów... mojej miłości... mojej rodzinie i przyjaciołom
stamp
Now I have cash. I can buy stamps.
Lernen beginnen
pieczątka, znaczek pocztowy
Teraz mam gotówkę. Mogę kupić znaczki.
store
That store sells stamps.
Lernen beginnen
sklep
Ten sklep sprzedaje znaczki.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.