Lesson 11.10.19

 0    9 Datenblatt    annbato
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Odwiedzają Cię niespodziewani goście. Co robisz?
Lernen beginnen
Unexpected guests visit you. What are you doing?
Pożyczyłeś od sąsiada rower i go uszkodziłeś. Co robisz?
Lernen beginnen
You borrowed a bike from a neighbour and you damaged it. What are you doing?
Droga dla kierowców jest zamknięta. Co robisz?
Lernen beginnen
The road for drivers is closed. What are you doing?
Czy lubisz zbierać grzyby?
Lernen beginnen
Do you like to collect mushrooms?
Czy możesz jeść wszystko czy jesteś uczulony?
Lernen beginnen
Can you eat everything or are you allergic?
Czy odżywiasz się zdrowo?
Lernen beginnen
Do you eat healthy?
To zależy od dnia.
Lernen beginnen
It depends on the day.
Możemy ustalić jakiś dzień.
Lernen beginnen
We can set a day.
To zależy od okoliczności.
Lernen beginnen
It depends on the circumstances.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.