Lesson 12: Meet my family

 0    28 Datenblatt    arek19960207
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
clown
This is my mother and this is my father. They are rodeo clowns.
Lernen beginnen
błazen
To jest moja matka, a to mój ojciec. Są klaunami rodeo.
different
That, too, is very different.
Lernen beginnen
różny, inne
To też jest zupełnie inne.
feel
I'm thinking about my family. I'm feeling homesick.
Lernen beginnen
czuć
Myślę o mojej rodzinie. Tęsknię za domem.
garden
She loves gardening and makes spoons.
Lernen beginnen
ogród
Ona uwielbia ogrodnictwo i robi łyżki.
guitar
Uncle John makes guitars.
Lernen beginnen
gitara
Wujek John robi gitary.
homesick
I'm feeling homesick.
Lernen beginnen
stęskniony za krajem, stęskniony za domem, stęskniony za rodziną
Tęsknię za domem.
joke
They make jokes at a rodeo.
Lernen beginnen
żart
Żartują na rodeo.
laugh
They make people laugh.
Lernen beginnen
śmiech
Rozśmieszają ludzi.
make
She makes spoons?
Lernen beginnen
robić
Ona robi łyżki?
park
Hello! Washington, D.C. has many beautiful parks.
Lernen beginnen
park
Witaj! Waszyngton ma wiele pięknych parków.
photo
I have some photos.
Lernen beginnen
zdjęcie
Mam kilka zdjęć.
raise
They raise sheep and make sweaters.
Lernen beginnen
podnieść, wychować
Hodują owce i robią swetry.
remind
In fact, this park reminds me of my home very far away.
Lernen beginnen
przypominać
W rzeczywistości ten park bardzo przypomina mi mój dom.
sheep
They raise sheep and make sweaters.
Lernen beginnen
owca
Hodują owce i robią swetry.
spoon
She loves gardening and makes spoons.
Lernen beginnen
łyżka
Uwielbia ogrodnictwo i robi łyżki.
sweater
They raise sheep and make sweaters.
Lernen beginnen
sweter
Hodują owce i robią swetry.
aunt
That is my Aunt Lavender.
Lernen beginnen
ciotka
To jest moja ciocia Lavender.
brother
He is my father's brother.
Lernen beginnen
brat
On jest bratem mojego ojca.
cousin
They are my cousins.
Lernen beginnen
kuzyn
Są moimi kuzynami.
daughter
They are my cousins. They are my Uncle John's daughter and son.
Lernen beginnen
córka
Są moimi kuzynami. Są córką i synem mojego wuja Johna.
family
I'm thinking about my family.
Lernen beginnen
rodzina
Myślę o mojej rodzinie.
father
This is my mother and this is my father.
Lernen beginnen
ojciec
To jest moja matka, a to mój ojciec.
mother
This is my mother and this is my father.
Lernen beginnen
matka
To jest moja matka, a to mój ojciec.
nephew
Anna's brother has two children. They are Anna's niece and nephew.
Lernen beginnen
bratanek/siostrzeniec
Brat Anny ma dwoje dzieci. Są siostrzenicą i siostrzeńcem Anny.
niece
He's awesome, and I'm his favorite niece.
Lernen beginnen
bratanica/siostrzenica
On jest niesamowity, a ja jestem jego ulubioną siostrzenicą.
sister
She is my mom's sister.
Lernen beginnen
siostra
Ona jest siostrą mojej mamy.
son
They are my cousins. They are my Uncle John's daughter and son.
Lernen beginnen
syn
Oni są moimi kuzynami. Są córką i synem mojego wuja Johna.
uncle
Oh! This is my Uncle John.
Lernen beginnen
wujek
O! To jest mój wujek John.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.