Makroekonomia - 12. rozdział (Ekonomia keynesowska i model IS - LM)

 0    20 Datenblatt    Lokinho7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
pełne zatrudnienie - definicja(?)
Lernen beginnen
sytuacja, w której wszyscy ludzie chętni do podjęcia zatrudnienia przy aktualnym rynkowym poziomie płac są w stanie znaleźć pracę
wydatki, oszczędności lub inwestycje planowane - definicja(?)
Lernen beginnen
zamierzone lub pożądane efekty działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe
wydatki, oszczędności lub inwestycje rzeczywiste - definicja(?)
Lernen beginnen
faktyczne efekty działań podjętych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe
wydatki autonomiczne - definicja(?)
Lernen beginnen
wydatki, które nie zależą od wielkości dochodu/produkcji
luka deflacyjna lub produktowa - definicja(?)
Lernen beginnen
dodatnia różnica między wielkością produkcji zapewniającą pełne zatrudnienie a wydatkami rzeczywistymi odpowiadającymi tej wielkości
luka inflacyjna - definicja(?)
Lernen beginnen
ujemna różnica między wielkością produkcji zapewniającą pełne zatrudnienie a wydatkami rzeczywistymi odpowiadającymi tej wielkości
efekt mnożnikowy - definicja(?)
Lernen beginnen
dodatkowe zmiany zegregowanego popytu występujące wtedy, gdy ekspansywna polityka fiskalna prowadzi do wzrostu dochodów, a tym samym również wydatków konsumpcyjnych
krańcowa skłonność do konsumpcji - definicja(?)
MPC - Marginal Propensity to Consumption
Lernen beginnen
odsetek dodatkowego dochodu, który gospodarstwo domowe przeznacza na konsumpcję
= 1 - MPS
krańcowa skłonność do oszczędzania - definicja(?)
MPS - Marginal Propensity to Save
Lernen beginnen
odsetek dodatkowego dochodu, który gospodarstwo domowe przeznacza na oszczędności
= 1 - MPC
wzór na mnożnik (k) w gospodarce otwartej z udziałem państwa
wydatki ogółem a dochód narodowy
Lernen beginnen
k = (1 / MPS + MPT + MPM)
MPS - krańcowa skłonność do oszczędzania; MPT - krańcowa skłonność do opodatkowania; MPM - krańcowa skłonność do importu
krańcowa skłonność do odpływu - wzór
Lernen beginnen
MPS + MPT + MPM
MPS - krańcowa skłonność do oszczędzania; MPT - krańcowa skłonność do opodatkowania; MPM - krańcowa skłonność do importu
tożsamość związana z dochodem narodowym
Lernen beginnen
PRODUKCJA = WYDATKI = DOCHODY
wzór na dopływy do rynku
Lernen beginnen
dopływy = inwestycje (I) + wydatki publiczne (G) + eksport (X)
wzór na odpływy z rynku
Lernen beginnen
odpływy = oszczędności (S) + podatki (T) + import (M)
realna podaż pieniądza - definicja(?)
Lernen beginnen
stosunek nominalnej podaży pieniądza do poziomu cen (M/P); określa ilość dóbr, którą można kupić przy danym zasobie pieniądza
Od czego zależy krzywa IS?
stosunek dochodu narodowego do stopy procentowej
Lernen beginnen
Zależy od wydatków ogółem
wykres zależności dochodu narodowego do wydatków ogółem
przesunięcie krzywej IS - przykład
Lernen beginnen
przesunięcie krzywej IS - przykład auf Polnisch
zmiana wydatków autonomicznych
Od czego zależy krzywa LM?
stosunek dochodu narodowego do stopy procentowej
Lernen beginnen
Zależy od realnej podaży pieniądza
wykres zależności realnej podaży pieniądza do stopy procentowej
przesunięcie krzywej LM - przykład
Lernen beginnen
zmiana podaży pieniądza
krzywa IS i LM, a polityka państwa
Lernen beginnen
krzywa IS: polityka fiskalna; krzywa LM: polityka pieniężna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.