Materiały niebezpieczne

 0    28 Datenblatt    9jn6ffybx9
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
klasa 1
Lernen beginnen
materiały wybuchowe
klasa 1.1
Lernen beginnen
materiały i przedmioty które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
klasa 1.2
Lernen beginnen
stwarzają zagrożenie rozrzutem
klasa 1.3
Lernen beginnen
stwarzają zagrożenie pożarem
klasa 1.4
Lernen beginnen
stwarzają małe zagrożenie w przypadku zapalenia podczas transportu
klasa 1.5
Lernen beginnen
bardzo małe zagrożenie w normalnych warunkach przewozu
klasa 1.6
Lernen beginnen
nie stwarzają zagrożenia
klasa 2
Lernen beginnen
gazy
klasa 2.1
Lernen beginnen
gazy palne
klasa 2.2
Lernen beginnen
gazy nie plane
klasa 2.3
Lernen beginnen
gazy trujące
klasa 3
Lernen beginnen
ciecze palne
klasa 4
Lernen beginnen
materiały stale zapalne
klasa 4.1
Lernen beginnen
materiały łatwo zapalne
klasa 4.2
Lernen beginnen
materiały samo zapalne
klasa 4.3
Lernen beginnen
materiały niebezpiecznie reagujące z wodą
klasa 5.1
Lernen beginnen
materiały utleniające
klasa 5.2
Lernen beginnen
nadtlenki organiczne
klasa 6.1
Lernen beginnen
materiały trujące
klasa 6.2
Lernen beginnen
materiały zakaźne
klasa 7
Lernen beginnen
materiały promieniotwórcze
klasa 8
Lernen beginnen
materiały żrące
klasa 9
Lernen beginnen
pozostałe
CLP
Lernen beginnen
rozporządzenie mówiące o tym jak pakować i jak oznakować materiały niebezpieczne
Transport drogowy
Lernen beginnen
ADR
Transport kolejowy
Lernen beginnen
regulamin RID Konwencja COTIF
Transport morski
Lernen beginnen
IMDGC/IMDGCode
Transport lotniczy
Lernen beginnen
Przepisy DGR ustalone przez IATA Umowa ADN

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.