matma geometria

 0    21 Datenblatt    Lena...
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
co to jest okrąg
Lernen beginnen
okrąg to zbiór punktów położonych w tej samej odległości od jego środka
co to promień
Lernen beginnen
promień to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem okręgu
co to cięciwa
Lernen beginnen
cięciwa to Odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu
co to średnica
Lernen beginnen
średnica co najdłuższa cięciwa przechodząca przez środek okręgu
co to łuk
Lernen beginnen
łuk to część okręgu
co to koło
Lernen beginnen
koło to zbiór punktów ograniczonych okręgiem wraz z tym okręgiem
co to kąt
Lernen beginnen
kąt to zbiór punktów ograniczonych dwiema pół prostymi o wspólnym początku wraz z tymi pół prostymi
Z czego składa się kąt
Lernen beginnen
z dwóch ramion i wierzchołka
Wymień wszystkie nazwy kątów i ich stopnie
Lernen beginnen
kąt zerowy 0°kąt ostry od zera do 90°kąt prosty 90°kąt rozwarty od 90° do 180°kąt półpełny 180° kąt pełny 360°kąt wypukły od zera do 180° i kąt wklęsły od 180°do 360°
rodzaje kątów i ich wyglądy
Lernen beginnen
koty wierzchołkowe w ramiona na skos kąty przyległe tworzą kąt ostry i rozwarty razem kąt półpełny kąty odpowiadające na każdej wysokości są takie same kąty naprzeciwległe są równe na skosy
warunek budowy trójkąta
Lernen beginnen
Z trzech odcinków można zbudować trójkąt jeżeli suma długości dwóch krótszych odcinków jest dłuższy od długości najdłuższego odcinka
Ile wynosi suma miar kątów w trójkącie
Lernen beginnen
Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°
podział trójkątów ze względu na kąty
Lernen beginnen
ostrokątny rozwartokątne i prostokątny
trójkąt ostrokątny
Lernen beginnen
wszystkie boki ostre
trójkąt rozwartokątny
Lernen beginnen
Jeden kąt rozwarty dwa kąty ostre
trójkąt prostokątny
Lernen beginnen
jeden kąt prosty dwa kąty ostre dwa boki przy kącie prostym mają nazwę przyprostokątne a trzeci bok ma nazwę przeciwprostokątna
podział trójkąta ze względu na boki
Lernen beginnen
różnoboczny równoboczny równoramienny
trójkąt różnoboczny
Lernen beginnen
wszystkie boki równe wzór na obwód a+b+c
trójkąt równoboczny
Lernen beginnen
wszystkie boki równe wszystkie równe
trójkąt równoramienny
Lernen beginnen
boki równe (ramiona) dwa kąty proste (przy podstawie) nazwy boków ramiona i podstawa
wzór na pole trójkąta
Lernen beginnen
1/2xaxha

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.