Matura Focus 5 Unit 2 Learning for life

 0    167 Datenblatt    w11bartek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ogarnia mnie spokój
Lernen beginnen
a calm comes over me
sporo
Lernen beginnen
a fair amount
pierwszorzędna znajomość czegoś
Lernen beginnen
a first-class knowledge of something
zaaklimatyzować się
Lernen beginnen
acclimatise
aktywnie
Lernen beginnen
actively
przystosować się do czegoś
Lernen beginnen
adjust to something
nagle
Lernen beginnen
all of a sudden
wszystkie książki pod słońcem
Lernen beginnen
all the books under the sun
kieszonkowe
Lernen beginnen
allowance
argumentować na jakiś temat
Lernen beginnen
argue on a topic
(komuś) spadł kamień z serca
Lernen beginnen
a weight has been lifted
bankructwo
Lernen beginnen
bankruptcy
być dobrym przykładem
Lernen beginnen
be a case in point
być bardzo pomocnym
Lernen beginnen
be a great help
być w niekorzystnej sytuacji
Lernen beginnen
be at a disadvantage
stanąć twarzą w twarz z czymś
Lernen beginnen
be faced with sth
spieszyć się
Lernen beginnen
be in a hurry
jechać na tym samym wózku
Lernen beginnen
be in the same boat
pogubić się
Lernen beginnen
be out of one's depth
być zatopionym w czymś
Lernen beginnen
be swimming in something
przełamać monotonię
Lernen beginnen
break the monotony
przełamać rutynę
Lernen beginnen
break up the routine
przejść przez coś gładko
Lernen beginnen
breeze through something
poszerzyć
Lernen beginnen
broaden
podszlifować soś(np jezyk obcy)
Lernen beginnen
brush up on sth
kłębek nerwów
Lernen beginnen
bundle of nerves
trema
Lernen beginnen
butterflies in one's stomach
kształtowanie charakteru
Lernen beginnen
character building
spłacić dług
Lernen beginnen
clear a debt
ochłonąć, zebrać myśli
Lernen beginnen
clear one's head
trenować kogoś
Lernen beginnen
to coach
spójny
Lernen beginnen
coherent
rozpocząć się
Lernen beginnen
commence
zaangażowany w coś
Lernen beginnen
commited to sth
wspólnota osób wykonujących tę samą pracę
Lernen beginnen
community of practice
skracać, streszczać
Lernen beginnen
condense
znaczny
Lernen beginnen
considerable
stale
Lernen beginnen
constantly
treść, zawartość
Lernen beginnen
content
zadowolenie
Lernen beginnen
contentment
przyczynić się do czegoś
Lernen beginnen
contribute to sth
spreparować, wymyślić (wymówkę)
Lernen beginnen
cook up (an excuse)
szok kulturowy
Lernen beginnen
culture shock
przyzwoity
Lernen beginnen
decent
określać
Lernen beginnen
determine
odrzucić pomysł
Lernen beginnen
dismiss an idea
zbliżać się
Lernen beginnen
draw closer
łatwy/trudny do zdobycia
Lernen beginnen
easy / hard to come by
przedsiębiorca
Lernen beginnen
entrepreneur
niezawodny
Lernen beginnen
ever-reliable/dependable
wygórowany
Lernen beginnen
excessive
zapoznać, zaznajomić
Lernen beginnen
familiarise
czuć pokrewieństwo z kimś
Lernen beginnen
feel an affinity with sb
przeskakiwać z jednego przedmiotu na drugi
Lernen beginnen
flit between subjects
skonany, wyczerpany
Lernen beginnen
frazzled/exhausted
ocenić, oszacować
Lernen beginnen
gauge
generalizować
Lernen beginnen
generalise
dobrze się wyspać
Lernen beginnen
get a good night's sleep
wziąć się w garść
Lernen beginnen
get a grip
bać się, panikować
Lernen beginnen
get cold feet
zniechęcić się
Lernen beginnen
get put off
poważnie coś przemyśleć
Lernen beginnen
give sth serious thought
gwałtownie rosnąć
Lernen beginnen
go through the roof
wbijać coś komuś do głowy
Lernen beginnen
hammer something into somebody
dobrze coś rozumieć
Lernen beginnen
have a good understanding of sth
mieć wolną chwilę
Lernen beginnen
have a moment to spare
mieć zastrzeżenia
Lernen beginnen
have reservations
kierować się, zmierzać
Lernen beginnen
head
edukacja domowa
Lernen beginnen
homeschooling
przeszkoda
Lernen beginnen
hurdle
zaimprowizowany
Lernen beginnen
improvised
przez jakiś czas
Lernen beginnen
in a while
praktyka, staż
Lernen beginnen
internship
nieoceniony
Lernen beginnen
invaluable
uzasadnienie
Lernen beginnen
justification
zachować dystans
Lernen beginnen
keep things in perspective
zachować spokój
Lernen beginnen
keep one's composure
zacząć działać (np. lek, narkotyk)
Lernen beginnen
kick in
pochłaniać coś
Lernen beginnen
lap something up
prowadzić do czegoś, zmierzać do czegoś
Lernen beginnen
lead up to something
skok w nieznane
Lernen beginnen
leap into the unknown
rozchmurzyć się
Lernen beginnen
lighten up
zbliżający się wielkimi krokami
Lernen beginnen
looming
szaleństwo
Lernen beginnen
madness
starać się coś zrobić, kłaść duży nacisk na zrobienie czegoś
Lernen beginnen
make a point of doing sth
podjąć nieco impulsywną decyzję
Lernen beginnen
make a slightly impulsive decision
szaleńczy, rozgorączkowany
Lernen beginnen
manic
ogromnie
Lernen beginnen
massively
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
meet the deadlines
nauczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise
pole minowe, niepewna sytuacja
Lernen beginnen
minefield
wypadek, nieszczęśliwe zdarzenie
Lernen beginnen
mishap
kurs uniwersytecki
Lernen beginnen
module
wykrzesać energię
Lernen beginnen
muster the energy
serce mi wali
Lernen beginnen
my heart is pounding
mam pustkę w głowie
Lernen beginnen
my mind goes blank
zawęzić coś
Lernen beginnen
narrow sth down
kłębek nerwów
Lernen beginnen
nervous wreck
nie mieć pojęcia/nadziei
Lernen beginnen
not have a clue / hope
zwyciężyć/zdobyć wynik
Lernen beginnen
notch up a win/a score
udzielić wskazówek
Lernen beginnen
offer guidance
internetowy film instruktażowy
Lernen beginnen
Online video tutorial
za granicą
Lernen beginnen
overseas
papierkowa robota
Lernen beginnen
paperwork
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
Lernen beginnen
past papers
doskonalić umiejętności
Lernen beginnen
perfect a skill
personalizować
Lernen beginnen
personalise
przekonująco
Lernen beginnen
persuasively
piętrzyć się
Lernen beginnen
pile up
plagiat
Lernen beginnen
plagiarism
wyklejony czymś
Lernen beginnen
plastered in sth
najważniejszy/znamienny/skrajny/drastyczny/godny uwagi przykład
Lernen beginnen
prime / striking / extreme / graphic/ notable example
mobilizować, popychać do działania
Lernen beginnen
prod
perspektywa czegoś
Lernen beginnen
prospect of something
wędrówka, włóćzega
Lernen beginnen
rambling
racjonalny
Lernen beginnen
rational
zracjonalizować
Lernen beginnen
rationalise
uznać, docenić
Lernen beginnen
recognize
uznanie
Lernen beginnen
recognition
zarejestrować się na coś
Lernen beginnen
register for something
bezmyślnie powtarzać
Lernen beginnen
regurgitate
spłacić kredyt
Lernen beginnen
repay/pay off the loan
wielokrotnie
Lernen beginnen
repeatedly
przeczytać ponownie
Lernen beginnen
reread
ograniczać
Lernen beginnen
restrict
zachować informację w pamięci
Lernen beginnen
retain information
uczyć się, powtarzać materiał
Lernen beginnen
revise
powtórka przed egzaminem
Lernen beginnen
revision
obarczony długami
Lernen beginnen
saddled with debt
śpiewająco zdać egzaminy
Lernen beginnen
sail through exams
bazgrać
Lernen beginnen
scribble
przedstawić coś
Lernen beginnen
set sth out
dzielić się swoją wiedzą
Lernen beginnen
share one's expertise
mieć te same obawy co ktoś inny
Lernen beginnen
share the same concerns as sb
socjalizacja
Lernen beginnen
socialisation
wyłącznie
Lernen beginnen
solely
wybić się z tłumu
Lernen beginnen
stand out from the crowd
wyjść poza strefę komfortu
Lernen beginnen
step outside your comfort zone
znacznie
Lernen beginnen
substantially
streścić
Lernen beginnen
summarise
streszczenie
Lernen beginnen
summary
zdobyć się na odwagę
Lernen beginnen
summon up the courage
podejść do czegoś aktywnie
Lernen beginnen
take a proactive approach
podchodzić do czegoś spokojnie
Lernen beginnen
take sth in one's stride
namacalny, zauwazalny
Lernen beginnen
tangible
balansować na krawędzi
Lernen beginnen
teeter on the edge
prawdopodobieństwo czegoś
Lernen beginnen
the odds of something
świat stoi przed tobą otworem
Lernen beginnen
the world is your oyster
starannie
Lernen beginnen
thoroughly
pod ręką
Lernen beginnen
to hand
dolać komuś napoju do szklanki
Lernen beginnen
to up sb's drink
doładować telefon
Lernen beginnen
top up a phone
prywatny nauczyciel
Lernen beginnen
tutor
przepisać coś na komputerze
Lernen beginnen
type sth up
zbyt nisko oszacować, nie docenić
Lernen beginnen
underestimate
niezrównany
Lernen beginnen
unparalleled
nadchodzący
Lernen beginnen
upcoming
kierować się zdrowym rozsądkiem
Lernen beginnen
use common sense
zrobić coś z własnej inicjatywy
Lernen beginnen
use one's initiative
wykorzystać już istniejące sieci
Lernen beginnen
use pre-existing networks
cenić coś bardziej niż coś innego
Lernen beginnen
value sth over sth
różnić się
Lernen beginnen
vary
zapuścić się dalej
Lernen beginnen
venture further afield
wizualizować, wyobrażać sobie
Lernen beginnen
visualise
rozważać soć, porównywać coś
Lernen beginnen
weight sth up
opłacalny, wart zachodu
Lernen beginnen
worth one's while
umorzyć coś (np pożyczkę)
Lernen beginnen
write sth off (e.g. loan)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.