Metody neuroobrazowania

 0    7 Datenblatt    pamelagawecka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymień metody neuroobrazowania
Lernen beginnen
1) EEG, 2) MEG, 3) PET, 4) fMRI, 5) fNIRS, 6) TMS
EEG
Lernen beginnen
Elektroencefalografia
- Pozwala na rejestrowanie elektrycznych impulsów mózgu. - Seria elektrod umieszczanych na skórze głowy. - Minusem może być niedokładność wywołana szumami powstającymi np. przez mruganie. - Konieczne bywa powtarzanie prób.
MEG
Lernen beginnen
Magnetoencefalografia
- Mierzy aktywność neuronów przez pomiar zmian pól magnetycznych na powierzchni czaszki, wywołanych zmianami aktywności mózgu. - Duża rozdzielczość czasowa.
PET
Lernen beginnen
Tomografia Emisji Pozytronów
- Polega na detekcji pozytronów, czyli cząstek atomowych, emitowanych przez radioaktywne substancje. - Dobra rozdzielczość przestrzenna, ale słaba rozdzielczość czasowa.
fMRI
Lernen beginnen
Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
- Obrazuje dotlenienie krwi poprzez użycie maszyny wytwarzającej pole magnetyczne o wiele większe od ziemskiego. - Rozdzielczość czasowa i przestrzenna lepsza od PET, ale tak samo jak PET pozwala tylko na pośredni pomiar aktywności neuronów.
fNIRS
Lernen beginnen
Funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni
- Pomiar za pomocą optod rozmieszczonych na powierzchni głowy. -Krew utlenowana i nieutlenowana mają inne współczynniki absorbcji światła bliskiej podczerwieni -Umożliwia to oszacowanie koncentracji utlenowania krwi w określonych obszarach.
TMS
Lernen beginnen
Przezczaszkowa symulacja magnetyczna
- Umożliwia wgląd w procesy neuronalne. - Polega na aktywacji lub dezaktywacji określonego obszaru mózgu na krótki czas, co pozwala na obserwację zmian w zachowaniu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.