Moja lekcja 3

 0    33 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pragnący
Lernen beginnen
desirous
doręczać
Lernen beginnen
served
wypożyczać
Musze iść do biblioteki i wypożyczyć kilka książek.
Lernen beginnen
to borrow
I need to go to the library and borrow some books.
zatrzasnąć
Lernen beginnen
slam
rezerwować
Jeśli chcesz zatrzymać się w Grand Hotelu, musisz zarezerwować pokój z wyprzedzeniem.
Lernen beginnen
to book
If you want to stay at the Grand Hotel you need to book a room in advance.
pozostawiać
Lernen beginnen
leave
zezwalać
Lernen beginnen
permit
dopuszczać
Lernen beginnen
allow
szata
Lernen beginnen
robe
skręcać
Proszę skręcić w prawo i jechać prosto.
Lernen beginnen
to turn
Turn right and then go straight.
wynajmować
Lernen beginnen
to rent
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
Lernen beginnen
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
zapisywać
Szybko, zapisz ten numer, zanim go zapomnimy!
Lernen beginnen
to write sth down
Quick, write that number down before we forget it!
rozpoznawać
Czy rozpoznaje Pani tego człowieka?
Lernen beginnen
recognize
Do you recognize this man?
oszczędzać
Oszczędzam na nowy samochód.
Lernen beginnen
to save
I'm saving for a new car.
wahać
Lernen beginnen
hesitate
wyrażać
Malowanie pomaga mi wyrazić moje uczucia.
Lernen beginnen
to express
Painting helps me express my feelings.
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
Lernen beginnen
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
spieszyć
Lernen beginnen
rush
przegrywać
Lernen beginnen
lose
czek
Wygląda na to, że nikt już nie płaci czekami.
Lernen beginnen
a cheque
It seems no-one pays with cheques anymore.
dodawać
Nie zapomnij posolić i popieprzyć sos.
Lernen beginnen
to add
Don't forget to add salt and pepper to the sauce.
ogólny
To jest ogólny problem naszej współpracy.
Lernen beginnen
general
This is a general problem of our co-operation.
zamawiać
Zamówiliście już coś?
Lernen beginnen
to order
Have you ordered anything yet?
pojawiać
Lernen beginnen
appear
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
Lernen beginnen
cause
Smoking causes health issues.
odpowiadać
Muszę odpowiedzieć na pytania klientów.
Lernen beginnen
reply
I have to answer customers' inquiries.
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
Lernen beginnen
to earn
I've earned some extra money this month.
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
Lernen beginnen
win - won - won
Last year my team won the championship for the first time.
znikać
Zniknął i nigdy już go nie widzieliśmy.
Lernen beginnen
to vanish
He disappeared and we never saw him again.
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
Lernen beginnen
to steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
zdać
Nie zdaliśmy egzaminu.
Lernen beginnen
to pass
We didn't pass the exam.
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
Lernen beginnen
let - let - let
My boss finally let me go on holidays!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.