Moja pierwsza lekcja

 0    156 Datenblatt    dorotaraczynska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
najemca
Lernen beginnen
tenant
najemca
Lernen beginnen
tenant
obecny
Lernen beginnen
current
umowa
Lernen beginnen
the agreement
wlascicielka
Lernen beginnen
landlady
rozwiazac
Lernen beginnen
terminate
mowią
Lernen beginnen
is speaking
złośliwi
Lernen beginnen
malicious
uczestniczyc w
Lernen beginnen
to take part in
kilku znajomych
Lernen beginnen
few friends
zaczelam prace
Lernen beginnen
I started work
w lutym tego roku
Lernen beginnen
in February this year
realizacja budżetu
Lernen beginnen
implementation of the budget
plan wykonania
Lernen beginnen
execution plan
Zaimplementowałem strategię rozwoju działalności firmy mojego emplayera
Lernen beginnen
I implemented the company activity development strategy of my emplayer
rozwój działalności
Lernen beginnen
activity development
osiagalam wskaźniki biznesowe
Lernen beginnen
I met the business indicators
osiągnąć
Lernen beginnen
to achieve
sprostac
Lernen beginnen
to meet
Kluczowe wskaźniki efektywności KPI
Lernen beginnen
key performance indicators
nadzorowalam
Lernen beginnen
I supervised
nadzorowalam uslugi medyczne
Lernen beginnen
I supervision the execution of medical services
do świadczenia usług
Lernen beginnen
to render services
najszerszy zakres
Lernen beginnen
widest scope
mój cel
Lernen beginnen
my objective
zapewnic
Lernen beginnen
ensure
moim celem było zapewnienie
Lernen beginnen
my objective was to ensure
najwyższy standard serwixów
Lernen beginnen
the highest standard of servixes
Rekrutowałem personel medyczny
Lernen beginnen
I was recruiting medical staff
Pracowałem dla luxmed
Lernen beginnen
i was working for luxmed
dla luxmed przez 10 lat
Lernen beginnen
for luxmed for 10 years
ale przez 2 lata w międzyczasie miałem przerwę
Lernen beginnen
but for 2 years in the meantime I had a break
miedzyczasie
Lernen beginnen
Meantime
przerwa
Lernen beginnen
pause/break gap
Miałem przerwe w firmie telekomunikacyjnej
Lernen beginnen
i had a gap for my employment with a telecomunications company
wrocilam do luxmedu
Lernen beginnen
I returned to luxmed
zmienilam stanowisko
Lernen beginnen
I changed my position
awansowalam na dyrektora sprzedazy
Lernen beginnen
I was promoted to the sales director
Miałem mały zespół do zarządzania
Lernen beginnen
i had a small team to manage
budowałem i wdrażałem strategię sprzedaży regionalnej
Lernen beginnen
i was building and implementing the strategy of regional sales
realizowałem plan sprzedaży
Lernen beginnen
i was executing the sales plan
Pozyskiwałem nowych klientów z sektora b2b
Lernen beginnen
i was acquiring new clients from the b2b sector
kultywował relacje z dotychczasowymi klientami
Lernen beginnen
was cultivating relations with existing clients
rozwijałem moich pracowników
Lernen beginnen
was developing my staff
wdrazac
Lernen beginnen
Implementing
regionalna sprzedaz
Lernen beginnen
of regional sales
zrealizował plany sprzedaży
Lernen beginnen
executed the sales plans
kultywował relacje z dotychczasowymi klientami
Lernen beginnen
was cultivating relations with existing clients
istniejący
Lernen beginnen
existing
utrzymywac relacje
Lernen beginnen
was cultivating relations with
rozwijałem moich pracowników
Lernen beginnen
was developing my staff
w odniesieniu / pod wzgledem
Lernen beginnen
in terms of
podwyzszanie kompetencji
Lernen beginnen
competence advancement
cel
Lernen beginnen
a target
brałem udział w wielu osobnych projektach
Lernen beginnen
i was participating in many separate projects
rozwój
Lernen beginnen
developing
zamiast
Lernen beginnen
instead of
nadzorowanie
Lernen beginnen
supervising
rozważać
Lernen beginnen
to consider (doing)
dedykowane wykonanie projektów
Lernen beginnen
dedicated projects execution
Wybrałem specjalistę do realizacji projektu zgodnie z potrzebami klienta
Lernen beginnen
I selected specialist for project execution according to clients needs
zgodnie z
Lernen beginnen
according to
potrzeby klientów
Lernen beginnen
clients needs
Ukończyłem
Lernen beginnen
i graduated
uczyłem się na politechnice
Lernen beginnen
i was studying at technical university
W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie z zakresu ubezpieczeń
Lernen beginnen
i graduated in 2004 with a master degree in insurance
musze udowodnic swoje kompetencje
Lernen beginnen
I have to prove my competence
w lipcu lece do barcelony
Lernen beginnen
in July, i going to Barcelona
odwiedzić mojego przyjaciela
Lernen beginnen
to visit a friend of mine
ciekawe zabytki
Lernen beginnen
interesting sights
miejsc turystycznych
Lernen beginnen
tourist places
warto zobaczyć
Lernen beginnen
worth seeing
odkryć
Lernen beginnen
discover
emocje
Lernen beginnen
thrills
podoba mi się ekscytacja rollercooster
Lernen beginnen
i like the rollercoster thrills
wesołe miasteczko
Lernen beginnen
amusement park
to było przed sezonem
Lernen beginnen
it was before the season
bylo tam duzo ludzi
Lernen beginnen
there were a lot of people there
Muszę się skupić w tym roku na mojej nowej pracy
Lernen beginnen
i have to focus this year on my new job
nowe wyzwania związane z pracą
Lernen beginnen
new work challanges
powierzchnia
Lernen beginnen
area
przedstawiam się
Lernen beginnen
introduce myself
pozwól mi najpierw przedstawić się
Lernen beginnen
let me first introduce myself
z wielką przyjemnością pomagam ci w tworzeniu nowych
Lernen beginnen
a great pleasure to assist you in creating new project
nagle
Lernen beginnen
suddenly
odkryć
Lernen beginnen
to find out
rozwijać
Lernen beginnen
develop
konkurencyjne produkty
Lernen beginnen
competitive products
osobisty
Lernen beginnen
personal
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
będziemy z powodzeniem promować naszą markę
Lernen beginnen
we will promote our brand successfully
Mam szerokie doświadczenie
Lernen beginnen
i have a wide experience
szeroki
Lernen beginnen
wide
uczestnictwo w różnych projektach
Lernen beginnen
participaring in various projects
różny
Lernen beginnen
various
branże
Lernen beginnen
industries
oddziałów
Lernen beginnen
branches
obecnie
Lernen beginnen
currently
prawie
Lernen beginnen
almost
się
Lernen beginnen
ourselves
wzdłuż
Lernen beginnen
along
wykonać
Lernen beginnen
perform
różnorodny
Lernen beginnen
diverse
włącznie
Lernen beginnen
inclusive
różnorodność / zróżnicowanie
Lernen beginnen
diversity
włączenie
Lernen beginnen
inclusion
zręczność
Lernen beginnen
skill
kurs
Lernen beginnen
course
ostatnio
Lernen beginnen
recently
wpływ
Lernen beginnen
impact
szablon
Lernen beginnen
template
stan na krawędzi
Lernen beginnen
stateside
prowadzący
Lernen beginnen
leading
dostarczanie
Lernen beginnen
providing
szeroki
Lernen beginnen
broad
Szeroki zakres
Lernen beginnen
broad range
przejście na emeryturę
Lernen beginnen
retirement
rozwiązanie zdrowotne
Lernen beginnen
health solution
upoważniać
Lernen beginnen
empower
własność
Lernen beginnen
proprietary
wąski
Lernen beginnen
narrow
dostarczać spostrzeżeń
Lernen beginnen
deliver insights
zmienność
Lernen beginnen
volatility
przedstawienie
Lernen beginnen
performance
lotnictwo
Lernen beginnen
aviation
środowiskowy
Lernen beginnen
environmental
pośrednictwo
Lernen beginnen
brokerage
zarządzanie kryzysowe
Lernen beginnen
crisis management
marynarka
Lernen beginnen
marine
reasekuracja
Lernen beginnen
reinsurance
własność, mienie
Lernen beginnen
property
wypadek
Lernen beginnen
casualty
roszczenia konsularne
Lernen beginnen
claims consalting
kosmos
Lernen beginnen
space
zapewnienie
Lernen beginnen
ensuring
sweter
Lernen beginnen
jumper
możliwości
Lernen beginnen
capabilities
wpływ społeczny
Lernen beginnen
social impact
różnorodność / zróżnicowanie
Lernen beginnen
diversity
przez coś
Lernen beginnen
through
światowy
Lernen beginnen
worldwide
zjednoczyć
Lernen beginnen
unite
nad ranem
Lernen beginnen
ability
dźwignia finansowa
Lernen beginnen
leverage
Rozwiązania
Lernen beginnen
solutions
środowisko
Lernen beginnen
environment
zastosować
Lernen beginnen
apply
wyruszeniem
Lernen beginnen
embarking
przeglądać
Lernen beginnen
browse
słowo kluczowe
Lernen beginnen
keyword
zmotywowani do wzmocnienia
Lernen beginnen
driven to empower
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
okazja / możliwość
Lernen beginnen
opportunity
Cele
Lernen beginnen
goals
istota
Lernen beginnen
being
wart
Lernen beginnen
worthwhile

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.