na wynos hiszpański

 0    86 Datenblatt    iwonawawrylo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
na wynos
Lernen beginnen
para llevar
poproszę dwie kawy z mlekiem na wynos
Lernen beginnen
dos cafés con leche para llevar por favor
Maria była dyrektorką banku dwa lata.
Lernen beginnen
María fue directora de un banco dos años.
W 2010 roku pojechałam pierwszy raz do Hiszpanii.
Lernen beginnen
En 2010 fui a España por primera vez.
Poszedłeś wczoraj na pocztę?
Lernen beginnen
Fuiste a la oficina de correos ayer?
Wczoraj były moje urodziny
Lernen beginnen
Ayer fue mi cumpleaños.
Gdzie był ostatni finał Eurowizji?
Lernen beginnen
Dónde fue la última final de Eurovisión?
Pojechałem do Hiszpanii.
Lernen beginnen
Fui a España.
Co powiedziałeś Juanowi wczoraj?
Lernen beginnen
Qué le dijiste a Juan ayer?
Dlaczego nie daliście tego prezentu waszej mamie?
Lernen beginnen
Por qué no le disteis este regalo a vuestra madre?
Zeszłej nocy nie spałam dobrze.
Lernen beginnen
La noche pasada no dormí bien.
Moja siostra pojechała do Sewilli w zeszłym roku.
Lernen beginnen
Mi hermana fue a Sevilla el año pasado
Wczoraj nie zrobiłem całej mojej pracy, muszę to dziś nadrobić.
Lernen beginnen
Ayer no hice todo mi trabajo, tengo que recuperarlo hoy
Jeszcze nie przeczytałeś tej książki?
Lernen beginnen
Todavía no leíste este libro?*
Dwa tygodnie temu chciałam jechać do Bilbao, ale zmieniłam mój plan i koniec końców jadę do Malagi we wrześniu
Lernen beginnen
Hace dos semanas quise ir a Bilbao, pero cambié mi plan y al final voy a Málaga en septiembre.
Nie mogłem przyjść na Twoją imprezę wczoraj, przykro mi.
Lernen beginnen
No pude ir a tu fiesta ayer, lo siento.
Nie miałem czasu żeby to zrobić.
Lernen beginnen
No tuve tiempo para hacerlo.
W czasie kryzysu było dużo ludzi, którzy stracili pracę.
Lernen beginnen
Durante la crisis hubo mucha gente que perdió su trabajo
W zeszłym roku mój brat był kapitanem tej drużyny.
Lernen beginnen
El año pasado mi hermano fue el capitán de este equipo
Przyniosłeś mi to, o co cię prosiłem?
Lernen beginnen
Me trajiste lo que te pedí?
Widzieliście gdzieś Juana?
Lernen beginnen
Visteis a Juan en algún lugar?
Moi rodzice pojechali do Barcelony trzy dni temu.
Lernen beginnen
Mis padres fueron a Barcelona hace tres días
Wszystko co zrobił było straszne.
Lernen beginnen
Todo lo que hizo fue horrible.
Lucía ubrała się i wyszła w pośpiechu z domu
Lernen beginnen
Lucía se vistió y salió corriendo de casa.
Dlaczego twoi znajomi nie mogli dziś przyjść?
Lernen beginnen
Por qué tus amigos no pudieron venir hoy?
Juan nie przyszedł, bo uczył się do swojego egzaminu.
Lernen beginnen
Juan no vino porque estudió para su examen
Albert Einstein zmarł w 1955 roku.
Lernen beginnen
Albert Einstein murió en 1955.
Wczoraj wieczorem/zeszłej nocy moje dzieci po raz pierwszy przespały całą noc.
Lernen beginnen
Anoche mis hijos durmieron toda la noche por primera vez.
iść pieszo
Lernen beginnen
andar
szłam pieszo
Lernen beginnen
anduve
szłeś pieszo
Lernen beginnen
anduviste
szedł pieszo
Lernen beginnen
anduvo
szliśmy pieszo
Lernen beginnen
anduvimos
szliście pieszo
Lernen beginnen
anduvisteis
szli pieszo
Lernen beginnen
anduvieron
prowadziłam samochód
Lernen beginnen
conduje
prowadziłeś samochód
Lernen beginnen
condujiste
prowadziła samochód
Lernen beginnen
condujo
prowadziliśmy samochód
Lernen beginnen
condujimos
prowadziliście samochód
Lernen beginnen
condujisteis
prowadzili samochód
Lernen beginnen
condujeron
dałam
Lernen beginnen
Di
dałeś
Lernen beginnen
diste
dał
Lernen beginnen
dio
daliśmy
Lernen beginnen
dimos
daliście
Lernen beginnen
disteis
dali
Lernen beginnen
dieron
powiedziałam
Lernen beginnen
dije
powiedziałeś
Lernen beginnen
dijiste
powiedział
Lernen beginnen
dijo
powiedzieliśmy
Lernen beginnen
dijimos
powiedzieliście
Lernen beginnen
dijisteis
powiedzieli
Lernen beginnen
dijeron
spałam
Lernen beginnen
dormí
spałeś
Lernen beginnen
dormiste
spała
Lernen beginnen
durmió
spaliśmy
Lernen beginnen
dormimos
spaliście
Lernen beginnen
dormisteis
spali
Lernen beginnen
durmieron
byłam
Lernen beginnen
estuve
byłeś
Lernen beginnen
estuviste
była
Lernen beginnen
estuvo
byliśmy
Lernen beginnen
estuvimos
byliście
Lernen beginnen
estuvisteis
byli
Lernen beginnen
estuvieron
zrobiłam
Lernen beginnen
hice
zrobiłeś
Lernen beginnen
hiciste
zrobiła
Lernen beginnen
hizo
zrobiliśmy
Lernen beginnen
hicimos
zrobiliście
Lernen beginnen
hicisteis
zrobili
Lernen beginnen
hicieron
było
Lernen beginnen
hubo
poszłam do
Lernen beginnen
fui a
poszedłeś do
Lernen beginnen
fuiste a
poszedł do
Lernen beginnen
fue a
poszliśmy do
Lernen beginnen
fuimos a
poszliście do
Lernen beginnen
fuisteis a
poszli do
Lernen beginnen
fueron a
czytałam
Lernen beginnen
leí
czytałeś
Lernen beginnen
leiste
czytał
Lernen beginnen
leyó
czytaliśmy
Lernen beginnen
leimos
czytaliście
Lernen beginnen
leisteis
czytali
Lernen beginnen
leyeron
zmarł
Lernen beginnen
murió
zmarli
Lernen beginnen
murieron

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.