Narodziny faszyzmu we Włoszech

 0    18 Datenblatt    dominikagrabowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Faszyzm
Lernen beginnen
ruch polityczny zapoczątkowany przez Benito Mussoliniego we Włoszech, a następnie w Niemczech, Austrii i Hiszpanii
Kryzys polityczny
Lernen beginnen
1. niesprawdzenie się demokracji 2. niezadowolenie z postanowień traktatu wersalskiego 3. rosnące wpływy komunistów
Kryzys gospodarczy
Lernen beginnen
1. zniszczenie wojenne 2. zrujnowana gospodarka 3. bezrobocie 4. inflacja
Kryzys społeczny
Lernen beginnen
1. biedne społeczeństwo 2. brak środków do życia 3. brak żywności 4. brak zainteresowania kombatantami
listopad 1921
Lernen beginnen
powstanie Narodowej Partii Faszystowskiej; Benito Mussolini przekształcił swoją organizację kombatancką w partię polityczną
początki 1922
Lernen beginnen
partia faszystowska zaostrzała walkę polityczną, ofiarami przemocy faszystowskich bojówek padali głównie komuniści
28 październik 1922
Lernen beginnen
marsz czarnych koszul na Rzym = faszystowski zamach stanu; przejęcie władz siłą
król Włoch Emanuel III
Lernen beginnen
dobrowolnie powierzył Mussoliniemu misję tworzenia rządu; Mussolini stał się premierem
grudzień 1922
Lernen beginnen
Benito Mussolini powołał do życia Wielką Radę Faszystowską, która miała wspierać rząd w kwestiach reform państwa
system korporacji
Lernen beginnen
Był jedną z najważniejszych cech gospodarki. Skupiał pracodawców i pracowników określonej gałęzi gospodarki
1924 rok - wybory parlamentarne
Lernen beginnen
zwyciężyła w nich partia faszystowska
Proces rozwoju faszyzmu we Włoszech po wyborach
Lernen beginnen
1. likwidacja wolności prasy 2. wprowadzenie cenzury 3. likwidacja wszystkich partii poza faszystowską 4. zniesiono prawo strajków 5. wprowadzono milicję faszystowską
Reformy gospodarcze i społeczne Mussoliniego
Lernen beginnen
1. zmniejszył bezrobocie 2. rozbudował, unowocześnił armię i flotę 3. rozbudował opiekę społeczną 4. wprowadził system płatnych urlopów 5. zwiększył opiekę państwa nad rodziną 6. walczył z mafią
1939 - pakt stalowy
Lernen beginnen
sojusz polityczny i wojskowy Włoch i Niemiec
1929 - traktaty laterańskie
Lernen beginnen
Podpisane przez papieża Piusa XI i rząd Mussoliniego porozumienie. Mussolini zdawał sobie bowiem sprawę z wpływu Kościoła katolickiego na społeczeństwo włoskie. Na mocy traktatów utworzono państwo Watykan.
Cechy charakterystyczne państw faszystowskich
Lernen beginnen
Dobro państwa (cel nadrzędny). Rządy dyktatorskie (nieograniczona władza). Kult wodza a) duce we Włoszech b) fuhrer w Niemczech. Rządy monopartyjne (1 partia) a) Włochy – Narodowa Partia Faszystowska b) Niemcy – NSDAP
Cechy charakterystyczne państw faszystowskich
Lernen beginnen
Likwidacja opozycji politycznej (np. komunistycznej). Nienawiść do innych nacji (np. Żydów). Funkcjonowanie oddziałów paramilitarnych (bojówek) a) Włochy – czarne koszule b) Niemcy – SA, SS
Cechy charakterystyczne państw faszystowskich
Lernen beginnen
Likwidacja wolnych Związków Zawodowych i zastępowanie ich korporacjami kontrolowanymi przez państwo

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.