Natalia 28.01

 0    44 Datenblatt    martynagorskiphoto
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much is it?
Nie można śmiecić na chodniku.
Lernen beginnen
You can't litter on the pavement.
Czy masz aplikację Rossmanna?
Lernen beginnen
Do you have Rossmann application?
Nie śmiecę na chodniku, ponieważ dbam o środowisko.
Lernen beginnen
I don't litter on the pavement because I care about the environment.
Zamierzam pobiegać wieczorem.
Lernen beginnen
I'm going to run in the evening.
Zamierzam zrobić obiad.
Lernen beginnen
I'm going to make dinner.
Możesz się zgubić lub zmęczyć.
Lernen beginnen
You can get lost or tired.
Można znaleźć wiele komarów.
Lernen beginnen
You can find many mosquitos.
Nigdy nie oglądałem tego filmu.
Lernen beginnen
I have never watched this movie.
Chciałbym żyć zdrowo.
Lernen beginnen
I would like to live healthy.
Potrzebuję odpoczynku.
Lernen beginnen
I need to rest.
Kupowanie w supermarkecie jest tanie, ponieważ można znaleźć wiele wyprzedaży.
Lernen beginnen
Buying in a supermarket is cheap because you can find many sales.
Muszę zamknąć sklep.
Lernen beginnen
I have to close the shop.
W supermarkecie mogę znaleźć wiele produktów.
Lernen beginnen
In the supermarket I can find many products.
To jest świeże.
Lernen beginnen
This is fresh.
To jest drogie.
Lernen beginnen
This is expensive.
Na zdjęciu widzę dwóch młodych chłopców.
Lernen beginnen
In the picture I see two young boys.
Chcemy jechać nad morze.
Lernen beginnen
We want to go to the sea.
Chcemy jechać w góry.
Lernen beginnen
We want to go to the mountains.
W górach możemy się wspinać i uprawiać trekking.
Lernen beginnen
We can climb and go trekking in the mountains.
Co to znaczy?
Lernen beginnen
What does it mean?
Jestem dobry z WF.
Lernen beginnen
I'm good at PE.
Jestem słaby z matematyki.
Lernen beginnen
I'm bad at math.
rzuć kostką
Lernen beginnen
roll the dice
Czuję się okropnie.
Lernen beginnen
I feel terrible.
Czuję się dobrze.
Lernen beginnen
I feel good.
Chciałbym zarobić trochę pieniędzy.
Lernen beginnen
I would like to earn some money.
Chciałbym zaoszczędzić trochę pieniędzy.
Lernen beginnen
I would like to save some money.
Muszę zostać w pracy.
Lernen beginnen
I have to stay at work.
Muszę pozmywać naczynia i poodkurzać.
Lernen beginnen
I have to wash the dishes and vacuum.
Puszczę muzykę.
Lernen beginnen
I will play music.
Oni kłócą się o głupie rzeczy.
Lernen beginnen
They argue about stupid things.
Chciałabym mieszkać w Stanach Zjednoczonych.
Lernen beginnen
I would like to live in the United States.
Ważne jest, aby mieć kogoś, komu można zaufać.
Lernen beginnen
It is important to have someone you can trust.
Pewnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę szkolną.
Lernen beginnen
One day we went on a school trip.
Chodźmy na spacer.
Lernen beginnen
Let's go for a walk.
Chodźmy do kina.
Lernen beginnen
Let's go to the cinema.
Chodźmy na plażę.
Lernen beginnen
Let's go to the beach.
To był dobry dzień.
Lernen beginnen
It was a good day.
Fast food jest niezdrowy.
Lernen beginnen
Fast food is unhealthy.
Pracuję rano.
Lernen beginnen
I work in the morning.
Gotuję popołudniu.
Lernen beginnen
I cook in the afternoon.
Chce mi się pić.
Lernen beginnen
I'm thirsty.
Jestem głodny. Chciałabym zjeść coś zdrowego, na przykład warzywa.
Lernen beginnen
I'm hungry. I would like to eat something healthy, for example vegetables.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.