New Year's Resolutions for the Construction Industry

 0    46 Datenblatt    kplewa164
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przemysł
Lernen beginnen
industry
rozdzielczość (ekranu)
Lernen beginnen
resolution
technologia
Lernen beginnen
technology
nowomodny
Lernen beginnen
up-to-date
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
Lernen beginnen
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
tendencja
Lernen beginnen
trend
zręczność
Lernen beginnen
skill
praktyka
Lernen beginnen
apprenticeship
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
proaktywne
Lernen beginnen
proactive
środowisko
Lernen beginnen
environment
priorytet
Znalezienie dobrej pracy, aby utrzymać rodzinę, to mój priorytet.
Lernen beginnen
priority
Getting a good job to support my family is my priority.
realizowany
Lernen beginnen
accomplished
rozwinięty
Lernen beginnen
developed
zmierzać
Lernen beginnen
tend
wyposażyć
Lernen beginnen
equip
brak
Brak jedzenia jest wciąż dużym problemem na świecie.
Lernen beginnen
shortage
Food shortage is still a big problem in the world today.
truteń
Lernen beginnen
drone
materiał
Mam dużo materiału do powtórzenia.
Lernen beginnen
material
I have a lot of material to revise.
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
Lernen beginnen
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
entuzjazm
Dziękuje wam za ciężką pracę, zaangażowanie i entuzjazm.
Lernen beginnen
enthusiasm
Thank you for your hard work, dedication and enthusiasm.
trwa
Upieczenie ciasta trwa godzinę.
Lernen beginnen
ongoing
It takes an hour to bake a cake.
rzemiosło
On jest ekspertem w swoim rzemiośle.
Lernen beginnen
craft
He's an expert in his craft.
odszkodowanie
Dostałam odszkodowanie po tym jak okradli mi dom.
Lernen beginnen
amends
After my house was robbed I got a compensation.
zwiększyć
Lernen beginnen
enhance
zawodowiec
Lernen beginnen
professional
sprzęt
Cały sprzęt został wymieniony.
Lernen beginnen
tackle
All the equipment has been replaced.
udowodniony
Lernen beginnen
proven
ogromny
Twoje ranczo jest ogromne!
Lernen beginnen
tremendous
Your ranch is vast!
istotny
To była istotna zmiana.
Lernen beginnen
crucial
It was a substantive change.
postanowienie
Lernen beginnen
resolution
dokonanie, osiągnięcie
Lernen beginnen
accomplishment
wyznaczać cele
Lernen beginnen
to set goals
podążać za, stosować się do
Lernen beginnen
to follow
uszkodzenie, uraz
Lernen beginnen
injury
wypadek śmiertelny
Lernen beginnen
fatal accident
zmiana, poprawka, nowelizacja
Lernen beginnen
amendment
przedsiębiorca, wykonawca
Lernen beginnen
contractor
targi
Lernen beginnen
trade show [also trade fair]
praktyka
Lernen beginnen
apprenticeship
wykwalifikowany
Lernen beginnen
skilled
brak, niedobór, deficyt
Lernen beginnen
shortage
powstający, kształtujący się
Lernen beginnen
emerging
modelowanie informacji o budynku
Lernen beginnen
building information modeling (BIM)
zrównoważony
Lernen beginnen
sustainable
wysokiej skuteczności, wysokowydajny
Lernen beginnen
high-efficiency

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.