Newsweek styczeń

 0    97 Datenblatt    martakowalska569
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szkolny doradca
Lernen beginnen
a school counselor
mrzonka, marzenie ściętej głowy
Lernen beginnen
a pipe dream
stawiac pierwsze kroki
Lernen beginnen
to get a foot in the door
sprzedawca, ekspedient
Lernen beginnen
a clerk
klasyfikować, szufladkować grupy wiekowe
Lernen beginnen
to pigeonhole age groups
nadać imię
Lernen beginnen
to bestow the name
Zjawisko
Lernen beginnen
a phenomenon
zwiastować koniec ery
Lernen beginnen
to herald the end of the era
niepokój
Lernen beginnen
anxiety
dług hipoteczny
Lernen beginnen
mortgage debt
dawać coś w zastaw
Lernen beginnen
to pledge
nadążać za kosztami
Lernen beginnen
to keep up with the costs
sumienność
Lernen beginnen
conscientiousness
zaostrzyć, zwiększyć wymagania
Lernen beginnen
to tighten the requirements
zatrudnianie pracowników umysłowych
Lernen beginnen
white-collar employment
wytargować lepszą cenę
Lernen beginnen
to bargain a better price
zwykli śmiertelnicy
Lernen beginnen
ordinary mortals
automatyczny komornik
Lernen beginnen
an automatic bailiff
iść do urn
Lernen beginnen
to go to the polls
pełen obaw
Lernen beginnen
apprehensive
poprzednik
Lernen beginnen
a precedecessor
napływ
Lernen beginnen
influx
jawna głupota
Lernen beginnen
outright stupidity
przestać istnieć
Lernen beginnen
to cease to exist
nabrać, oszukać kogoś
Lernen beginnen
to dupe
rynek umów krótkoterminowych oparty na pracy freelancerów
Lernen beginnen
gig economy
wiązać koniec z końcem
Lernen beginnen
to make ends meet
praca dorywcza
Lernen beginnen
an odd job
przewrót ekonomiczny
Lernen beginnen
economic coup
taboret ze schodkami
Lernen beginnen
a step stool
spojrzeć w dół na sb
Lernen beginnen
to look down on sb
konsjerż, asystent hotelu
Lernen beginnen
a concierge
otworzyć rachunek
Lernen beginnen
to open a tab
menu napojów
Lernen beginnen
a beverage menu
pianka cukrowa
Lernen beginnen
a marshmallow
udogodnienia, wyposażenie
Lernen beginnen
amenities
luksus
Lernen beginnen
luxury
szalony pośpiech, dziki pęd
Lernen beginnen
a mad rush
przebranie, kostium
Lernen beginnen
a fancy dress
chwycić
Lernen beginnen
to grab
kurczowo chwycić, uczepić się czyjejś szyi
Lernen beginnen
to cling onto sb's neck
zabieg odżywczy
Lernen beginnen
a nourishing treatment
kompleksowa terapia sianem
Lernen beginnen
a comprehensive hay therapy
herbata z igły sosny
Lernen beginnen
a pine-needle tea
oznaczanie zdjęć hashtagami
Lernen beginnen
hashtagging
zabieg kosmetyczny twarzy
Lernen beginnen
a facial
sesja opalania w solarium
Lernen beginnen
a tanning session
czerniak
Lernen beginnen
melanoma
zapalenie mieszków włosowych
Lernen beginnen
folliculitis
zakażenia wirusowe
Lernen beginnen
viral infection
pilnik do stopy
Lernen beginnen
a foot file
wdrozyć sugestie
Lernen beginnen
to implement suggestions
wyznaczyć dziecięcego wicedyrektora
Lernen beginnen
to appoint a child deputy manager
przytłoczony
Lernen beginnen
overwhelmed
obładowany prezentami
Lernen beginnen
laden with presents
niechętny
Lernen beginnen
reluctant
konsumencyjne nastawienie
Lernen beginnen
a consumerist attitude
przekazywać w ręce obcych osób
Lernen beginnen
to hand off to strangers
przyzwyczaić się do bycia porzuconym, opuszczonym
Lernen beginnen
to get used to being abandon
jeść w samotności
Lernen beginnen
to eat in solitude
bieda
Lernen beginnen
poverty
kundel
Lernen beginnen
a mongrel
teren hotelu
Lernen beginnen
hotel grounds
nadrabiać zaległości
Lernen beginnen
to catch up
pilny projekt
Lernen beginnen
an urgent project
stać komuś nad głową
Lernen beginnen
to hang over somebody
umawiać się
Lernen beginnen
to make appointment
rozproszony
Lernen beginnen
spread out
powierzyć pracę
Lernen beginnen
to entrust the work
podejście feudalne
Lernen beginnen
a feudal approach
nadzorować poddanego
Lernen beginnen
to watch over the serf
orać pole
Lernen beginnen
to plow the field
narzucono osiem godzin
Lernen beginnen
imposed eight hours
przyznać
Lernen beginnen
to admit
zwariować
Lernen beginnen
to freak out
pozyskiwać
Lernen beginnen
to acquire
problematyczny, uciążliwy
Lernen beginnen
troublesome
obciążony zadaniami
Lernen beginnen
burdened with tasks
Wpaść w pułapkę
Lernen beginnen
to fall into the trap
przyjmować, godzić się na
Lernen beginnen
to take on
nadmiar obowiązków
Lernen beginnen
excess duties
nasilony, spotęgowany
Lernen beginnen
exacerbated
wymagać dojrzałości
Lernen beginnen
to require maturity
nadążać za kimś
Lernen beginnen
to catch up with sb
rutynowo lekceważyć
Lernen beginnen
routinely dismissed
typowa dla rockowego świata mizoginia
Lernen beginnen
knee-jerk rock-world misogyny
niezwykle proroczy
Lernen beginnen
radically prescient
surrealistyczna mądrość
Lernen beginnen
surrealist wisdom
piosenki z całego okresu kariery
Lernen beginnen
career-spanning songs
oszczędne/minimalistyczne wykonanie
Lernen beginnen
sparse rendition
przyznano jej współautorstwo z mocą wsteczną
Lernen beginnen
retroactively received a co-writing credit
emanować ciepłem
Lernen beginnen
exert warmth
fragment nagrania dźwiękowego
Lernen beginnen
audio snippet
udręczone krzyki
Lernen beginnen
anguished cries
przerażony, zbulwersowany
Lernen beginnen
appalled
niestrudzony innowator
Lernen beginnen
vibrant innovator
wyjaśnić swoją imponująco długą działaność artystyczną
Lernen beginnen
account for one's remarkable longevity

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.