ochrona gleby ♻️🌍🛡️

 0    15 Datenblatt    Kuki16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymień chemiczne zanieczyszczenia gleby.
6
Lernen beginnen
1) węglowodory i ich pochodne, 2) tlenki azotu, węgla i siarki, 3) środki czystości, 4) metale ciężkie, 5) nawozy sztuczne i pestycydy, 6) odpady stałe/przemysłowe
Podaj źródło chemicznego zanieczyszczenia węglowodorami i ich pochodnymi.
Lernen beginnen
ropa naftowa oraz produkty jej przeróbki, np. benzyna
Podaj źródło chemicznego zanieczyszczenia gleby tlenkami azotu, węgla i siarki.
Lernen beginnen
spaliny samochodowe
Czego można używać, w celu zapobiegania zanieczyszczenia gleby tlenkami azotu, węgla i siarki poprzez spaliny samochodowe?
Lernen beginnen
Katalizatorów samochodowych.
Jak środki czystości przedostają się do gleby?
Lernen beginnen
Częściowo przedostają się do gleby jako część ścieków komunalnych.
Podaj pięć źródeł chemicznych zanieczyszczeń gleby metalami ciężkimi.
Lernen beginnen
Występują w pyłach i dymach, których źródłem są: 1) huty 2) kopalnie 3) transport 4) komunikacja 5) zakłady przemysłu: ciężkiego, energetycznego
Podaj sześć przykładów metalów ciężkich, które stanowią chemiczne zanieczyszczenia gleby.
Lernen beginnen
ołów, rtęć, miedź, cynk, kadm, mangan
Co to pestycydy?
Lernen beginnen
środki ochrony roślin
W jaki sposób nawozy sztuczne mogą stanowić chemiczne zanieczyszczenie gleby?
Lernen beginnen
Nawozy sztuczne (zwłaszcza azotowe) stosowane w nadmiarze są szkodliwe dla gleby.
Wymień pięć odpadów stałych (przemysłowych), które stanowią chemiczne zanieczyszczenia gleby.
Lernen beginnen
gromadzone na hałdach: popioły, żużel, metale, tworzywa sztuczne, szkło
Wymień sześć sposobów ochrony gleby przed degradacją.
Lernen beginnen
1) pielęgnacja gruntów o walorach ekologicznych 2) ograniczenie wydobycia kopalin oraz przejmowania gruntów pod zabudowę techniczną 3) nawadnianie gruntów suchych i odwadnianie podmokłych 4) ograniczenie emisji zanieczyszczeń i spalin
5) odpowiednie składowanie odpadów 6) racjonalne stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin
Co to hałda?
Lernen beginnen
usypisko (zwałowisko) odpadów
Co to żużel?
Lernen beginnen
spieczony popiół
Co to degradacja gleby?
Lernen beginnen
obniżenie jakości gleby
Co to rekultywacja gleby?
Lernen beginnen
przywracanie glebie jej stanu użytkowego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.