Odmienne części mowy

 0    24 Datenblatt    olqan
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Rzeczownik (pytania)
Lernen beginnen
kto? co?
Rzeczownik (co nazywa)
Lernen beginnen
rzeczy, rośliny, zwierzęta, pojęcia, zjawiska, osoby i miejsca
Rzeczownik (rodzaje)
Lernen beginnen
męski, żeński i nijaki męskoosobowy i niemęskoosobowy
Rzeczownik (przez co się odmienia)
Lernen beginnen
przez przypadki i liczby
Rzeczownik (jaką pełni rolę w zdaniu w formie podstawowej)
Lernen beginnen
pełni rolę podmiotu
Przypadki
Lernen beginnen
Przypadki auf Polnisch
...
Czasownik (pytania)
Lernen beginnen
Co robi? Co się z nim dzieje?
Czasownik (co nazywa)
Lernen beginnen
Czynności i stany
Czasownik (przez co się odmienia)
Lernen beginnen
Osoby, czasy, liczby i rodzaje
Czasownik (tryby)
Lernen beginnen
oznajmujący, przypuszczający i rozkazujący
Czasownik (formy nieosobowe)
Lernen beginnen
bezokolicznik -no i to
Czasownik (aspekt)
Lernen beginnen
dokonany i niedokonany
Czasownik (jaką pełni rolę w zdaniu)
Lernen beginnen
pełni rolę orzeczenia
Czasownik (strony)
Lernen beginnen
czynna i bierna
Przymiotnik (pytania)
Lernen beginnen
Jaki? Jaka? Jakie?
Przymiotnik (co nazywa)
Lernen beginnen
nazywa cechy i właściwości rzeczownika
Przymiotnik (z czym się łączy)
Lernen beginnen
łączy się z rzeczownikiem
Przymiotnik (przez co się odmienia)
Lernen beginnen
przypadki, liczby i rodzaje
Przymiotnik (stopniowanie)
Lernen beginnen
•regularny •opisowy •nieregularny
Liczebnik (pytania)
Lernen beginnen
Ile? Który z kolei?
Liczebniki (jakie)
Lernen beginnen
-główne (jeden, dwa) -porzadkowe (pierwszy) -zbiorowe (dwoje, troje) -ułamkowe (jedna druga)
Liczebnik (przez co się odmienia)
Lernen beginnen
przypadki, liczby, rodzaje (główne i porządkowe)
Zaimek (jakie)
Lernen beginnen
•Rzeczowny- on •Przymiotny- taki •Liczebny- ile, tyle •Przysłowny- tak
Zaimek (przez co się odmienia)
Lernen beginnen
odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje oprócz (zaimka przysłownego)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.