P jak (Pierdole)

 0    32 Datenblatt    guest1712575
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ta kreskówka była świetną rozrywką dla całej rodziny
Lernen beginnen
This cartoon was great family entertainment
Pierwszy odcinek pojawił się na naszych ekranach telewizyjnych w 1990 roku
Lernen beginnen
The first episode appeared on our TV screens in 1990
był hitem i otrzymał świetne recenzje
Lernen beginnen
it was an instant hit and received great reviews
Lokalna ekipa filmowa kręci dokument o wulkanach
Lernen beginnen
The local film crew is making a documentary about volcanoes
chociaż ta komedia miała złe recenzje, postanowiłam pójść do kina
Lernen beginnen
although this comedy had bad reviews I decided to go to cinema
większość programów telewizyjnych dla dzieci ma na celu edukację i rozrywkę w tym samym czasie
Lernen beginnen
most children’s television programmes aim to educate and entertain at the same time
nagle poczułem zawroty głowy i zemdlałem
Lernen beginnen
suddenly I felt dizzy and fainted
właśnie oglądaliśmy thriller w 4d
Lernen beginnen
we have just watched a thriller in 4d
To najnowszy film science fiction i zdecydowanie warto go zobaczyć
Lernen beginnen
It’s the latest sci-fi film and it’s definitely worth seeing
czy możesz mi powiedzieć, jakie jest najlepsze kino w twoim mieście
Lernen beginnen
can you tell me what the best cinema in your city is
Nie powiedziałbym, że to najśmieszniejszy program w telewizji
Lernen beginnen
I wouldn’t say that it’s the funniest program on TV
ile kosztuje najdroższy bilet do kina
Lernen beginnen
how much is the most expensive cinema ticket
Najgorsze jest to, że ludzie rozmawiają w kinie
Lernen beginnen
The worst thing is when people keep talking in the cinema
Wydaje mi się, że główny bohater baśni jest za stary
Lernen beginnen
It seems to me that the main character in the fairytale is too old
W tym filmie akcji było kilka niesamowitych pościgów samochodowych
Lernen beginnen
There were some amazing car chases in this action film
niektóre fragmenty filmu, zostały wygenerowane komputerowo, prawda?
Lernen beginnen
some parts of the movie were computer generated, right?
Mężczyzna został oskarżony o bycie szpiegiem
Lernen beginnen
The man was accused of being a spy
to będzie zbyt straszne, aby występować przed tysiącami ludzi
Lernen beginnen
it will be too scary to perform in front of thousands of people
Wyprodukowanie filmu zajmuje dużo pracy
Lernen beginnen
It takes a lot of work to produce a film
Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć następny odcinek serialu
Lernen beginnen
I can’t wait to see the next episode in the series
Niektóre niesamowite efekty specjalne dają poczucie, że jesteś w kosmosie
Lernen beginnen
Some amazing special affects give you the feeling that you are in space
Program jest szczególnie popularny wśród młodej widowni telewizyjnej
Lernen beginnen
The show is especially popular with a young TV audience
Mój tata zawsze narzeka, że wszystko na naszych ekranach telewizyjnych to śmieci
Lernen beginnen
My dad is always complaining that everything on our TV screens is rubbish
Widziałem ten film w zeszłym tygodniu, ale nie był tak dobry, jak się spodziewałem
Lernen beginnen
I saw this film last week but it wasn’t as good as I expected
W zeszłym roku brała udział w warsztatach muzycznych
Lernen beginnen
Last year she took part in music workshops
W artykule pojawił się artykuł prowokujący do myślenia o ubóstwie
Lernen beginnen
There was a thought-provoking Article about poverty in the paper
dała świetny występ w głównej roli w szkolnej sztuce
Lernen beginnen
she gave a great performance in the leading role in the school play
ta gra dotyczy ważnych problemów, które są aktualne dzisiaj
Lernen beginnen
this play deals with important issues that are relevant today
gdzie zaczyna brakować pomysłów
Lernen beginnen
where is starting to run out of ideas
Oni walczyli z biedą przez lata
Lernen beginnen
They struggled with poverty for years
w tej pracy będziesz musiał nauczyć się radzić sobie z presją
Lernen beginnen
in this job you will have to learn to cope with pressure
Mieszkańcy byli bardzo rozczarowani decyzją
Lernen beginnen
The local residents were bitterly disappointed with the decision

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.