Engelsk på 1 dag
NorskEnglish
100%
FREE


Engelsk på 1 dag
Lær grunnleggende engelsk uten problemer!

Lær de grunnleggende engelske ord og fraser
Du kan mestre engelsk uttale takket være våre opptak
En enkel samtale på engelsk - no problem!
Lær språket som er i bruk over hele verden
Kostenlos anmelden

Dieser Kurs ist 100% kostenlos. Wir geben es Ihnen, Sie sich so effizient sehen konnte und angenehm können Sie bei uns lernen :)
10 ord på 60 sekunder - 10 words in 60 seconds10 ord på 60 sekunder - 10 words in 60 seconds  
10 Datenblatt
Det kjenner du allerede - You already know that:)Det kjenner du allerede - You already know that:)  
10 Datenblatt
Spørsmål - QuestionsSpørsmål - Questions  
10 Datenblatt
Høflighetsfraser - Courtesy PhrasesHøflighetsfraser - Courtesy Phrases  
18 Datenblatt
Personer - PeoplePersoner - People  
26 Datenblatt
Aktiviteter - ActivitiesAktiviteter - Activities  
19 Datenblatt
Tall - NumbersTall - Numbers  
54 DatenblattDatenblatt