Французский: день 2
русский языкFrançais
€19.99
/ Jahr

Французский: день 2
Продолжайте изучать базовый французский быстро и эффективно!

Запомните больше полезных слов и важных фраз на французском!
Практикуйте свое французское произношение с нашим лектором
Скачайте уроки как текстовый или аудио файл, чтобы учить когда и где вы хотите!
Выучите еще больше важного словаря на французском с карточками от VocApp!
versuchen Sie es kostenlos (20 Datenblatt) oder Kaufen Sie vollen Zugang
Полезные фразы - Expressions UtilesПолезные фразы - Expressions Utiles  
25 Datenblatt
Вещи - ChosesВещи - Choses  
35 Datenblatt
Характеристики - QualitésХарактеристики - Qualités  
30 Datenblatt
И, или, но, так - Et, ou, mais, alorsИ, или, но, так - Et, ou, mais, alors  
23 Datenblatt
Пространство - EspaceПространство - Espace  
33 Datenblatt
Время - TempsВремя - Temps  
30 Datenblatt
Цифры - ChiffresЦифры - Chiffres  
34 Datenblatt
Чрезвычайно упрощенная грамматика - Grammaire extrêmement simplifiéeЧрезвычайно упрощенная грамматика - Grammaire extrêmement simplifiée  
29 Datenblatt
Alle Klassen (13)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Adresse

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Datenblatt