Państwo i społeczeństwo

 0    175 Datenblatt    krystiannakielski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szantażować, szantaż, szantażysta
Lernen beginnen
blackmail, blackmailer
włamywać się do domu
Lernen beginnen
break into a house
lapówka
Lernen beginnen
bribe
przyjmować łapówkę
Lernen beginnen
take a bribe
łapówkarstwo
Lernen beginnen
bribery
włamywać się, włamanie, włamywacz
Lernen beginnen
burgle, burglary, burglar
przestępstwo, zbrodnia
Lernen beginnen
crime
popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
commit a crime
zacząć popełniać przestępstwa
Lernen beginnen
turn to crime
przestępca
Lernen beginnen
criminal
handel narkotykami, handlarz narkotyków
Lernen beginnen
drug dealing, drug dealer
pijany kierowca
Lernen beginnen
drunk driver
fałszować, fałszerstwo, fałszerz
Lernen beginnen
forge, forgery, forger
chuligan/chuliganka
Lernen beginnen
hooligan
pseudokibic
Lernen beginnen
football hooligan
porywać, porwanie, porywacz/porywaczka
Lernen beginnen
kidnap, kidnapping, kidnapper
napadać na kogoś, napad uliczny, bandyta uliczny
Lernen beginnen
mug, mugging, mugger
mordować, morderstwo, morderca/morderczyni
Lernen beginnen
murder, murderer
kradzież kieszonkowa, kieszonkowiec
Lernen beginnen
pickpocketing, pickpocket
gwałt, zgwałcić /gwałciciel
Lernen beginnen
rape, rapist
obrabować, napad (np. na bank), złodziej/złodziejka
Lernen beginnen
rob, robbery, robber
kraść w sklepie, kradzież w sklepie, złodziej sklepowy
Lernen beginnen
shoplift, shoplifting, shoplifter
przemycać, przemyt, przemytnik
Lernen beginnen
smuggle, smuggling, smuggler
kraść
Lernen beginnen
steal
terroryzm, terrorysta
Lernen beginnen
terrorism, terrorist
kradzież, złodziej, złodzieje
Lernen beginnen
theft, thief, thieves
ofiara
Lernen beginnen
victim
przemoc
Lernen beginnen
violence
aresztować kogoś
Lernen beginnen
arrest sb
bronić kogoś
Lernen beginnen
defend sb
dowód, dowody
Lernen beginnen
evidence
uniknąć kary, uchodzić na sucho
Lernen beginnen
get away with sth
winny
Lernen beginnen
guilty
uznać kogoś za (nie)winnego popełnienai przestępstwa
Lernen beginnen
find sb (not) guilty of sth
mieć alibi
Lernen beginnen
have an alibi
nielegalny
Lernen beginnen
illegal
niewinny
Lernen beginnen
innocent
prowadzić dochodzenie
Lernen beginnen
investigate
dochodzenie
Lernen beginnen
investigation
sędzia
Lernen beginnen
judge
ława przysięgłych
Lernen beginnen
jury
sprawiedliwość
Lernen beginnen
justice
prawnik/prawniczka
Lernen beginnen
lawyer
legalny
Lernen beginnen
legal
przestępca, winowajca
Lernen beginnen
offender
scigać kogoś sądownie za coś
Lernen beginnen
prosecute sb for sth
odpowiedzialność
Lernen beginnen
responsibility
podejrzewać kogoś o coś
Lernen beginnen
suspect sb of sth
oskarżony / oskarżona
Lernen beginnen
The accused
traktowanie
Lernen beginnen
treatment
proces
Lernen beginnen
trial
mieć proces
Lernen beginnen
go on trial
świadek
Lernen beginnen
witness
za kratkami
Lernen beginnen
behind bars
prace społeczne
Lernen beginnen
community service
skazaniec
Lernen beginnen
convict
skazywać kogoś za coś
Lernen beginnen
convict sb of sth
kara śmierci
Lernen beginnen
death penalty/ capital punishment
uciekać z
Lernen beginnen
escape from
grzywna
Lernen beginnen
fine
zostać ukaranym
Lernen beginnen
get punished
współwięzień
Lernen beginnen
inmate
cieszący się złą sławą
Lernen beginnen
notorious
więzienie
Lernen beginnen
prison
wyrok więzienia
Lernen beginnen
prison sentence
więzień, więźniarka
Lernen beginnen
prisoner
więzień polityczny
Lernen beginnen
political prisoner
kara
Lernen beginnen
punishment
mandat za przekroczenie prędkości
Lernen beginnen
speeding ticket
oskarżać kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse sb of sth
nielegalnie, wbrew prawu
Lernen beginnen
against the law
być o coś oskarżonym
Lernen beginnen
be charged with sth
popełniać przestępstwo
Lernen beginnen
commit a crime
dostac
Lernen beginnen
get
dostać dożywocie
Lernen beginnen
get a life sentence
dostać za coś wyrok w zawieszeniu
Lernen beginnen
get a suspended for sth
płacić mandat, grzywnę
Lernen beginnen
pay a fine
karać kogoś za coś
Lernen beginnen
punish sb for sth
skazać kogoś na 3 lata więzienia
Lernen beginnen
sentence sb to 3 years in prison
w granicach prawa
Lernen beginnen
within the law
granica (państwa)
Lernen beginnen
border/ frontier
obywatel/obywatelka
Lernen beginnen
citizen
waluta
Lernen beginnen
currency
ojczyzna
Lernen beginnen
homeland
instytucja
Lernen beginnen
institution
naród
Lernen beginnen
nation
narodowy
Lernen beginnen
national
hymn narodowy
Lernen beginnen
national anthem
flaga narodowa
Lernen beginnen
National Flag
tożsamość narodowa
Lernen beginnen
national identity
narodowość
Lernen beginnen
nationality
populacja
Lernen beginnen
population
religia
Lernen beginnen
religion
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
Państwo, stan
Lernen beginnen
State
kampania
Lernen beginnen
campaign
demokracja
Lernen beginnen
democracy
demokratyczny
Lernen beginnen
democratic
wybory
Lernen beginnen
election
wybory powszechne
Lernen beginnen
general election
przeprowadzać wybory
Lernen beginnen
hold an election
przegrać wybory
Lernen beginnen
lose an election
wygrać wybory
Lernen beginnen
win an election
rząd
Lernen beginnen
government
tworzyć rząd
Lernen beginnen
form a government
samorząd lokalny
Lernen beginnen
local government
imigracja
Lernen beginnen
immigration
królestwo
Lernen beginnen
kingdom
lewicowy
Lernen beginnen
left-wing
parlamentarzysta/parlamentarzystka
Lernen beginnen
Members of Parliament (MPs)
minister
Lernen beginnen
minister
monarchia
Lernen beginnen
monarchy
opozycja
Lernen beginnen
opposition
parlament
Lernen beginnen
parliament
polityczny
Lernen beginnen
political
lider polityczny
Lernen beginnen
political leader
partia polityczna
Lernen beginnen
political party
polityk
Lernen beginnen
politician
polityka
Lernen beginnen
politics
prezydent
Lernen beginnen
president
premier
Lernen beginnen
Prime Minister (PM)
reforma
Lernen beginnen
reform
prawicowy
Lernen beginnen
right-wing
rodzina królewska
Lernen beginnen
royal family
podatek
Lernen beginnen
tax
płacić podatki
Lernen beginnen
pay taxes
kadencja
Lernen beginnen
term
głosować na kogoś
Lernen beginnen
vote for sb
armia
Lernen beginnen
(the) army
zaatakować
Lernen beginnen
attack
ludność cywilna
Lernen beginnen
civilians
konflikt
Lernen beginnen
conflict
konflikt międzynarodowy
Lernen beginnen
international conflict
wystrzelić rakietę
Lernen beginnen
fire a rocket
utrzymywać pokój
Lernen beginnen
keep the peace
żołnierz
Lernen beginnen
soldier
napięcia, napięta sytuacja
Lernen beginnen
tension
siły pokojowe ONZ
Lernen beginnen
United Nations forces
wojna
Lernen beginnen
war
Unia Europejska
Lernen beginnen
European Union (EU)
Pakt Północnoatlantycki (NATO)
Lernen beginnen
North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Lernen beginnen
(The) United Nations (UN)
Światowa Organizacja Zdrowia
Lernen beginnen
World Health Organization (WHO)
pomoc, wsparcie
Lernen beginnen
aid
wysyłać pomoc
Lernen beginnen
send aid
organizacja charytatywna
Lernen beginnen
charity
organizować zbiórkę pieniędzy
Lernen beginnen
do fundraising
pracować jako wolontariusz
Lernen beginnen
do voluntary work
ofiarować pieniądze na cele charytatywne
Lernen beginnen
donate money to charity
pomagać ubogim
Lernen beginnen
help people in poverty
opiekować się chorymi
Lernen beginnen
look after the sick
zbierać pieniądze na cele charytatywne
Lernen beginnen
raise money for charity
pracownik/pracownik organizacji humanitarnej
Lernen beginnen
relief worker
wolontariusz/wolontariuszka
Lernen beginnen
volunteer
zgłosić się do czegoś jako wolontariusz
Lernen beginnen
volunteer to do sth
Wielka orkiestra swiatecznej pomocy
Lernen beginnen
(The) Great Orchestra of Christmas Charity
miedzynarodowa organizacja dzialajaca na rzecz ochrony srodowiska
Lernen beginnen
Greenpeace
Polska akcja humanitarna
Lernen beginnen
Polish Humanitarian Organisation
światowy fundusz na rzecz przyrody
Lernen beginnen
World Wide Fund for Nature (WWF)
głowa; szef
Lernen beginnen
head
mieć głowę do liczb
Lernen beginnen
have a good head for figures
zawierać, uwzględniać, włączać
Lernen beginnen
include
pukać, stukać
Lernen beginnen
knock
burzyć
Lernen beginnen
knock down
zwalić kogoś z nóg
Lernen beginnen
knock sb out
światło; oświetlenie
Lernen beginnen
light
przedstawić kogoś/coś w dobrym świetle
Lernen beginnen
present sb/ sth in a good light
oryginalny, kreatywny, poprzedni, pierwotny
Lernen beginnen
original
traktować; leczyć
Lernen beginnen
treat
ja stawiam, ja zapraszam
Lernen beginnen
my treat
zafundować, postawić (np. posiłek)
Lernen beginnen
treat sb to sth
droga; sposób
Lernen beginnen
way
ustąpić pierwszeństwa
Lernen beginnen
give way
wyjście, drzwi wyjściowe, wyjście (z sytuacji)
Lernen beginnen
way out
pracować, działać
Lernen beginnen
work

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.