PAST CONTINUOUS czas przeszły niedokonany

 0    27 Datenblatt    guest1799558
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zastosowanie 1
Lernen beginnen
czynność odbywała się w pewnym momencie w przeszlosci
np1 (wczoraj o 7 oglądałam film)
Lernen beginnen
yesterday at 7 p. m I was watching a film
zastosowanie2
Lernen beginnen
czynność odbywała się przez jakiś czas w przeszlosci
np 2 (My pracowaliśmy w ogrodzie od rana do wieczora)
Lernen beginnen
We were working in the garden from morning till evening
zastosowanie 3
Lernen beginnen
czynność trwała w przeszłość gdy została przerwana przez inną czynnosc
np3 (brałam kąpiel kiedy zadzwonił tel)
Lernen beginnen
I was taking a bath when the phone rang
zastosowanie 4
Lernen beginnen
kilka czynności odbywało się w tym samym czasie w przeszłości
np4 mój brat grał na gitarze podczas gdy ja tańczyłam w ogrodzie)
Lernen beginnen
my brother was playing the guitar while I was dancing in the garden
wczoraj
Lernen beginnen
yesterday
podczas, gdy
Lernen beginnen
while
o tej porze...(np zeszły czwartek)
Lernen beginnen
at this time last Thursday
od... (rana) do... (wieczora)
Lernen beginnen
from morning to/till evening
cały dzień, noc, ranek itd
Lernen beginnen
all day, night, morning
O tej porze w czwartek on siedział w pociągu
Lernen beginnen
At this time on Thursday he was sitting on the train
on zobaczył mnie kiedy byłam na zakupach
Lernen beginnen
he saw me when I was shopping
zastosowanie 5
Lernen beginnen
jako czas narracyjny. PC opisuje tło a PS akcje
np 5 (słońce świeciło a ptaszki śpiewały, nqgle zły wilk wyskoczył zza drzewa
Lernen beginnen
the sun was shining and the birds were singing suddenly a big bad wolf jumped out from behind a tree
Moj brat oglądał mecz podczas gdy ja rozmawiałam z koleżanka
Lernen beginnen
My brother was watching a match while I was talking to with friend
Maria siedziała w ogrodzie gdy usłyszała dziwny dźwięk
Lernen beginnen
Maria was sitting in the garden when she heard a strange sound
-Co pan robił wczoraj o 7 wieczorem
Lernen beginnen
-What were doing at 7 pm yesterday?
-Jadłem kolacje
Lernen beginnen
-I was eating supper
Rolnik pracował w polu przez 10 h
Lernen beginnen
The farmer was working in the field 10 hours
Odrabialam zadanie domowe gdy weszła moja mama
Lernen beginnen
I was doing homework when my mother came
Mój chłopak słuchał muzyki podczas gdy ja spałam
Lernen beginnen
My boyfriend was listening to music while I was sleeping
świecił księżyc i wiał wiatr
Lernen beginnen
the moon was shining and the wind was blowing
Gotowałam od rana do wieczora
Lernen beginnen
I was cooking from morning to evening
Oni zatrzymali się w nocy i zrobili ognisko
Lernen beginnen
They stopped at night and made a bonfire

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.