Patomorfologia - choroby zakaźne 2019

 0    70 Datenblatt    nowaczynskioliwer
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ospa owiec
Lernen beginnen
Variola ovina
Capripoxvirus (rodz. Poxviridae)
Niesztowica owiec
Lernen beginnen
Ecthyma contagiosum, dermatitis pustulosa ovium
Parapoxvirus (rodz. Poxviridae)
Myksomatoza królików
Lernen beginnen
Myxomatosis cuniculorum
Poxvirus myxomatosis
Guzowaty wyprysk skóry bydła
Lernen beginnen
Lumpy skin disease
wirus Neethling (rodz. Poxviridae)
Wirusowa biegunka i choroba błon śluzowych bydła
Lernen beginnen
Bovine virus diarrhea - Mucosal Disease, BVD-MD
wirus BVD-MD (rodz. Togaviridae)
Wirusowe zapalenie tętnic koni (EVA)
Lernen beginnen
Arteritis infectiosa equorum
wirus angiotropowy EAV (rodz Togaviridae)
Pomór klasyczny świń
Lernen beginnen
Pestis suum
wirus z rodziny Togaviridae
Zakaźne zapalenie mózgu i rdzeńa koni
Lernen beginnen
Encephalomyelitis infectiosa equorum
wirus z rodzina Togaviridae
Pryszczyca
Lernen beginnen
Stomatitis aphthosa epizootica, aphthae epizooticae
Picornavirus aphtae (rodz. Picornavirdae)
Choroba pęcherzykowa świń
Swine vesicular disease SVD
Lernen beginnen
Morbus vesicularis suum
SVDV (rodz. Picornaviridae)
Choroba cieszyńska świń
Enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń
Lernen beginnen
Polioencephalomyelitis enzootica suum
Enterowirus z rodziny Picornaviridae
Pomór królików
Viral haemorrhagenic disease of rabbits VHD
Lernen beginnen
Pestis cuniculi
wirus VHD (rodz. Caliciviridae)
Afrykański pomór świń
Lernen beginnen
Pestis africana suum
wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV) (rodz. Asfarviridae)
Wirusowe zapalenie jelit psów
Lernen beginnen
Canine parvoviral enteritis
CPV-2 (rodz. Parvoviridae)
Panleukopenia kotów
Zakaźne zapalenie jelit kotów, nosówka kotów, agranulocytoza
Lernen beginnen
Panleukopenia infectiosa felium, enteritis infectiosa felium
Feline panleukopenia virus FPV (rodz. Parvoviridae)
Zakaźne zapalenie żołądka i jelit świń
Transmissible gastroeneteritis TGE
Lernen beginnen
Gastroenteritis infectiosa suum
Swine coronavirus SCoV (rodz. Coronaviridae)
Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów
Feline infectious peritonitis FIP
Lernen beginnen
Peritonitis infectiosa felium
feline coronavirus FCoV (rodz. Coronaviridae)
Wścieklizna
Lernen beginnen
Lyssa
Lyssavirus (rodz. Rhabdoviridae)
Choroba niebieskiego języka
Lernen beginnen
Febris catarrhalis ovium
Bluetongue virus BTV (rodz. Reoviridae)
Zakaźne zapalenie wątroby psów
Choroba Rubartha
Lernen beginnen
Hepatitis contagiosa canum
Canine adenovirus 1 CAV-1 (rodz. Adenoviridae)
Enzootyczna białaczka bydła (EBB)
Lernen beginnen
Leucemia enzootica bovum
Bovine leukemia virus BLV (rodz. Retroviridae)
Choroba maedi-visna
Maedi-visna disease
Lernen beginnen
Pneumonia interstitialis progressiva
Maedi-visna virus MVV (rodz. Retroviridae)
Niedokrwistość zakaźna koni
Equine infectious anaemia EIA
Lernen beginnen
Anaemia infectiosa equorum
Equine infectious anemia virus EIAV (rodz. Retrioviridae)
Influenza świń
Grypa świń
Lernen beginnen
Influenza suum
Myxovirus influenzae A suis (rodz. Myxoviridae)
Influenza koni
Lernen beginnen
Influenza equorum
Myxovirus influenzae A(equi) 1 i A(equi) 2 (rodz. Myxoviridae)
Enzootyczne zapalenie płuc bydła
Enzootyczna bronchopneumonia cieląt, parainfluenza bydła
Lernen beginnen
Bronchopneumonia enzootica bovum
Wirus parainfluenzy-3 PI-3, rinowirusy, adenowirusy, mykoplazmy, wirus IBR, reowirusy, wirus BVD-MD
Pomór bydła
Księgosusz
Lernen beginnen
Pestis bovina
wirus z rodziny Paramyxoviridae
Nosówka psów
Canine distemper
Lernen beginnen
Febris catarrhalis et nervosa canum
Canine distemper virus CDV (rodz. Paramyxoviridae)
Choroba Aujeszky'ego
Lernen beginnen
Morbus Aujeszky
Herpesvirus suis typ 1 (rodz. Herpesviridea)
Zapalenie nosa i płuc koni oraz wirusowe ronienie klaczy
Lernen beginnen
Rhinopneumonitis equorum
Postać nerwowa EHV4 i postać poronna EHV1 (rodz. Herpesviridae)
Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła oraz otręt bydła
Infectious bovine rhinotracheitis - infectious pustular vulvovaginitis IBR-IPV
Lernen beginnen
Rhinotracheitis infectiosa bovum et vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum
wirus IBR-IPV (rodz. Herpesviridae)
Głowica bydła
Zaraźliwa gorączka bydła
Lernen beginnen
Coryza gangraenosa bovum
Wirus z rodziny Herpesviridae
Choroba bornajska
Lernen beginnen
Encephalomyelitis infectiosa equorum et ovium
Wirus choroby bornajskiej 1 i 2 BoDV-1/2 (rodz. Bornaviridae)
Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)
Lernen beginnen
Bovine spongiform encephalopathy
Choroba prionowa
Trzęsawka owiec
Choroba kłusowa owiec, Scrapie
Lernen beginnen
Paraplegia enzootica
Choroba prionowa
Leptospiroza
Lernen beginnen
Leptospirosis
Bakterie z rodzaju Leptospira: Leptospira canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira pomona, Leptospira tarasovi
Dysenteria świń
Hemorrhagic dysentery, Black scours
Lernen beginnen
Dysenteria suum, gastrocolitis haemorrhagica necroticans suum
Brachyspira hyodysenteriae
Bruceloza, choroba Banga
Undulant fever
Lernen beginnen
Brucellosis, abortus infectiosus
Brucella abortus, Brucella suis, Brucella melitensis
Tularemia
Lernen beginnen
Tularaemia
Pasteurella tularensis
Nosacizna
Glanders
Lernen beginnen
Malleus
Burkholderia mallei
Kolibakterioza świń
Lernen beginnen
Colibacteriosis suum
Patogenne szczepy Escherichia coli
Choroba obrzękowa świń
Lernen beginnen
Morbus oedematosus
Enterohemolityczne szczepy E. coli, EHEC
Koligranulomatoza ptaków
Hjärre's disease
Lernen beginnen
Coligranulomatosis avium
Śluzowaty szczep E. coli przy współudzialne B. proteus, Pseudomonas, S. gallinarum
Salmonelloza
Paratyphoid fever
Lernen beginnen
Salmonellosis
Bakterie z rodzaju Salmonella: S. Dublin, S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Choleraesuis, S. Typhisuis
Pseudotuberkuloza gryzoni
Rodencjoza, jersinioza
Lernen beginnen
Pseudotuberculosis rodentium
Yersinia pseudotuberculosis
Pastereloza bydła
Posocznica krwotoczna bydła, Choroba Bollingera
Lernen beginnen
Pasteurellosis bovum, septicaemia haemorrhagica bovum
Pasteurella multocida
Pastereloza świń
Posocznica krwotoczna świń
Lernen beginnen
Pasteurellosis suum, septicaemia haemorrhagica suum
Pasteurella multocida
Posocznica krwotoczna królików
Rabbit septicaemia
Lernen beginnen
Septicaemia haemorrhagica cuniculorum
Pasteurella multocida
Nekrobacyloza
Lernen beginnen
Necrobacillosis
Fusobacterium necrophorum
Zołzy koni
Strangles
Lernen beginnen
Adenitis equorum, coryza contagiosa equorum
Streptococcus equi
Wąglik
Splenic fever
Lernen beginnen
Anthrax
Bacillus anthracis
Tężec
Lockjaw
Lernen beginnen
Tetanus
Clostridium tetani
Szelestnica
Black leg, black quarter
Lernen beginnen
Gangraena emphysematosa
Clostridium chouvaoei
Obrzęk złośliwy
Lernen beginnen
Oedema malignum
Clostridium novyi
Enterotoksemia owiec
Braxy like disease
Lernen beginnen
Enterotoxaemia infectiosa ovis
Clostridium perfringens typ C
Biegunka beztlenowcowa jagniąt
Lernen beginnen
Dysenteria agnorum anaerobica
Clostridium perfringens typ B
Zakaźne martwicowe zapalenie jelit swiń
Zakaźna enterotoksemia świń
Lernen beginnen
Infectious necrotic enteritis of swine
Clostridium perfringens typ C i A
Różyca świń
Diamond disease, red fever
Lernen beginnen
Rhusiopathia suum, erysipelas suum
Erysipelothrix rhusiopathiae
Listerioza owiec
Preparat: Mózg - ogniska rozmiękania z naciekiem granulocytarnym
Lernen beginnen
Listeriosis ovium
Listeria monocytogenes
Wrzodziejące zapalenie naczyń chłonnych koni
Lernen beginnen
Lymphangioitis ulcerosa equorum
Corynebacterium pseudotuberculosis ovis
Aktinomykoza (promienica) i aktinobacyloza
Lernen beginnen
Actinomycosis et actinobacillosis
Actinomyces bovis i Actinobacillus liegnieresi
Gruźlica
Lernen beginnen
Tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis
Paratuberkuloza
Przerostowy zakaźny nieżyt jelit bydła, choroba Johnego
Lernen beginnen
Paratuberculosis, enteritis paratuberculosa bovum
Mycobacterium paratuberculosis
Zakaźne zanikowe zapalenie nosa świń (ZZZN)
Lernen beginnen
Rhinitis atrophicans infectiosa suum
Dermonekrotyczna toksyna Pasteurella multocida serotyp D i Bordetella bronchiseptica
Rozrostowe zapalenie jelit świń
Porcine Proliferative Enteritis (PPE), Porcine Intestinal Adenomatosis (PIA)
Lernen beginnen
Enteritis proliferativa porcellorum
Lawsonia intracellularis
Zaraza płucna bydła
Lernen beginnen
Pleuropneumonia contagiosa bovum
Mycoplasma mycoides
Mykoplazmowe zapalenie pluc swin
Lernen beginnen
Mycoplasmal pneumoniae of swine (MPS)
Mycoplasma hyopneumoniae
Histofiloza bydła
Lernen beginnen
Bovine histophilosis
Histophilus somni
Herpeswirusowa choroba psów
Lernen beginnen
Canine herpesviral infection
Canine herpesvirus 1 CHV-1 (rodz. Herpesviridae)
Cirkowirusowe choroby swin
Zespół skórno-nerkowy
Lernen beginnen
Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS)
Porcine circovirus 2 PCV-2 (rodz. Circoviridae)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.