People - Cilvēki

 0    28 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I
I am Adam.
Lernen beginnen
es
Es esmu Ādams
you
Who are you?
Lernen beginnen
tu
Kas tu esi?
he
Who is he?
Lernen beginnen
viņš
For he, she and they (viņš, viņa, viņi, viņas) we use "ir"
Kas viņš ir?
she
She is my sister.
Lernen beginnen
viņa
Viņa ir mana māsa.
this
This is very interesting.
Lernen beginnen
šis
Šis ir ļoti interesanti.
we
We are hungry.
Lernen beginnen
mēs
Mēs esam izsalkuši.
you
Where are you from?
Lernen beginnen
jūs/Jūs
No kurienes Jūs/jūs esat?
they
They are our friends.
Lernen beginnen
viņi
Viņi ir mūsu draugi.
person
I'd like a table for one person.
Lernen beginnen
persona/cilvēks
Es vēlētos rezervēt galdiņu vienai personai.
people
There are too many people here.
Lernen beginnen
cilvēki
Šeit ir pārāk daudz cilvēki.
friend
My best friend lives next door.
Lernen beginnen
draugs
Mans labākais draugs dzīvo blakus durvīs.
wife
This is my wife - Julia.
Lernen beginnen
sieva
Šī ir mana sieva - Jūlija.
husband
He is my husband.
Lernen beginnen
vīrs
Viņš ir mans vīrs.
brother
Do you have a brother?
Lernen beginnen
brālis
Vai tev ir brālis?
sister
Where is your sister?
Lernen beginnen
māsa
Kur ir tava māsa?
child
It's just a child.
Lernen beginnen
bērns
Viņš/Viņa ir tikai bērns.
son
My son is 18 years old.
Lernen beginnen
dēls
Manam dēlam ir 18 gadi.
daughter
I've got two daughters as well.
Lernen beginnen
meita
Man arī ir divas meitas.
mother
My mother is a teacher.
Lernen beginnen
māte
Mana māte ir skolotāja.
mum
My mum is going to visit me next week.
Lernen beginnen
mamma
Mana mamma mani apciemos nākamajā nedēļā.
father
My father works as a taxi driver.
Lernen beginnen
tēvs
Mans tēvs strādā par taksometra vadītāju.
dad
Where's your dad?
Lernen beginnen
tētis
Kur ir tavs tētis?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
Lernen beginnen
draugs
Piedod! Man ir draugs.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
Lernen beginnen
draudzene
Es šeit atnācu ar savu draudzeni.
man
Do you know that man?
Lernen beginnen
vīrietis
Vai tu pazīsti to vīrieti?
woman
This woman is married.
Lernen beginnen
sieviete
Šī sieviete ir precējusies.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
Lernen beginnen
kungs
Atvainojiet, kungs! Kur ir Oksfordas iela?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
Lernen beginnen
jaunkundze
Adamsas jaunkundze ir ļoti inteliģenta.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.