Peppa Pig. 01.02. Zabawa w chowanego.

 0    52 Datenblatt    katarzynakrawczyk40
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem Świnka Peppa.
Lernen beginnen
I’m Peppa Pig.
To jest mój młodszy brat, George.
Lernen beginnen
This is my little brother, George.
To jest Mommy Pig.
Lernen beginnen
This is Mommy Pig.
A to jest Daddy Pig.
Lernen beginnen
And this is Daddy Pig.
Zabawa w chowanego
Lernen beginnen
Hide and Seek
Peppa i George bawią się w chowanego.
Lernen beginnen
Peppa and George are playing hide and seek.
Teraz George się ukrywa.
Lernen beginnen
It is George’s turn to hide.
Musi szybko znaleźć miejsce do ukrycia.
Lernen beginnen
He must quicly find somewhere to hide
zanim Peppa skończy liczyć
Lernen beginnen
before Peppa finishes counting
jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem
Lernen beginnen
one, two, three, four, five, six, seven
George znalazł miejsce do ukrycia się w samą porę.
Lernen beginnen
George has found somewere to hide just in time.
Gotowi czy nie, oto nadchodzą.
Lernen beginnen
Ready or not, here come.
Peppa musi znaleźć miejsce, w którym ukrywa się George
Lernen beginnen
Peppa has to find where George is hiding
Znalazłem cię.
Lernen beginnen
Found you.
Peppa znalazł George'a
Lernen beginnen
Peppa has found George
George, widziałem cię zbyt łatwo.
Lernen beginnen
George, I could see you too easy.
teraz jest. Peppa odwraca się, by się schować.
Lernen beginnen
now it is. Peppa turn to hide.
Pomogę George'owi policzyć
Lernen beginnen
I’ll help George to count
ok, George, otwórz oczy.
Lernen beginnen
ok, George, open your eyes.
George musi znaleźć miejsce, w którym ukrywa się Peppa.
Lernen beginnen
George has to find where Peppa is hiding.
Peppa nie chowa się pod stołem.
Lernen beginnen
Peppa isn’t hiding under the table.
Czy myślałeś o wejściu na górę?
Lernen beginnen
Have you thought of looking upstairs?
peppa nie ma pod łóżkiem.
Lernen beginnen
peppa isn’t under the bed.
Co to za nieznajomy hałas?
Lernen beginnen
What was that stranger noise?
peppa nie jest za zasłoną
Lernen beginnen
peppa isn’t behind the curtain
Znowu słychać ten nieznajomy dźwięk.
Lernen beginnen
There is that stranger noise again.
co to może być?
Lernen beginnen
what can it be?
George odkrył, gdzie ukrywała się Peppa.
Lernen beginnen
George has found where Peppa was hiding.
George mnie znalazł.
Lernen beginnen
George found me.
Teraz kolej na tatę, żeby się ukryć.
Lernen beginnen
Now it is Daddy’s turn to hide.
Myślę, że George powinien mieć kolejną kolej
Lernen beginnen
I think George should have another turn
Ale George nie jest zbyt dobry w ukrywaniu się
Lernen beginnen
But George isn’t very good at hiding
jestem pewien, że tym razem będzie lepszy.
Lernen beginnen
im sure he’ll be better this time.
Zamknij oczy i zacznij liczyć.
Lernen beginnen
Close your eyes and start counting.
o jej
Lernen beginnen
oh, dear
Peppa łatwo odnajdzie George.
Lernen beginnen
Peppa will easily find George.
George, chodź tutaj
Lernen beginnen
George, come over here
Gotowy czy nie, nadchodzę.
Lernen beginnen
Ready, or not, here I come.
och, George nie chowa się pod stołem.
Lernen beginnen
oh, George isn’t hiding under the table.
Ale George zawsze chowa się pod stołem
Lernen beginnen
But George always hides under the table
czy myślałeś o spojrzeniu na górę?
Lernen beginnen
have you thought of looking upstairs?
Wiem gdzie on jest!
Lernen beginnen
I know where he is!
George jest w koszyku z zabawkami.
Lernen beginnen
George is in the toy basket.
George nie ma w koszyku z zabawkami.
Lernen beginnen
George is not in the toy basket.
Gdzie on może być
Lernen beginnen
Where can he be?
Peppa nigdzie nie może znaleźć George'a.
Lernen beginnen
Peppa cannot find George anywhere.
Tatusiu, nigdzie nie mogę znaleźć George'a.
Lernen beginnen
Daddy, I can’t find George anywhere.
O jej. Zastanawiam się, gdzie on może być.
Lernen beginnen
Oh, dear. I wonder where he can be.
Właściwie myślę, że w gazecie jest coś o George'u.
Lernen beginnen
Actually, I think there’s something about George in the newspaper.
George, znalazłem cię.
Lernen beginnen
George, Found you.
och, George, to było dobre miejsce do ukrycia.
Lernen beginnen
oh, George, that was a good place to hide.
George cały czas chował się za gazetą tatusia.
Lernen beginnen
George was hiding behind Daddy Pig’s newsppeper al the time.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.