||PHRASAL VERBS||

 0    113 Datenblatt    nataliastolarska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
talk/read/know about
Lernen beginnen
mówić / czytać / wiedzieć o
tell somebody about
Lernen beginnen
powiedzieć komuś o
have a discussion about
Lernen beginnen
dyskutować na temat
discuss sth
Lernen beginnen
omówić coś
do sth about sth
Lernen beginnen
zrobić coś, aby poprawić złą sytuację
ask for
Lernen beginnen
prosić
wait for
Lernen beginnen
czekać na
apply for
Lernen beginnen
ubiegać się o
search for
Lernen beginnen
szukać
leave for
Lernen beginnen
wyjechać do
care about
Lernen beginnen
dbać o
take care of
Lernen beginnen
dbać o
look for
Lernen beginnen
szukać
look after
Lernen beginnen
opiekować się
listen to
Lernen beginnen
słuchać
apologise to
Lernen beginnen
przepraszać
explain to
Lernen beginnen
wyjaśnić
look at
Lernen beginnen
patrzeć
laugh at somebody
Lernen beginnen
śmiać się z kogoś
aim/point at
Lernen beginnen
celować w
shoot at
Lernen beginnen
strzelać do
shout at
Lernen beginnen
krzyczeć na
shout to somebody (so that they can hear you)
Lernen beginnen
krzyczeć do kogoś (tak, aby cię słyszały)
throw something at somebody/something
Lernen beginnen
rzucać coś na kogoś / coś
throw something to somebody (for somebody to catch)
Lernen beginnen
rzucić coś komuś (żeby ktoś złapał)
break down
Lernen beginnen
psuć się/załamywać się
break into
Lernen beginnen
włamać się
break off
Lernen beginnen
przerwać
break out
Lernen beginnen
wybuchać
break up
Lernen beginnen
zerwać, zakończyć coś
bring about
Lernen beginnen
spowodować
bring on
Lernen beginnen
powodować coś złego, sprawiać kłopot
bring round
Lernen beginnen
przekonać kogoś do czegoś
bring up
Lernen beginnen
wychowywać, poruszyć temat
call back
Lernen beginnen
oddzwaniać
call in on somebody
Lernen beginnen
odwiedzać kogoś
call for
Lernen beginnen
wymagać
call off
Lernen beginnen
odwołać
call up
Lernen beginnen
powołać do wojska
catch at
Lernen beginnen
złapać coś szybko
catch on
Lernen beginnen
przyjąć się
catch up
Lernen beginnen
doganiać, nadrabiać zaległości
check in
Lernen beginnen
zameldować się
check off
Lernen beginnen
odznaczyć się na liście
check out
Lernen beginnen
wymeldować się
check up
Lernen beginnen
upewnić się
check up on sb
Lernen beginnen
kontrolować kogoś
come about
Lernen beginnen
wydarzyć się przypadkiem
come across
Lernen beginnen
natknąć się
come along
Lernen beginnen
towarzyszyć komuś
come by
Lernen beginnen
zdobyć coś
come off
Lernen beginnen
odnieść sukces, wydarzyć się
come round
Lernen beginnen
dać się przekonać, dochodzić do siebie
come up
Lernen beginnen
pojawić się, wydarzyć się niespodziewanie, podejść bliżej
do away with
Lernen beginnen
znieść np. prawo, cofnąć decyzję
do for
Lernen beginnen
zniszczyć kompletnie
do up
Lernen beginnen
wyremontować, zapiąć
do without
Lernen beginnen
obejść się bez czegoś
eat out
Lernen beginnen
jeść na mieście
eat up
Lernen beginnen
zjeść wszystko
fall back on
Lernen beginnen
korzystać z czegoś awaryjnie
fall behind
Lernen beginnen
pozostawać w tyle, mieć zaległości
fall out
Lernen beginnen
pokłócić się
find out
Lernen beginnen
dowiedzieć się
get away with
Lernen beginnen
uniknąć kary
get by
Lernen beginnen
radzić sobie finansowo
get somebody down
Lernen beginnen
przygnębiać kogoś
get in
Lernen beginnen
wejść do środka
get on
Lernen beginnen
wsiadać (np. do autobusu), dogadywać się z kimś
get over
Lernen beginnen
wyleczyć się, dojść do siebie
give in
Lernen beginnen
poddać się, ustąpić
give out
Lernen beginnen
rozdawać coś, kończyć się
give up
Lernen beginnen
poddać się, zrezygnować, rzucić
go back
Lernen beginnen
wspominać
go back on
Lernen beginnen
nie dotrzymać obietnicy
go off
Lernen beginnen
wybuchać, psuć się (np. o jedzeniu)
go on
Lernen beginnen
kontynuować
go over
Lernen beginnen
wpaść, odwiedzić kogoś, sprawdzić coś, przeglądać
go round
Lernen beginnen
rozprzestrzeniać się
look down on
Lernen beginnen
patrzeć z góry, gardzić
look forward to
Lernen beginnen
oczekiwać
look into
Lernen beginnen
badać sprawę, przeprowadzać dochodzenie
look up
Lernen beginnen
sprawdzać
look up to somebody
Lernen beginnen
szanować/podziwiać kogoś
make out
Lernen beginnen
wywnioskować, zrozumieć, dostrzec
make up
Lernen beginnen
pogodzić się, nakładać makijaż
make up for
Lernen beginnen
zrekompensować coś komuś
put aside
Lernen beginnen
oszczędzać, odkładać pieniądze
put down
Lernen beginnen
odkładać coś, zapisywać, usypiać zwierzę
put in for
Lernen beginnen
ubiegać się o coś, składać podanie
put off
Lernen beginnen
odkładać w czasie, zniechęcać
put on
Lernen beginnen
zakładać ubranie
put out
Lernen beginnen
gasić ogień
put up
Lernen beginnen
postawić dom, podnieść ceny, wytrzymywać z czymś, kimś
run away
Lernen beginnen
uciekać
run down
Lernen beginnen
potrącić, powalić coś, wyczerpać się o baterii
run in
Lernen beginnen
aresztować kogoś
run into somebody
Lernen beginnen
natknąć się na kogoś przypadkiem
run out of
Lernen beginnen
skończyć się, wyczerpać
run over
Lernen beginnen
przejechać kogoś
see somebody off
Lernen beginnen
odprowadzać kogoś
see through
Lernen beginnen
przejrzeć kogoś
see to something
Lernen beginnen
dopilnować czegoś
take after
Lernen beginnen
być podobnym, przypominać kogoś
take back
Lernen beginnen
odwoływać coś, cofać
take in
Lernen beginnen
zrozumieć, pojąć coć, oszukać, nabrać kogoś
take off
Lernen beginnen
startować
take on
Lernen beginnen
zatrudniać kogoś, podejmować pracę
take up
Lernen beginnen
zająć się czymś
turn down
Lernen beginnen
odrzucić, odmówić, ściszać, zwalniać
turn off
Lernen beginnen
wyłączać
turn on
Lernen beginnen
włączać, odkręcać
turn up
Lernen beginnen
pojawić się, robić głośniej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.