PHYSICAL THERAPY

 0    43 Datenblatt    mateuszniezgoda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zastosowanie środków fizycznych do celów terapeutycznych
Lernen beginnen
application of physical agents for therapeutic purposes
pole magnetyczne
Lernen beginnen
magnetic field
zmniejszyć ból i stan zapalny
Lernen beginnen
decrease pain and inflammation
przywrócić zakres ruchu
Lernen beginnen
restore range of motion
promować gojenie się tkanek
Lernen beginnen
promote tissue healing
wzmocnić mięśnie
Lernen beginnen
strengthen muscles
zastosować prąd elektryczny jako leczenie
Lernen beginnen
apply electric current as a medical treatment
zastosować prąd stały
Lernen beginnen
apply direct current
zastosować prąd przemienny o średniej częstotliwości
Lernen beginnen
apply alternating current of medium frequency
prąd pulsujący o niskiej / średniej częstotliwości
Lernen beginnen
low/medium frequency pulsed current
EMS (elektryczna stymulacja mięśni)
Lernen beginnen
EMS (electrical muscle stimulation)
TENS (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów)
Lernen beginnen
TENS (transcutaneous electrical nerve stimulatuon)
GS (stymulacja galwaniczna)
Lernen beginnen
GS (galvanic stimulation)
łagodzi ostry i przewlekły ból
Lernen beginnen
relieve acute and chronic pain
zmniejszyć obrzęk / miejscowy obrzęk / zapalenie
Lernen beginnen
reduce oedema/local swelling/inflammation
stymulują odnerwione mięśnie
Lernen beginnen
stimulate denervated muscles
zwiększyć zakres ruchu
Lernen beginnen
increase range of motion
poprawić lokalne krążenie krwi
Lernen beginnen
improve local Blood circulation
ułatwić proces gojenia
Lernen beginnen
facilitate a healing process
leczenie ultrasonograficzne promuje rozpad blizny i zrostów
Lernen beginnen
ultrasound treatment promotes the breakdown of scar tissue and adhesions
PEMF (pulsujące pole elektromagnetyczne)
Lernen beginnen
PEMF(pulsed electromagnetic field)
SMF (statyczne pole magnetyczne)
Lernen beginnen
SMF(static magnetic field)
poprawić odżywianie i dotlenienie tkanek
Lernen beginnen
improve nutrition and oxygenation of the tissues
stosować w pobliżu czerwonego światła podczerwonego do celów leczniczych
Lernen beginnen
apply near infrared red light for medicinal purposes
poduszka rozgrzewająca
Lernen beginnen
heating pad
Pakiet ciepła
Lernen beginnen
Heat pack
okład borowinowy
Lernen beginnen
peloid wrap
zmniejszyć napięcie mięśni
Lernen beginnen
reduce muscle tension
poprawić elastyczność ścięgien, więzadeł i stawów
Lernen beginnen
improve flexibility of tendons, ligaments and joints
rozgrzej się przed ćwiczeniami
Lernen beginnen
warm up before exercise
krioterapia
Lernen beginnen
cryotherapy
zwężenie naczyń
Lernen beginnen
vasoconstriction
niszczyć komórki rakowe
Lernen beginnen
destroy cancerous cells
terapia komorowa kriogeniczna
Lernen beginnen
cryogenic chamber therapy
terapia lodem
Lernen beginnen
ice pack therapy
gorąca kąpiel
Lernen beginnen
hot bath
Wanna z hydromasażem
Lernen beginnen
Whirlpool bath
owinięcie ciała
Lernen beginnen
body wrap
natrysk z strumieni wodnych
Lernen beginnen
needle bath
Bicze szkockie
Lernen beginnen
Scotch douche
stymulować układ odpornościowy
Lernen beginnen
stimulate the immune system
biostymulacja laserowa
Lernen beginnen
laser biostimulation
ułatwiają gojenie się ran
Lernen beginnen
facilitate wound healing

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.