podstawowe pojęcia chow zwierząt

 0    11 Datenblatt    haniamontana
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
chów
Lernen beginnen
polega na zapewnieniu zwierzętom prawidłowych warunków bytowania rozwoju dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech
hodowla zwierząt
Lernen beginnen
jest to działalność człowieka mająca na celu uzyskanie nowych odmian zwierząt w wyniku kontrolowanego rozrodu najczęściej kozystynch z jakich względów użytkowych
gatunek
Lernen beginnen
zbiór osobników posiadających podobne cechy, o wspólnym pochodzeniu, zbliżonych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych i wydające płodne potomstwo
rasa
Lernen beginnen
grupa osobników w obrębie jednego gatunku odznaczająca się pewnymi mniej lub więcej Stałymi, dziedzicznie przekazanymi cechami różniącymi je od innych organizmów jednego gatunku
rasy prymitywne
Lernen beginnen
powstałe pod wpływem długotrwałego oddziaływania naturalnych warunków środowiska, przy małym wpływie hodowlanym człowieka (niska odporność)
rasy kulturalne
Lernen beginnen
powstałe głównie pod wpływem długotrwałej intensywnej pracy hodowlanej człowieka. (wysoka uzytkowasc, wierne przekazywanie cech).
rasy przejściowe
Lernen beginnen
powstałe przy ograniczonym wpływie warunków środowiska i większym wpływie pracy hodowlanej człowieka. odznaczają się zazwyczaj dobrym zdrowiej i wielosyronna użytkowością na średnim poziomie.
linia hodowlana
Lernen beginnen
grupa zwierząt wykazujących wspólne pochodzenie i tym samym większe genetyczne i fenotypowe podobieństwo niż osobniki całej hodowli. Jest linia męska.
ród
Lernen beginnen
samice i samce pochodzące po wszystkich reprodukcjach z jednej linii męskiej
odmiana
Lernen beginnen
w obrębie rasy grupa zwierząt wyróżniającą się wolnymi cechami
typ użytkowy
Lernen beginnen
to zespół cech pokrojowych i fizjologicznych zwierzęcia warunkujących kierunek i rodzaj jego użytkowania
typem użytkowym możemy nazwać grupę zwierząt wyspecjalizowanych w określonym kierunku produkcji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.