Podstawy dla kierowców

 0    622 Datenblatt    Myron
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Powitanie pasażerów
Lernen beginnen
Passagiere begrüßen
Dzień dobry Państwu
Lernen beginnen
Guten Morgen
Szanowni pasażerowie
Lernen beginnen
Sehr geehrte Passagiere
Serdecznie witamy na pokładzie naszej linii autobusowej Frankfurt – Köln.
Lernen beginnen
Willkommen auf unserer Buslinie Frankfurt - Köln.
Cieszymy się
Lernen beginnen
że zdecydowaliście się Państwo na podróż z nasza Firmą.
Autobus daje Państwu pełen komfort i bezpieczeństwo
Lernen beginnen
tak abyście Państwo mogli w zrelaksowany sposób cieszyć się podróżą.
Bezpieczeństwo naszych podróżujących stawiamy na pierwszym miejscu.
Lernen beginnen
Die Sicherheit unserer Reisenden steht bei uns an erster Stelle.
Życzymy Państwu przyjemnej podróży.
Lernen beginnen
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise.
Pytania od pasażerów
Lernen beginnen
Fragen von Passagieren
Gdzie jest przystanek autobusowy?
Lernen beginnen
Wo ist die Bushaltestelle?
Który autobus jedzie do centrum?
Lernen beginnen
Welcher Bus fährt ins Zentrum?
Którą linią muszę jechać?
Lernen beginnen
Welcher Linie muss ich folgen?
Z którego przystanku odjeżdża autobus?
Lernen beginnen
Von welchem Bus fährt der Bus ab?
Czy muszę się przesiadać?
Lernen beginnen
Muss ich die Züge wechseln?
Gdzie muszę się przesiąść?
Lernen beginnen
Wo muss ich ändern?
Ile kosztuje bilet?
Lernen beginnen
Wie viel ist das Ticket?
Ile przystanków jest do centrum?
Lernen beginnen
Wie viele Haltestellen gibt es in der Mitte?
Musi tu pan pani wysiąść.
Lernen beginnen
Du musst hier aussteigen.
Musi pan pani wysiąść z tyłu.
Lernen beginnen
Du musst raus aus dem Rücken.
Następna kolejka metra przyjedzie za pięć minut.
Lernen beginnen
Der nächste U-Bahnzug kommt in fünf Minuten an.
Następny tramwaj przyjedzie za dziesięć minut.
Lernen beginnen
Die nächste Straßenbahn kommt in zehn Minuten an.
Następny autobus przyjedzie za piętnaście minut.
Lernen beginnen
Der nächste Bus kommt in fünfzehn Minuten an.
Pytania od pasażerów
Lernen beginnen
Fragen von Passagieren
O której godzinie odjeżdża ostatnie metro?
Lernen beginnen
Wann fährt die letzte U-Bahn?
O której godzinie odjeżdża ostatni tramwaj?
Lernen beginnen
Wann fährt die letzte Straßenbahn?
O której godzinie odjeżdża ostatni autobus?
Lernen beginnen
Wann fährt der letzte Bus?
Ma pan pani bilet?
Lernen beginnen
Hast du ein Ticket?
chciałbym kupić bilet do ........
Lernen beginnen
Ich möchte ein Ticket kaufen für ........
jadę do Stuttgardu
Lernen beginnen
Ich fahre nach stuttgart
Bilet? – Nie
Lernen beginnen
nie mam.
No to musi pan pani zapłacić karę.
Lernen beginnen
Dann müssen Sie eine Geldstrafe bezahlen.
Komunikaty do pasażerów
Lernen beginnen
Nachrichten an Passagiere
Autobus
Nie lubię podróżować autobusem.
Lernen beginnen
Bus
Ich mag nicht mit dem Bus reisen.
bagaż
Muszę odprawić swój bagaż.
Lernen beginnen
das Gepäck
Ich muss mein Gepäck aufgeben.
odbierać bagaż
Lernen beginnen
empfangen Gepäck
zabierać bagaż
Lernen beginnen
Gepäck mitnehmen
zabrać ze sobą
Lernen beginnen
bringen
podróżować
Tęsknisz za rodziną kiedy podróżujesz?
Lernen beginnen
reisen
Sehnst du dich nach deiner Familie, wenn du reist?
wsiadać
Proszę wsiadać!
Lernen beginnen
einsteigen, stieg ein, ist eingestiegen
Bitte einsteigen!
przesiadać
Lernen beginnen
umsteigen
wysiadać
Wysiądź z autobusu na następnym przystanku.
Lernen beginnen
aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen
Steig aus den Bus an der nächsten Haltestelle aus.
okienko informacyjne
Lernen beginnen
Flyover
informacja
Gdzie uzyskam więcej informacji?
Lernen beginnen
die Information
Wo erhalte ich mehr Informationen?
Proszę usiąść.
Lernen beginnen
Setzen Sie sich.
Czy jest Panu Pani wygodnie?
Lernen beginnen
Fühlen Sie sich wohl?
Pomogę Panu Pani
Lernen beginnen
Ich werde Ihnen helfen, Frau
Jest Pan Pani ranna?
Lernen beginnen
Bist du verletzt?
Potrzebuje Pan Pani pomocy?
Lernen beginnen
Benötigen Sie Hilfe?
Czy mam wezwać pogotowie?
Lernen beginnen
Soll ich einen Krankenwagen rufen?
Proszę wstać.
Lernen beginnen
Steh auf!
odjazd za 5 minut
Lernen beginnen
Abfahrt in 5 Minuten
przyjazd
Lernen beginnen
die Ankunft
przyjazd do Stuttgardu o godz 6
Lernen beginnen
Ankunft in Stuttgart um 6 Uhr
normalny bilet
Lernen beginnen
normales Ticket
ulgowy bilet
Lernen beginnen
Ermäßigtes Ticket
przystanek autobusowy
Gdzie jest przystanek?
Lernen beginnen
die Haltestelle
Wo ist die Bushaltestelle?
jadę do Stuttgardu
Lernen beginnen
Ich fahre nach stuttgart
rozkłd jazdy
Lernen beginnen
Stundenplan
Właśnie przekroczyliśmy granicę.
Lernen beginnen
Wir haben gerade die Grenze überschritten.
Przejeżdżamy właśnie przez Berlin.
Lernen beginnen
Wir fahren gerade durch Berlin.
Przed nami znajduje się bardzo znane muzeum.
Lernen beginnen
Vor uns liegt ein sehr berühmtes Museum.
Po prawej stronie możecie Państwo zobaczyć Bramę Brandenburską.
Lernen beginnen
Rechts sehen Sie das Brandenburger Tor.
Po lewej stronie jest znany Browar.
Lernen beginnen
Links ist die bekannte Brauerei.
Kontrola biletów.
Lernen beginnen
Ticketkontrolle.
Szanowni Państwo
Lernen beginnen
proszę przygotować bilety do kontroli.
Informuję że nie prowadzę sprzedaży biletów.
Lernen beginnen
Bitte beachten Sie, dass ich keine Tickets verkaufe.
Bilety możecie Państwo zakupić w automacie lub kasie biletowej.
Lernen beginnen
Sie können Tickets am Automaten oder an der Kasse kaufen.
Proszę przygotować odliczoną gotówkę za przejazd.
Lernen beginnen
Bitte bereiten Sie das abgezogene Bargeld für die Reise vor.
Proszę nie palić po kryjomu w toalecie autobusu. Będziemy robić przerwy.
Lernen beginnen
Bitte rauchen Sie nicht heimlich in der Bus-Toilette. Wir machen Pausen.
Szanowni Państwo
Lernen beginnen
na autostradzie A4 odbywają się roboty budowlane.
Na autostradzie A4 wydarzył się wypadek
Lernen beginnen
Ein Unfall ereignete sich auf der Autobahn A4
Może dojść do utrudnienia ruchu.
Lernen beginnen
Möglicherweise bestehen Verkehrsbeschränkungen.
Informuję
Lernen beginnen
że planowany postój Autobusu będzie miał miejsce we Frankfurcie.
Z przyczyn ode mnie niezależnych
Lernen beginnen
dalsza podróż nie odbędzie się.
Z powodu uszkodzenia Autobusu dalsza podróż jest niemożliwa. Proszę o opuszczenie pojazdu.
Lernen beginnen
Aufgrund einer Beschädigung des Busses ist eine Weiterfahrt nicht möglich. Bitte verlassen Sie das Fahrzeug.
Mieliśmy wypadek. Bardzo proszę o zachowanie spokoju i o opuszczenie pojazdu.
Lernen beginnen
Wir hatten einen Unfall. Bitte bleiben Sie ruhig und verlassen Sie das Fahrzeug.
Wyjścia ewakuacyjne znajdują się w każdej szybie pojazdu a także w luku dachowym. W razie niebezpieczeństwa proszę po prostu wybić szybę.
Lernen beginnen
Notausgänge befinden sich in jedem Fahrzeugfenster sowie in der Dachluke. Bei Gefahr einfach das Glas zerbrechen.
Proszę użyć młotka
Lernen beginnen
aby wybić szybę.
Nieuzasadnione użycie młotka będzie karane.
Lernen beginnen
Unberechtigter Gebrauch des Schlägers wird bestraft.
Komunikaty do pasażerów
Lernen beginnen
Nachrichten an Passagiere
Proszę skontaktować się z lekarzem!
Lernen beginnen
Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt!
Apteczka podróżna znajduję się w Autobusie.
Lernen beginnen
Das Travel Kit ist im Bus.
Jazda na schodach jest surowo zabroniona
Lernen beginnen
Das Befahren von Treppen ist strengstens untersagt
Proszę nie zasłaniać kierowcy widoku.
Lernen beginnen
Bitte behindern Sie nicht die Sicht des Fahrers.
Proszę ustąpić miejsca tej starszej Pani. dosłownie: Proszę oddać Pańskie miejsce tej starszej Pani
Lernen beginnen
Bitte geben Sie dieser alten Dame nach. wörtlich: Bitte geben Sie dieser alten Dame Ihren Platz
Proszę o opuszczenie autobusu. Jest Pan Pani pijany a pod wpływem narkotyków.
Lernen beginnen
Bitte verlassen Sie den Bus. Sie sind betrunken und stehen unter Drogeneinfluss.
Nasz autobus został porwany.
Lernen beginnen
Unser Bus wurde entführt.
Zostaliśmy napadnięci przez terrorystów.
Lernen beginnen
Wir wurden von Terroristen angegriffen.
Proszę się nie niepokoić!
Lernen beginnen
Bitte mach dir keine Sorgen!
Proszę nie zanieczyszczać pojazdu.
Lernen beginnen
Bitte verschmutzen Sie das Fahrzeug nicht.
Proszę okazać dokument uprawniający do zniżki.
Lernen beginnen
Bitte zeigen Sie das Dokument, das Sie zu einem Rabatt berechtigt.
Toaleta znajduje się w tylnej części pojazdu przy drzwiach wyjściowych.
Lernen beginnen
Die Toilette befindet sich im Heck des Fahrzeugs an der Ausgangstür.
W pojeździe nie ma Toalety.
Lernen beginnen
Im Fahrzeug befindet sich keine Toilette.
Drzwi zamykają się do środka.
Lernen beginnen
Die Tür schließt sich innen.
Drzwi zamykają się do zewnątrz.
Lernen beginnen
Die Tür schließt sich draußen.
Nie mogę zabrać więcej pasażerów.
Lernen beginnen
Ich kann nicht mehr Passagiere nehmen.
Autobus jest pełny.
Lernen beginnen
Der Bus ist voll.
Wszystkie miejsca są zajęte.
Lernen beginnen
Alle Plätze sind besetzt.
Bagaż proszę umieścić w luku
Lernen beginnen
Stellen Sie Ihr Gepäck in den Laderaum
bagażowym!
Lernen beginnen
Gepäck!
To nie jest przystanek na żądanie.
Lernen beginnen
Dies ist kein Stop-on-Demand.
Proszę trzymać się poręczy!
Lernen beginnen
Bitte am Handlauf festhalten!
Proszę zapiać pasy!
Lernen beginnen
Bitte schnallen Sie sich an!
Proszę otworzyć drzwi przyciskiem!
Lernen beginnen
Öffne die Tür mit dem Knopf!
Drzwi otwierają się automatycznie.
Lernen beginnen
Die Tür öffnet sich automatisch.
Proszę o nie kopanie w kabinę kierowcy.
Lernen beginnen
Bitte nicht in die Fahrerkabine treten.
Proszę o ciszę.
Lernen beginnen
Ich bitte um Ruhe.
Proszę mi nie przeszkadzać.
Lernen beginnen
Bitte stören Sie mich nicht.
Proszę __________używać hamulca awaryjnego tylko w nagłych wypadkach.
Lernen beginnen
Bitte __________ benutzen Sie die Notbremse nur im Notfall.
Proszę raz jeszcze o zachowanie spokoju.
Lernen beginnen
Bitte bleiben Sie wieder ruhig.
Proszę zachowywać się przyzwoicie!
Lernen beginnen
Bitte benimm dich anständig!
Proszę zostawić mnie w spokoju!
Lernen beginnen
Bitte lass mich in Ruhe!
Jeżeli się Pan/Pani nie uspokoi-wzywam policję.
Lernen beginnen
Wenn Sie sich nicht beruhigen, rufen Sie die Polizei.
Po sygnale proszę nie wysiadać!
Lernen beginnen
Bitte nicht nach dem Signal aussteigen!
Pożegnanie pasażerów
Lernen beginnen
Abschied von den Passagieren
Drodzy pasażerowie jesteśmy u celu.
Lernen beginnen
Liebe Passagiere, wir sind am Ziel.
Drodzy pasażerowie
Lernen beginnen
jesteśmy już w Niemczech.
Proszę zachować ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu.
Lernen beginnen
Bitte seien Sie vorsichtig beim Ein- und Aussteigen.
Proszę też uważać na przejeżdżające samochody.
Lernen beginnen
Bitte achten Sie auch auf vorbeifahrende Autos.
Pożegnamy tu parę osób i jedziemy dalej.
Lernen beginnen
Wir werden uns von ein paar Leuten hier verabschieden und weitermachen.
Nie robimy tu przerwy. Proszę pozostać w autobusie!
Lernen beginnen
Wir machen hier keine Pause. Bitte bleiben Sie im Bus!
Proszę niczego nie zapomnieć!
Lernen beginnen
Bitte nichts vergessen!
Proszę sprawdzić
Lernen beginnen
czy wszystko Państwo zabraliście!
Dziękuję
Lernen beginnen
że zdecydowaliście się Państwo na naszą firmę.
Życzymy Państwu przyjemnego powrotu do domu
Lernen beginnen
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Heimkehr
Kontrola drogowa
Lernen beginnen
Straßenkontrolle
Dzień dobry
Lernen beginnen
przeprowadzamy kontrole.
Proszę mi dać dokumenty pojazdu.
Lernen beginnen
Bitte geben Sie mir die Fahrzeugpapiere.
Proszę mi dać książkę z ewidencją przebiegu pojazdu.
Lernen beginnen
Bitte geben Sie mir ein Buch mit Fahrzeugmeilenaufzeichnungen.
Nie prowadził Pan porządnie ewidencji przebiegu pojazdu. Brakuje paru wpisów.
Lernen beginnen
Sie haben die Laufleistung des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß protokolliert. Mehrere Einträge fehlen.
Sprawdzimy teraz stan techniczny pojazdu.
Lernen beginnen
Wir werden nun den technischen Zustand des Fahrzeugs überprüfen.
Beż ważnych dokumentów autobus nie może kontynuować jazdy.
Lernen beginnen
Ohne gültige Dokumente kann der Bus nicht weiterfahren.
Opis drogi
Lernen beginnen
Beschreibung der Art und Weise
Zgubiliśmy się.
Lernen beginnen
Wir sind verloren
Jak dojadę do placu Humbolta?
Lernen beginnen
Wie komme ich zum Humbolt Square?
na autostradzie był wypadek
Lernen beginnen
Es gab einen Unfall auf der Autobahn
na autostradzie jest korek
Lernen beginnen
Es gibt einen Stau auf der Autobahn
Gdzie jest ulica Humbolta?
Lernen beginnen
Wo ist die Humbolta Straße?
Jedź prosto potem w lewo a potem w prawo!
Lernen beginnen
Fahren Sie geradeaus, dann links und dann rechts!
Jedź przez most a potem wzdłuż drogi.
Lernen beginnen
Fahren Sie über die Brücke und dann die Straße entlang.
Jedź na rondzie 1 2 3 4 zjazdem.
Lernen beginnen
Nehmen Sie den Kreisverkehr 1 2 3 4 und nehmen Sie die Ausfahrt.
Właśnie przejechaliśmy obok dworca.
Lernen beginnen
Wir sind gerade am Bahnhof vorbeigefahren.
Awarie
Lernen beginnen
Ausfälle
Mamy pożar w tylnej części pojazdu.
Lernen beginnen
Wir haben ein Feuer im Heck des Fahrzeugs.
Mamy pożar silnika.
Lernen beginnen
Wir haben ein Motorfeuer.
Złapałem gumę.
Lernen beginnen
Ich habe einen platten Reifen.
Muszę zmienić koło.
Lernen beginnen
Ich muss das Rad wechseln.
Stoję w korku.
Lernen beginnen
Ich stehe im Stau.
Nie mogę dalej prowadzić tego autobusu.
Lernen beginnen
Ich kann diesen Bus nicht weiter fahren.
Autobus jest zepsuty.
Lernen beginnen
Der Bus ist kaputt.
Zawieszenie jest uszkodzone.
Lernen beginnen
Die Federung ist kaputt.
Hamulce są uszkodzone.
Lernen beginnen
Die Bremsen sind beschädigt.
Chłodnica jest uszkodzona.
Lernen beginnen
Der Kühler ist beschädigt.
Wyjeżdżam z zajezdni
Lernen beginnen
Ich verlasse das Depot
Jadę do zajezdni
Lernen beginnen
Ich gehe zum Depot
Zjazd do zajezdni. komunikat na wyświetlaczu
Lernen beginnen
Gehe zum Depot. Meldung auf dem Display
Tu kierowca autobusu linii 100
Lernen beginnen
proszę się zgłosić!
Chciałbym zgłosić wypadek.
Lernen beginnen
Ich möchte einen Unfall melden.
Chciałbym zgłosić awarię.
Lernen beginnen
Ich möchte eine Störung melden.
Zrozumiałem!
Lernen beginnen
Verstanden!
Miałem kontrolę policyną.
Lernen beginnen
Ich hatte politische Kontrolle.
Opony są uszkodzone i nie mogę
Lernen beginnen
Die Reifen sind beschädigt und ich kann nicht
kontynuować jazdy.
Lernen beginnen
weiterfahren.
Pękła przednia szyba.
Lernen beginnen
Die Windschutzscheibe ist kaputt.
Dokumenty kierowcy
Lernen beginnen
Fahrerdokumente
Dokumenty
Lernen beginnen
Unterlagen
Dowód osobisty
Lernen beginnen
Ausweis
Prawo jazdy
Chociaż ma już prawo jazdy od wielu lat, to moim zdaniem nadal jest słabym kierowcą.
Lernen beginnen
Führerschein
Obwohl er den Führerschein seit vielen Jahren hat, ist er weiter, meiner Meinung nach, ein schwacher Fahrer.
Karta kierowcy
Lernen beginnen
Fahrerkarte
ADR’y
Lernen beginnen
ADR'y
Dowód dostawy
Lernen beginnen
Lieferschein
Lista palet
Lernen beginnen
Palettenliste
Lista diet
Lernen beginnen
Diät-Liste
CMR’ka
Lernen beginnen
CMR'ka
List przewozowy
Lernen beginnen
Frachtbrief
Dowód rejestracyjny
Lernen beginnen
Nachweis der Eintragung
Karta pojazdu
Lernen beginnen
Fahrzeugkarte
Ubezpieczenie. dowód
Lernen beginnen
Versicherung. Beweis
Teczka
Lernen beginnen
Aktentasche
Kierunki jazdy
Lernen beginnen
manewry
W lewo
Lernen beginnen
Links
W prawo
Lernen beginnen
Recht
Prosto
Lernen beginnen
Gerade
Nawrócić
Lernen beginnen
konvertieren
Zawrócić
Lernen beginnen
umdrehen
Przodem
Lernen beginnen
Front
Tyłem
Lernen beginnen
zurück
Skręć w lewo
Lernen beginnen
Biegen Sie links ab
Zjedź w prawo na pobocze
Lernen beginnen
Biegen Sie rechts zum Straßenrand ab
Jedź cały czas prosto
Lernen beginnen
Fahren Sie weiter geradeaus
Musisz nawrócić
Lernen beginnen
Sie müssen konvertieren
Skręć na drugim skrzyżowaniu w prawo
Lernen beginnen
Biegen Sie an der zweiten Kreuzung rechts ab
Zjedź z A4 na A7
Lernen beginnen
Nehmen Sie die A4 von der A7
Tutaj
Lernen beginnen
Hier
Tam
Ok, spotkajmy się tam.
Lernen beginnen
Da
O.k., lass uns dort treffen.
Z przodu
Lernen beginnen
Die Front
Z tyłu
Lernen beginnen
Auf der Rückseite
Na górze
Lernen beginnen
Oben
Na dole
Lernen beginnen
Am Boden
Na zewnątrz
Lernen beginnen
Außerhalb
W hali
Lernen beginnen
In der Halle
W biurze magazynie
Lernen beginnen
Im Lagerbüro
tam Obok
Lernen beginnen
dort weiter
Wyposażenie auta
Lernen beginnen
Autoausstattung
Kamizelka odblaskowa
Lernen beginnen
Reflektierende Weste
Gaśnica
Lernen beginnen
Feuerlöscher
2 trójkąty ostrzegawcze
Lernen beginnen
2 Warndreiecke
Apteczka
Jutro jedziemy na kemping. Zabierzemy apteczkę na wypadek, gdyby podczas wycieczki komuś coś się stało.
Lernen beginnen
Erste-Hilfe-Kit
Wir fahren morgen aufs Camping. Wir nehmen den Verbandkasten mit, falls etwas jemandem während der Reise geschieht.
koło zapasowe
Czy w samochodzie jest koło zapasowe?
Lernen beginnen
Ersatzrad
Gibt es ein Reserverad in dem Auto?
lewarek
Lernen beginnen
Klinke
klucz do kół
Lernen beginnen
Radschlüssel
żarówki zapasowe
Lernen beginnen
Ersatzlampen
Łańcuchy na koła
Lernen beginnen
Ketten für Räder
zapasowe bezpieczniki
Lernen beginnen
Ersatzsicherungen
plakietka o ograniczeniu prędkości
Lernen beginnen
Geschwindigkeitsbegrenzung Plakette
rękawice gumowe
Lernen beginnen
Gummihandschuhe
zapasowe okulary
Lernen beginnen
Ersatzgläser
podstawowe narzędzia
Lernen beginnen
grundlegende Werkzeuge
linka holownicza
Lernen beginnen
Abschleppseil
Tablica rejestracyjna
Lernen beginnen
Nummernschild
Apteczka powinna zawierać
Lernen beginnen
Das Erste-Hilfe-Set sollte enthalten
opakowanie plastrów 10x6 cm – 8 szt.
Lernen beginnen
Verpackung von Patches 10x6 cm - 8 Stck.
plaster o długości 5 m i szerokości 2
Lernen beginnen
5 cm – 1 szt.
opatrunek indywidualny typ G – 1 szt.
Lernen beginnen
Einzelverband Typ G - 1 Stück
opatrunek indywidualny typ M – 3 szt.
Lernen beginnen
Einzelverband Typ M - 3 Stk.
opaska elastyczna 6 cm – 1 szt.
Lernen beginnen
Gummiband 6 cm - 1 Stück
opaska elastyczna 8 cm – 3 szt.
Lernen beginnen
Gummiband 8 cm - 3 Stck.
chusta opatrunkowa 60x80 cm – 1 szt.
Lernen beginnen
Verband 60x80 cm - 1 Stück
chusta opatrunkowa 40x60 cm – 2 szt.
Lernen beginnen
Verband 40x60 cm - 2 Stück
chusta trójkątna
Lernen beginnen
dreieckiger Schal
nożyce 14
Lernen beginnen
5 cm
koc ratunkowy 160x210 cm
Lernen beginnen
Rettungsdecke 160x210 cm
środek dezynfekujący
Lernen beginnen
Desinfektionsmittel
ustnik do sztucznego oddychania
Lernen beginnen
Mundstück für künstliche Beatmung
lateksowe rękawiczki
Lernen beginnen
Latexhandschuhe
instrukcja udzielania pierwszej pomocy
Lernen beginnen
Erste-Hilfe-Anleitung
Podstawy o sobie
Lernen beginnen
Grundlagen über dich
Jak się nazywasz?
Lernen beginnen
Wie ist dein Name?
Nazywam się Miro
Lernen beginnen
Ich heiße miro
Gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
Wo wohnst du?
Mieszkam w centrum Polski
Lernen beginnen
Ich lebe in der Mitte von Polen
Ile masz lat?
Lernen beginnen
Wie alt bist du?
Ja mam 58 lat
Lernen beginnen
Ich bin 58 Jahre alt
Jesteś żonaty żonata?
Lernen beginnen
Bist du verheiratet, verheiratet?
Masz dzieci?
Lernen beginnen
Haben Sie Kinder?
Tak
Lernen beginnen
So
Nie
Lernen beginnen
Nicht
Ja
Jestem Adam.
Lernen beginnen
ty i odmiany
Ich bin Adam.
Ja
Jestem Adam.
Lernen beginnen
Ich
Ich bin Adam.
Ty
Kim jesteś?
Lernen beginnen
Sie
Wer bist du?
Ona
Ona jest moją siostrą.
Lernen beginnen
Sie
Sie ist meine Schwester.
On
Kim on jest?
Lernen beginnen
Er
Wer ist er?
Ono
Lernen beginnen
Es
My
Jesteśmy głodni.
Lernen beginnen
Wir
Wir sind hungrig.
Oni
Lernen beginnen
Sie
Wy
Czym się interesujecie?
Lernen beginnen
Ihnen
Wofür interessiert ihr euch?
Pani
Państwo
Lernen beginnen
Pan
Ja jestem
Lernen beginnen
Ich bin
Ty jesteś
Lernen beginnen
Sie sind
On Ona Ono jest
Lernen beginnen
Er ist sie
My jesteśmy
Lernen beginnen
Wir sind
Wy jesteście
Lernen beginnen
Sie sind
Oni / one / są jest
Lernen beginnen
Sie sind
Pytania
Lernen beginnen
zaimki
Co?
Co to jest?
Lernen beginnen
Was?
Was ist das?
Gdzie?
Lernen beginnen
Wo?
Jak?
Lernen beginnen
Wie?
Kto?
Kto to jest?
Lernen beginnen
Wer?
Wer ist das?
Kiedy?
Kiedy będziesz gotowy?
Lernen beginnen
Wann?
Wann wirst du fertig sein?
Skąd?
Skąd pochodzisz?
Lernen beginnen
Woher?
Woher kommst du?
Które?
Lernen beginnen
Welche?
Dokąd?
Lernen beginnen
Wo?
Dlaczego?
Dlaczego się nie przygotowałeś?
Lernen beginnen
Warum?/Wieso?/Weshalb?
Warum hast du dich nicht vorbereitet?
Jak długo?
Lernen beginnen
Wie lange
Jak daleko?
Lernen beginnen
Wie weit
Ile?
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
Wie viel?
Wie viel kostet das?
Kiedy
Lernen beginnen
czyli określenie czasu
Przed chwilą
Lernen beginnen
Gerade eben
Wcześnie
Jutro muszę wcześnie wstać.
Lernen beginnen
Früh
Morgen muss ich früh aufstehen.
Wcześniej
Powinniśmy wstawać wcześniej.
Lernen beginnen
Früher
Wir sollen früher aufstehen.
Późno
Jest już późno.
Lernen beginnen
Spät
Es ist schon spät.
Później
Zrobię to później.
Lernen beginnen
Später
Das mache ich später.
Teraz
Lernen beginnen
jetzt
Zaraz
Lernen beginnen
Bald
Za pięć minut
Lernen beginnen
In fünf Minuten
Potem
Lernen beginnen
Dann
Przedwczoraj
Lernen beginnen
Vorgestern
Wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
Lernen beginnen
Gestern
Was hast du gestern gemacht?
Dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
Lernen beginnen
Heute
Was sind deine Pläne für heute?
Jutro
Co będziemy robić jutro?
Lernen beginnen
Morgen
Was werden wir morgen machen?
Pojutrze
Lernen beginnen
Übermorgen
Przedpołudnie
Lernen beginnen
Morgen
Południe
Na południu Hiszpanii jest gorąco.
Lernen beginnen
Süden
Im Süden von Spanien ist es heiß.
Popołudnie
Lernen beginnen
Nachmittag
Wieczór
Lernen beginnen
Abend
Noc
Nie mogłem spać w nocy.
Lernen beginnen
Nacht
Ich konnte nicht in der Nacht schlafen.
W tym tygodniu
Lernen beginnen
Diese Woche
W następnym miesiącu
Lernen beginnen
Nächsten Monat
W zeszłym roku
Lernen beginnen
Letztes Jahr
Gdzie
Lernen beginnen
określenie miejsca
Tutaj
Lernen beginnen
Hier
Tam
Ok, spotkajmy się tam.
Lernen beginnen
Da
O.k., lass uns dort treffen.
Z przodu
Lernen beginnen
Die Front
Z tyłu
Lernen beginnen
Auf der Rückseite
Z lewej
Lernen beginnen
Auf der linken Seite
Z prawej
Lernen beginnen
Rechts
Na górze
Lernen beginnen
An der Spitze der
Na dole
Lernen beginnen
Am Boden
Na zewnątrz
Lernen beginnen
Außerhalb
W hali
Lernen beginnen
In der Halle
W biurze
Lernen beginnen
magazynie
Obok
Hans stoi obok Sary.
Lernen beginnen
Weiter
Hans steht neben Sara.
Przywitanie pożegnanie
Lernen beginnen
Auf Wiedersehen sagen
Dzień Dobry
Lernen beginnen
Guten Morgen
Cześć
Lotnisko znajduje się w innej części miasta.
Lernen beginnen
Hallo
Der Flughafen gibt es in einem anderen Teil der Stadt.
Do widzenia
Lernen beginnen
Auf Wiedersehen
Cześć. tylko
Lernen beginnen
kiedy się żegnasz
Formy grzecznościowe
Lernen beginnen
Höfliche Formen
Proszę
Lernen beginnen
Bitte
Proszę bardzo
Lernen beginnen
Los
Dziękuję
Lernen beginnen
Danke
Dziękuję bardzo
Lernen beginnen
Vielen Dank
Przepraszam
Lernen beginnen
Entschuldigung
Proszę wybaczyć
Lernen beginnen
Bitte vergib mir
planować
Powinnaś lepiej planować swój dzień.
Lernen beginnen
Plan
Du sollst deinen Tag besser planen.
przygotowywać
Lepiej przygotuj się na najgorsze.
Lernen beginnen
vorbereiten
Bereite dich besser auf das Schlimmste vor.
pakować
Nie miałam czasu zapakować twojego prezentu.
Lernen beginnen
packen
Ich hatte keine Zeit, um dein Geschenk einzupacken.
mieć bóle
Lernen beginnen
Schmerzen
Nie czuję się dobrze
Lernen beginnen
Ich fühle mich nicht gut
wyprzedany
Lernen beginnen
ausverkauft
tani
Nasz hostel jest tani.
Lernen beginnen
billig
Unser Hostel ist billig.
wadliwy
Lernen beginnen
defekt
drogi
Ta podróż jest dla nas zbyt droga.
Lernen beginnen
teuer
Diese Reise ist zu teuer für uns.
gotówka
Nigdy nie płacę gotówką.
Lernen beginnen
das Bargeld
Ich zahle nie bar.
Godziny
miesiące
Lernen beginnen
dni tygodnia
pory roku
Sekunda
Lernen beginnen
Zweite
Minute
Lernen beginnen
Angebote
Godzina
Lernen beginnen
Stunde
Dzień
To jest bardzo ciepły dzień.
Lernen beginnen
Tag
Es ist ein sehr warmer Tag.
Tydzień
W tygodniu dużo pracuję.
Lernen beginnen
Woche
In der Woche arbeite ich viel.
Miesiąc
Byłem w Rzymie miesiąc temu.
Lernen beginnen
Monat
Vor einem Monat bin ich in Rom gewesen.
Rok
Szczęśliwego Nowego Roku!
Lernen beginnen
Jahr
Guten Rutsch ins neue Jahr!
Poniedziałek
Lernen beginnen
Montag
Wtorek
Lernen beginnen
Dienstag
Środa
Lernen beginnen
Mittwoch
Czwartek
Lernen beginnen
Donnerstag
Piątek
Lernen beginnen
Freitag
Sobota
Lernen beginnen
Samstag
Niedziela
Lernen beginnen
Sonntag
Styczeń
Lernen beginnen
Januar
Luty
Lernen beginnen
Februar
Marzec
Lernen beginnen
März
Kwiecień
Lernen beginnen
April
Maj
Lernen beginnen
Mai
Czerwiec
Lernen beginnen
Juni
Lipiec
Lernen beginnen
Juli
Sierpień
Lernen beginnen
August
Wrzesień
Lernen beginnen
September
Pażdziernik
Lernen beginnen
Oktober
Listopad
Lernen beginnen
November
Grudzień
Lernen beginnen
Dezember
Wiosna
Lernen beginnen
Frühling
Lato
Lernen beginnen
Sommer
Jesień
Lernen beginnen
Herbst
Zima
Lernen beginnen
Winter
Dyspozytor mówi pyta kierowcę
Lernen beginnen
Der Fahrdienstleiter fragt den Fahrer
Gdzie teraz jesteś?
Lernen beginnen
Wo bist du jetzt?
Jestem na A4 na wysokości Eisenach
Lernen beginnen
Ich bin auf der A4 in Eisenach
Dlaczego się nie odzywasz?
Lernen beginnen
Warum redest du nicht?
Musisz być punktualnie na miejscu rozładunku
Lernen beginnen
Sie müssen pünktlich an der Abladestelle sein
Daj mi znać jak tylko rozładujesz załadujesz
Lernen beginnen
Lassen Sie es mich wissen, sobald Sie es entladen
Zadzwoń do mnie jak skończysz
Lernen beginnen
Ruf mich an, wenn du fertig bist
Możesz zrobić teraz swoją przerwę
Lernen beginnen
Sie können jetzt Ihre Pause machen
Czy już rozładowałeś?
Lernen beginnen
Hast du schon entladen?
Tak
Lernen beginnen
So
Nie
Lernen beginnen
mam jeszcze 20 kilometrów do miejsca rozładunku
Wymieniłeś palety?
Lernen beginnen
Haben Sie Ihre Paletten gewechselt?
Co załadowałeś? Co masz załadowane. w sensie jaki ładunek?
Lernen beginnen
Was hast du geladen? Was du geladen hast. in dem Sinne welche Ladung?
Załadowałem 12 palet kartonów
Lernen beginnen
Ich habe 12 Kartonpaletten geladen
Kierowca mówi
Lernen beginnen
pyta dyspozytora
Nie mogę rozładować
Lernen beginnen
firma jest zamknięta
Gdzie mam kręcić swoją pauzę?
Lernen beginnen
Wo soll ich meine Pause machen?
Czy ładować jeszcze dziś
Lernen beginnen
czy jutro z rana?
Mam problem z autem
Lernen beginnen
Ich habe ein Problem mit dem Auto
Na rozładunku nie chcą podpisać papierów
Lernen beginnen
Sie wollen die Papiere beim Entladen nicht unterschreiben
Gdzie mam zatankować?
Lernen beginnen
Wo soll ich tanken?
Nie ma tu już wolnych miejsc
Lernen beginnen
gdzie mam stanąć?
Problemy na trasie lub z samochodem
Lernen beginnen
Probleme auf der Strecke oder mit dem Auto
Stoję w korku na A4
Lernen beginnen
Ich stehe auf A4 im Stau
Ulica jest zamknięta
Lernen beginnen
jak dojechać do klienta?
Jestem właśnie kontrolowany przez BAG
Lernen beginnen
Ich werde derzeit von BAG kontrolliert
BAG chce mi wlepić karę za wagę
Lernen beginnen
BAG will mich fürs Gewicht bestrafen
Porozmawiaj z BAG
Lernen beginnen
podaję mu telefon
Złapałem gumę na naczepie
Lernen beginnen
Ich habe einen platten Reifen auf dem Anhänger erwischt
Mam problem ze skrzynią biegów
Lernen beginnen
Ich habe ein Problem mit dem Getriebe
Samochód nie odpala
Lernen beginnen
Das Auto springt nicht an
Mam problem z kartą paliwową
Lernen beginnen
Ich habe ein Problem mit der Tankkarte
Toll Collect(urządzenie) nie działa
Lernen beginnen
Toll Collect (Gerät) funktioniert nicht
Zapomniałem PIN do mojej karty paliwowej
Lernen beginnen
Ich habe meine Tankkarten-PIN vergessen
Zauważyłem
Lernen beginnen
że na ciągniku mam łyse opony
Policja chce wlepić mi mandat
Lernen beginnen
Die Polizei will mir ein Ticket geben
Ze względu na objazd potrwa to dłużej
Lernen beginnen
Aufgrund des Umwegs wird es länger dauern
Wydarzył się tu wypadek i muszę co najmniej dwie godziny czekać
Lernen beginnen
Hier ist ein Unfall passiert und ich muss mindestens zwei Stunden warten
Samochód
Chciałbym wypożyczyć samochód.
Lernen beginnen
naczepa nazewnictwo
Ich möchte gerne ein Auto mieten.
Ciągnik siodłowy
Lernen beginnen
Traktor
Pojazd ciągnący
Lernen beginnen
Zugfahrzeug
Opona Opony
Lernen beginnen
Reifen Reifen
Koło zapasowe
Czy w samochodzie jest koło zapasowe?
Lernen beginnen
Reserverad
Gibt es ein Reserverad in dem Auto?
Hamulce
Lernen beginnen
Bremsen
Swiatło
Lernen beginnen
das Licht
Lampa
Lernen beginnen
Lampe
Szyba
Lernen beginnen
Glas
Chłodnica
Lernen beginnen
Kühler
Skrzynia biegów
Lernen beginnen
Getriebe
Lusterko zewnętrzne
Lernen beginnen
Außenspiegel
Kabina
Gdzie jest kabina numer 8?
Lernen beginnen
Kabine
Wo ist die Kabine Nummer acht?
Agregat chłodniczy
Lernen beginnen
Kühleinheit
Ogrzewanie postojowe Webasto
Lernen beginnen
Webasto Standheizung
Klimatzyacja
Lernen beginnen
Klimatzyacja
Kierunkowskaz
Upewnij się, że włączyłeś kierunkowskaz, gdy zmieniasz pas.
Lernen beginnen
Wegweiser
Vergewissere dich, dass du den Blinker setzte, wenn du den Fahrstreifen wechselst.
Kierownica
Lernen beginnen
Lenkrad
Paliwo
Lernen beginnen
Kraftstoff
Diesel
Lernen beginnen
Diesel
Olej
Lernen beginnen
Öl
Narzędzia
Lernen beginnen
Werkzeuge
Klucz/Klucze
Lernen beginnen
Key / Schlüssel
Młotek
Lernen beginnen
Hammer
Kombinerki
Lernen beginnen
Zangen
Śrubokręt
Lernen beginnen
Schraubendreher
Naczepa
Lernen beginnen
Auflieger
Przyczepa
Lernen beginnen
Anhänger
Chłodnia naczepa
Lernen beginnen
Kühlkoffer Auflieger
Plandeka
Lernen beginnen
Neigung
Firanka
Lernen beginnen
Vorhang
Kontener wymienny BDF
Lernen beginnen
BDF-Wechselbehälter
Cysterna
Lernen beginnen
Tank
Izoterma
Lernen beginnen
Isotherme
Wywrotka
Lernen beginnen
Wagen
Solówka
Lernen beginnen
das Solo
Kamizelka
Lernen beginnen
Weste
Gaśnica
Lernen beginnen
Feuerlöscher
Tablica rejestracyjna
Lernen beginnen
Nummernschild
Belka poprzeczna
Lernen beginnen
Querträger
Apteczka
Lernen beginnen
Erste-Hilfe-Kit
Znaki drogowe
Lernen beginnen
elementy lub zdarzenia na drodze
Sygnalizacja świetlna
Lernen beginnen
Ampeln
Skrzyżowanie
Jedź prosto, a na skrzyżowaniu skręć w lewo.
Lernen beginnen
Kreuzung
Fahr geradeaus und biege an der Kreuzung nach links ab.
Rondo
Lernen beginnen
Kreisel
Znak drogowy
Lernen beginnen
Verkehrszeichen
Ograniczenie prędkości
Lernen beginnen
Geschwindigkeitsbegrenzung
Ograniczenie wagowe
Lernen beginnen
Gewichtsbeschränkung
Stacja paliw
Lernen beginnen
Tankstelle
Most
Lernen beginnen
Brücke
Przejazd kolejowy
Lernen beginnen
Bahnübergang
Prom
Lernen beginnen
Fähre
Autostrada
Lernen beginnen
Autobahn
Droga krajowa
Lernen beginnen
Landstraße
Tunel
Lernen beginnen
Tunnel
Przejazd podziemny
Lernen beginnen
Untergrundpassage
Ulica jednokierunkowa
Lernen beginnen
Einbahnstraße
Korek
Lernen beginnen
Kork
Wypadek
Kto spowodował ten wypadek?
Lernen beginnen
Unfall
Wer hat diesen Unfall verursacht?
Kontrola policji
Lernen beginnen
Polizeikontrolle
Objazd
Lernen beginnen
UMLEITUNG
Pobocze
Lernen beginnen
Schulter
Serwis samochodowy
Lernen beginnen
Autoservice
Gołoledź
Lernen beginnen
Glasur
Na załadunku i rozładunku
Lernen beginnen
Beim Be- und Entladen
Ładować
Muszę naładować telefon.
Lernen beginnen
Laden
Ich muss mein Handy aufladen.
Rozładować
Lernen beginnen
entladen
Rampa
Lernen beginnen
Rampe
Paleciak
Lernen beginnen
LKW
Elektryczny paleciak
Lernen beginnen
Elektrohubwagen
Wózek widłowy
Lernen beginnen
Gabelstapler
Dowód dostawy
Lernen beginnen
Lieferschein
Pas mocujący
Lernen beginnen
Befestigungsgurt
Co masz załadowane?
Lernen beginnen
Was hast du geladen?
Czekaj
Lernen beginnen
Warten Sie
Pomału
Lernen beginnen
langsam
Szybciej
Lernen beginnen
beschleunigt
Musisz poczekać!
Lernen beginnen
Du musst warten!
Nie możesz tutaj stanąć!
Lernen beginnen
Du kannst hier nicht stehen!
Odstaw tam swój samochód pojazd!
Lernen beginnen
Stellen Sie Ihr Auto dort hin!
Musisz odczepić
Lernen beginnen
Sie müssen aushängen
Podjedź z prawej strony!
Lernen beginnen
Von der rechten Seite anfahren!
Podjedź z lewej strony!
Lernen beginnen
Fahrt von links!
Podjedź tyłem pod rampę cztery!
Lernen beginnen
Nehmen Sie den Rücken hinter der vierten Rampe!
Masz list przewozowy dowód dostawy?
Lernen beginnen
Haben Sie einen Lieferschein oder Lieferschein?
Z ładunkiem jest coś nie tak!
Lernen beginnen
Mit der Ladung stimmt etwas nicht!
Brakuje dwóch palet!
Lernen beginnen
Es fehlen zwei Paletten!
Gdzie są dwa gitterboxy?
Lernen beginnen
Wo sind die beiden Gitterboxen?
Podpisz proszę!
Lernen beginnen
Unterschreiben Sie bitte!
Kto podpisze papiery?
Lernen beginnen
Wer wird die Papiere unterschreiben?
Gdzie mam zanieść dokumenty?
Lernen beginnen
Wohin soll ich die Dokumente bringen?
Ta paleta jest zepsuta!
Lernen beginnen
Diese Palette ist kaputt!
Kto rozładuje załaduje?
Lernen beginnen
Wer wird entladen wird laden?
Kiedy rozładujecie / załadujecie?
Lernen beginnen
Wann werden Sie entladen / laden?
Mów wolniej proszę
Lernen beginnen
Sprechen Sie bitte langsamer
Gdzie mam się postawić?
Lernen beginnen
Wohin soll ich gehen?
Nie mam już miejsca!
Lernen beginnen
Ich habe keinen platz mehr
To za dużo waży!
Lernen beginnen
Es wiegt zu viel!
Zadzwoń do mojej firmy!
Lernen beginnen
Ruf meine Firma an!
Porozmawiaj z moim dyspozytorem
Lernen beginnen
Sprich mit meinem Disponenten
Macie palety na wymianę?
Lernen beginnen
Haben Sie Paletten zum Umtausch?
Części ciała. Liczba pojedyncza
Lernen beginnen
Körperteile. Singular
ząb
Lernen beginnen
der Zahn
usta
Lernen beginnen
der Mund
ucho
Lernen beginnen
das Ohr
twarz
Ona ma taką piękną twarz.
Lernen beginnen
das Gesicht
Sie hat so ein schönes Gesicht.
stopa
Lernen beginnen
der Fuß
skóra
Lernen beginnen
die Haut
serce
Moje serce bije czasami nieregularnie.
Lernen beginnen
das Herz
Mein Herz schlägt manchmal unregelmäßig.
ręka
Gdzie mogę umyć ręce?
Lernen beginnen
die Hand
Wo kann ich mir die Hände waschen?
ramię
Lernen beginnen
der Arm, die Schulter
policzek
Nasze dziecko ma pulchne policzki.
Lernen beginnen
die Wange
Unser Kind hat dicke Backen.
plecy
Lernen beginnen
der Rücken
palec
Lernen beginnen
der Finger
oko
Moja siostra i ja mamy brązowe oczy.
Lernen beginnen
das Auge
Meine Schwester und ich haben braune Augen.
nos
Mój nos jest czerwony.
Lernen beginnen
die Nase
Meine Nase ist rot.
noga
Lernen beginnen
das Bein
łokieć
Lernen beginnen
der Ellbogen
kostka
Lernen beginnen
der Fußknöchel
kolano
Lernen beginnen
das Knie
szyja
Lernen beginnen
der Hals
język
Lernen beginnen
die Zunge
głowa
Lernen beginnen
der Kopf
czaszka
Martina znalazła ludzką czaszkę na bezludnej wyspie.
Lernen beginnen
der Schädel
Martina hat einen menschlichen Schädel auf dem Strand gefunden.
ciało
Lernen beginnen
der Körper
brzuch
Lernen beginnen
der Bauch
Infinitivverben
Lernen beginnen
Infinitivverben
nehmen
Lernen beginnen
nehmen
sein
Lernen beginnen
Sein
wollen
Lernen beginnen
wollen
lesen
Lernen beginnen
lesen
geben
Lernen beginnen
geben
bekommen
Lernen beginnen
bekommen
gehen
Lernen beginnen
GEHEN
fahren
Lernen beginnen
fahren
essen
Lernen beginnen
essen
schreien
Lernen beginnen
Schreien
liegen
Lernen beginnen
Liegen
laden
Lernen beginnen
beladen
haben
Lernen beginnen
Haben
dürfen
Lernen beginnen
dürfen
können
Lernen beginnen
Konnen
sprechen
Lernen beginnen
speak
müssen
Lernen beginnen
Wann &
denken
Lernen beginnen
Denken
heißen
Lernen beginnen
Heissen
bieten
Lernen beginnen
Bieten
trinken
Lernen beginnen
trinken
schreiben
Lernen beginnen
schreiben
heben
Lernen beginnen
heben
empfehlen
Lernen beginnen
empfehlen
helfen
Lernen beginnen
Helfen
bleiben
Lernen beginnen
bleiben
leihen
Lernen beginnen
leihen
bitten
Lernen beginnen
gebissen
schieben
Lernen beginnen
schieben
kommen
Lernen beginnen
Kommen
bringen
Lernen beginnen
bringen
raten
Lernen beginnen
Raten
tun
Lernen beginnen
tun
sinnen
Lernen beginnen
sinnen
Infinitiv
Lernen beginnen
infinitiv
erwägen
Lernen beginnen
erwägen
werfen
Lernen beginnen
Werfen
sitzen
Lernen beginnen
SITZEN
springen
Lernen beginnen
springen
salzen
Lernen beginnen
salzen
schlafen
Lernen beginnen
schlafen
treffen
Lernen beginnen
Treffen
stehen
Lernen beginnen
Steen
scheinen
Lernen beginnen
Scheinen
halten
Lernen beginnen
Halten
meiden
Lernen beginnen
meiden
fallen
Lernen beginnen
Gefallen
weichen
Lernen beginnen
Weichen
fechten
Lernen beginnen
fechten
ringen
Lernen beginnen
ringen
wiegen
Lernen beginnen
wiegen
binden
Lernen beginnen
Binden
sehen
Lernen beginnen
Vedi
wissen
Lernen beginnen
Wissen
rufen
Lernen beginnen
Rufen
verzeihen
Lernen beginnen
Verzeihen
dingen
Lernen beginnen
dingen
erschrecken
Lernen beginnen
erschrecken
senden
Lernen beginnen
senden
beginnen
Lernen beginnen
Beginnen
schließen
Lernen beginnen
schließen
vergessen
Lernen beginnen
vergessen
genesen
Lernen beginnen
genesen
kennen
Lernen beginnen
Kennen
Rodzina
Lernen beginnen
Familie
mama
Lernen beginnen
die Mutti
ojciec
Mój ojciec pracuje jako taksówkarz.
Lernen beginnen
der Vater
Mein Vater arbeitet als Taxifahrer.
rodzice
W wieku 50 lat mieszka z rodzicami.
Lernen beginnen
die Eltern
Er wohnt mit 50 Jahren bei seinen Eltern.
małżonek
Jej małżonek ma 45 lat.
Lernen beginnen
der Ehemann, der Gatte
Ihr Ehepartner ist 45 Jahre alt.
żona
To jest moja żona Julia.
Lernen beginnen
die Ehefrau
Das ist meine Frau Julia.
małżeństwo
Lernen beginnen
die Ehe
brat
Masz brata?
Lernen beginnen
der Bruder
Hast du einen Bruder?
siostra
Gdzie jest twoja siostra?
Lernen beginnen
die Schwester
Wo ist deine Schwester?
rodzeństwo
Lernen beginnen
die Geschwister
dziecko
Ile lat ma twoje dziecko?
Lernen beginnen
das Kind
Wie alt ist dein Kind?
dzieci
Lernen beginnen
die Kinder
córka
Ich córka studiuje matematykę.
Lernen beginnen
die Tochter
Ihre Tochter studiert Mathe.
syn
Mój syn ma już 18 lat.
Lernen beginnen
der Sohn
Mein Sohn ist schon 18 Jahre alt.
ciocia
Lernen beginnen
die Tante, -n
wujek
Wczoraj widziałam mojego wujka.
Lernen beginnen
der Onkel
Gestern habe ich meinen Onkel gesehen.
kuzyn
Gdzie pracuje twój kuzyn?
Lernen beginnen
der Cousin = der Vetter
Wo arbeitet dein Cousin?
kuzynka
Lernen beginnen
die Cousine = die Vetterin
babcia
Lernen beginnen
die Oma = die Großmutter
dziadek
Lernen beginnen
der Opa = der Großvater
prababcia
Lernen beginnen
Urgroßmutter
pradziadek
Lernen beginnen
der Urgroßvater
wnuczek
Lernen beginnen
der Enkel
wnuczka
Jak ma na imię twoja wnuczka?
Lernen beginnen
die Enkelin
Wie heißt deine Enkelin?
siostrzeniec bratanek
Lernen beginnen
Neffe Neffen
siostrzenica bratanica
Lernen beginnen
Nichte Nichte
teściowa
Lernen beginnen
die Schwiegermutter
teść
Lernen beginnen
der Schwiegervater

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.