polecenia kl 5

 0    19 Datenblatt    maksymiliansniezynski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wysłuchaj i powtórz
Lernen beginnen
listen and repeat
Słuchaj i czytaj
Lernen beginnen
listen and read
Posłuchaj dialogu
Lernen beginnen
listen to the dialogue
Mówić...
Lernen beginnen
Say...
po kolei zadawaj pytania i na nie odpowiadaj
Lernen beginnen
in turns, ask questions and answers them
pracój w parach. Zadawaj pytania i odpowiadaj na nie
Lernen beginnen
work in pairs. Ask and answers the questions
pracój w parach. graj, baw się
Lernen beginnen
work in pairs. play
Praca w grupach
Lernen beginnen
work in groups
porozmawiaj z pięcioma studentami
Lernen beginnen
talk to five students
Zapisz odpowiedzi w swoim zeszycie
Lernen beginnen
write the answers in your notebook
wskazać na coś
Lernen beginnen
point at something
połącz...
Lernen beginnen
match...
wybierz...
Lernen beginnen
choose...
uzupełnij zdania
Lernen beginnen
complete the sentences
Napisz prawda lub fałsz
Lernen beginnen
write true or false
myśleć
Lernen beginnen
think
rozmawiać
Lernen beginnen
talk
czytać
Lernen beginnen
read
słuchać
Lernen beginnen
listen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.