POLSKI LITERATURA✨

 0    12 Datenblatt    adakurak48
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Fraszka
Lernen beginnen
DOSŁOWNIE- 'gałązka' przenośnie 'drobiazg' 'błachostka' To krótke wierszowane utwory, odejmujące różnorodną tematykę, czasem o żartobliwym charakterze. Często z wyrazistą puentą.
Liryka bezpośrednia
Lernen beginnen
To utwory liryczne o wyraźnie zaznaczonej obecności wypowiadającego się podmiotu który wyraża swoje myśli odczucia refleksje w postaci bezpośredniego wyznania (za pomocą zamków np ja mnie mój moje i czasów w 1 os. lp). Wypowiedź nabiera wtedy charakteru.
Autotematyzm
Lernen beginnen
Polega na wplataniu do utworu literackiego uwag i refleksji dotyczących powstania tego utworu, jego treści, formy oraz samego twórcy i procesu. tworzenia.
Epikureizm
Lernen beginnen
To zespół poglądów, tworzący kierunek w filozofii, nazywany tak od twórcy głównych myśli Epikura (341- 270 p.n.e.). Łącząc dobro i szczęście, utożsamił je z przyjemnością, której osiągnięcie stanowi cel ludzkich dążeń.
Absurd
Lernen beginnen
(np. niewłaściwy) – pojęcie określające sytuację, sformułowanie lub myśl będące wewnętrznie sprzeczne lub pozbawione sensu.
Karykatura
Lernen beginnen
To przedstawienie osoby, zjawiska lub przedmiotu w sposób zdeformowany, które ma na celu podkreślenie negatywnego charakteru elementów, właściwości, cech.
Rysunek satyryczny
Lernen beginnen
Obecna najczęściej w prasie satyryczna forma komentarza na tematy polityczno-społeczne lub obyczajowe. Twórcy żartów rysunkowych pojawili się znacznie przed popularyzacją prasy Pierwsze rysunki satyryczne publikowane były wkrótce po upowszechnieniu druku.
Aforyzm
Lernen beginnen
To złota myśl, sentencja, maksyma, gnoma, apoftegmat; zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy.
Lapidarność
Lernen beginnen
To zwięzłość, krótkość, treściwość (w odniesieniu do stylu wypowiedzi).
Ironia
Lernen beginnen
To (dosłownie „przestawienie, pozorowanie“) – sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego, np. w zdaniu Jaka piękna pogoda wypowiedzianym w trakcie ulewy.
Teatrium mundi
Lernen beginnen
To metaforyczna koncepcja rozwinięta w całej literaturze i myśli zachodniej, widoczna w teoriach świata, takich jak Alegoria jaskini Platona, i popularna idea w okresie baroku wśród niektórych pisarzy.
Światopogląd
Lernen beginnen
To względnie stały zespół przekonań i opinii (często wartościujących) na temat otaczającego świata, czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki, sztuki, religii i filozofii.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.